Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriMonday, October 16, 2006
Muniatul Mosolli (bahagian kedua)

Kitab Muniatul Musolli karangan Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathoni menggunakan syarah daripada Kitab Sabilul Muhtadin Karangan Syeikh Arsyad Al-Banjari

(Bahagian kedua)

 

Yakni bahawasanya lima waktu itu menyucikan daripada segala dosanya tiada tinggal satu dosa melainkan diampun akan dia melainkan dosa yang besar ¨C besar maka berkehendakkan ia kepada taubat. Dan riwayat daripada  ¡®Ubadah bin As-Somat, sabda nabi S.A.W. ¡°lima sembahnyang ini difardhukan Allah akan segala hamba maka barangsiapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haknya, yang mengurangkan akan dia adalah baginya pada Allah janjinya bahawa memasukkan akan dia ke dalam syurga dan barang siapa meninggalkan dia dan meringankan dia akan haknya tiada baginya pada Allah Ta¡¯ala itu janjinya jika dikehendak dikasihan akan dia maka jika dikehendaki diseksanya.

 

Dan lagi sabda nabi S.A.W. bahawa seorang laki-laki singgah  ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya maka tiap-tiap sujud gugur  kesalahannya hingga habis dan gugur segala kesalahannya ketahui oleh kamu orang yang berkehendak kemenangan setengah daripada orang yang muhafiz, iaitu orang yang memelihara sembahyang dan yang mendiri akan dia hendaklah ia memeliharakan segala syaratnya.

Maka adalah syarat sembahyang itu sembilan perkara, Pertama, mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zonn, maka tiada sah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zonnya jika jatuh di dalam waktunya sekalipun dan Keduanya, berhadap ia akan qiblat iaitu akan Ka¡¯abah jikalau dengan ijtihadnya sekalipun Ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya (hamba) perempuan dan sekalian taubatnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka yang lain daripada mukanya dan kedua tapak tangannya dengan suatu yang menutup dan menegah  daripada dilihat warna kulitnya pada pihak atas dan kelilingnya tiada pihak bawahnya.

Dan jikalau dengan lumur lumpur sekalipun dan yang keempat mengetahui ia akan kaifiat sembahyang seperti bahawa diketahui akan fardhunya dan dibezakannya daripada sunatnya bahkan jika ia i¡¯tiqadkan sekalian itu fardhu atau setengahnya  fardhu dan setengahnya  sunat dan tiada dibezakan pada halo rang awam dan tiada diqasadkan sunat yang fardhunya, sahlah sembahyangnya. Kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyang batal sembahyangnya.

Nota Tambahan

·          Hendaklah dengan yakin 100% bahawa telah masuk waktu solat.

·          Jika zonn bermakna 50% pasti dan jika  waham 25% pasti. Imam Shafie hanya menerima jika kita yakin dengan 100% masuk waktu solat, barulah kita boleh menunaikannya.

·          Ketika solat hendaklah menghadap qiblat yang terarah ke Ka¡¯abah. Dan jika tidak pasti arah qiblat boleh berijtihad dengan menggunakan ilmu alam sekitar yang kita ada, seperti memerhatikan arah matahari, bintang dan sebagainya.

·          Aurat yang membatalkan solat ialah aurat yang nampak jika dilihat dari atas dan jika dilihat dari bawah dan tepi, ia tidak membatalkan solat.

·          Aurat khunsa yang perlu ditutup adalah mengikit kecenderungan fizikal dan sifat mereka. Jika lelaki, tutuplah dengan hukum aurat lelaki dan begitu jugalah sebaliknya.

 

          

 

Disediakan oleh : Afifah Binti Ramdan

                              Universiti Malaya


Posted at 11:13 pm by Pendita Bitara
Komen membina  

Muniatul musolli (bahagian 1)

Kitab Muniatul Musolli karangan Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathoni menggunakan syarah daripada Kitab Sabilul Muhtadin Karangan Syeikh Arsyad Al-Banjari

(bahagian pertama)

 

            Bismilllahirrahmanirrahim,

 

Bermula sembahyang itu i’maduddin dan ialah yang pertama yang difardhukan akan dia Allah taala atas segala muslimin itu  sembahyang.Bermula sembahyang itu berhadap Allah taala atas segala hambanya supaya berhada segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan dengan keadaan (tazlila) yakni merendahkan dirinya dan (taslima) yakni menyerahkan dirinya bagi tuhannya dan (tabzila) yakni hina dan (takhdha’a) yakni  dengan khudhu’ dan (takhsy’a) yakni dengan khusyu’ dan (targhiba) yakni gemar dan suka dan (tamliqa) yakni dengan rindu dendam (mika wukuf )yakni berdiri itu rupa tazlil (dan takbir) itu rupa taslim (dan thana; dan tilawah ) itu rupa tabzil (dan ruku’) itu rupa takhdha’ (dan sujud) itu rupa takhsya’ (dan julus) itu rupa targhib (dan tashud) itu rupa tamliq,maka berhadap segala hamba kepada Allah taala dengan itu sekalian supaya berhadap Allah subhanallah wa taala atas mereka itu dengan tarahim (kasihannya) dan lembutnya dan berhadap dan diterima nya dan hamparkan kepadanya . Maka tiada suatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripadanya ( yang disabdakan nabi),bermula sembahyang itu nur dan lagi sabdanya sentiasa Allah berhadap atas hambanya dengan mukanya selama berkekalan ia didalam sembahyangnya dan bahawasanya, Allah subhanallah taala, mendirikan mukanya  kepada kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya dan bahawasanya kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Lagi ia membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan dan yang mempunyai dhoruri daripada ahlil qulub.     

            Maka  muliakan akan  mereka itu tatkala mendirikan sembahyang , maka hilang pada hatinya daripada tiap2 yang digemarnya dan yang disukanya dan hilanglah daripada hatinya daripada itu akan segala yang dikasihinya yang  lain daripada  Allah subhanallahu taala. Dan kerana inilah firman Allah taala yang bermaksud :

(seluruh alam akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya tiada kami pinta akan kamu rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu .Maka sebenarlah bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati hamba Allah yang ’arifin dan yang dengan tetap  mata hatinya iaitu i’brah daripada suka dan kesenangan dan sempurna niat dan lazat yang hasil padanya sehingga muafakat (bersekutu ) dan berjinak2 dengan dirinya tetapi bersalahan ia sebab bersalahan dengan martabat  kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekira2 ma’rifatnya riwayat daripada hasan radhiallahu anh, bahawasanya Rasulullah bersabda ”umpama sembahyang lima waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu sesorang kamu lagi banyak airnya memandi ia padanya  tiap2 hari lima kali maka apa yang tinggal atasnya

 

Nota tambahan :

 

·                                 Setiap kelakuan dalam solat ada disiplin yang tersendiri, ini adalah antara syarat-syarat kesempurnaan solat.

·                                 Setiap kali sebelum solat hendaklah dipastikan bahawa keadaan diri kita bersedia untuk menghadap Allah S.W.T, contohnya penjagaan hati sebelum, ketika dan selepas solat.

·                                 Hendaklah kita mengosongkan hati dan fikiran kita daripada perkara-perkara yang melalaikan di dalam solat.

Pengetahuan tentang kelebihan dan objektif solat adalah amat perlu supaya solat

 

Disediakan oleh : Afifah Binti Ramdan

                              Universiti Malaya


Posted at 11:09 pm by Pendita Bitara
Komen membina  

Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi

SENTIMEN ANTI-JEPUN DI KALANGAN RAKYAT CHINA DAN KOREA SERTA NORMALISASI HUBUNGAN JEPUN , CHINA DAN KOREA .
Muhammad Nuruddin Bashah dan Team Kajian Sejarah
 
 
1.0              PENDAHULUAN
            Asia Timur adalah suatu wilayah Asia yang terdiri daripada China (termasuk Hongkong, Macau, Taiwan ), Jepun , Korea Selatan dan Korea Utara. Wilayah ini yang merupakan salah satu kepada sub wilayah Asia sebenarnya suatu rantau yang tidak kurang menyumbang kepada kestabilan ekonomi, politik dan keselamatan Asia . Semestinya kerjasama erat serta kolaborasi padu di antara negara yang membina rantau ini perlu diperkasakan serta dipandang serius.
            Persejarahan hitam rantau ini akibat beberapa siri peperangan seperti Perang China -Jepun (1895) serta Perang Rusia-Jepun (1905) telah meletakkan dilema etnik yang begitu meruncing lantaran kuasa baru Jepun ketika era pemulihan Meiji mula membina suatu empayar kuasa Jepun di atas darah dan penderitaan etnik serantau lain yang. Persejarahan penjajahan Jepun terhadap Korea serta beberapa tragedi hitam penyiksaan rakyat China oleh tentera Empayar Jepun tidak sedikit yang membawa kepada polemik dan kontroversi yang berterusan serta menjadi  faktor penghalang kepada pengukuhan kerjasama serantau bagi Asia Timur.
            Tulisan ini cuba memberi gambaran ringkas berkenaan keperluan normalisasi dan penjernihan sentimen bagi pengukuhan hubungan yang normal dan erat dalam sektor ekonomi, politik dan kerjasama keselamatan. Sejurus kepada koronologi penjajahan dan beberapa fakta berkenaan penderitaan rakyat China dan Korea dijelaskan, tulisan ini akan cuba merumuskan beberapa penyelesaian yang perlu dipandang sebagai langkah yang praktikal untuk menjernihkan hubungan di antara tiga negara ini dan semestinya usaha penjernihan bukan lah suatu yang boleh digagaskan tanpa perenungan daripada semua pihak yang terlibat.
 
2.0       SOROTAN SEJARAH PENJAJAHAN  JEPUN TERHADAP CHINA DAN KOREA
2.1       Penjajahan Jepun terhadap China
Perang KeduaChina-Jepun (7 Julai 1937 – 9 September 1945) merupakan peperangan terbesar di antara empayar Jepun dan China , iaitu sebelum dan semasa berlakunya Perang Dunia Kedua. Penjajahan Jepun pada masa tersebut adalah rentetan daripada perancangan strategi Jepun untuk menguasai tanah Asia .
Semasa penjajahan Jepun di China, banyak perjanjian dibuat oleh Jepun untuk mengambil alih kuasa dan tempat yang terpaksa ditandatangi oleh pihak Koumintang yang ketika itu merupakan sebuah parti untuk mempertahankan negara tersebut. Antara perjanjian tersebut ialah Perjanjian He-Umezu yang melarang pihak Koumintang beroperasi di Hebei dan akhirnya bahagian Utara China tersebut berjaya ditakluki oleh Jepun1. (ht[1]tp://en.wikip
Dalam era penjajahan Jepun tersebut, China telah kehilangan kira-kira 3.22 juta tentera manakala 9.13 juta nyawa orang awam terkorban dalam kejadian tembak-menembak2.
Menurut ahli sejarah China, hampir 35 juta nyawa terkorban sepanjang pendudukan Jepun di negara ini,  yang dikaitkan dengan pembunuhan beramai-ramai secara terancang. Isu kekejaman ini telah ditimbulkan semula bagi membuktikan sejauh mana kebenaran peristiwa pembunuhan tersebut3.  
Sementara itu, telah berlaku juga rampasan kuasa dan rogol secara meluas oleh tentera Jepun. Ramai wanita dijadikan hamba seks oleh tentera Jepun sewaktu Perang Dunia Kedua tersebut.  Juga dianggarkan, perang antara Jepun dan China ini telah mengakibatkan seramai 95 juta rakyat menjadi pelarian. Selain daripada itu, China juga terpaksa menanggung kerugian kehilangan dan kemusnahan harta benda sehingga berjumlah US$ 383,301.3, kesan akibat penjajahan Jepun tersebut. Mengikut pertukaran wang asing pada Julai, 1937, angka tersebut secara kasarnya menyamai 50 kali Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara Jepun (US$7,700 bilion)4. [2]
Kesimpulannnya secara ringkas, Jepun telah menggunakan kekerasan dan bersifat zalim terhadap China dalam tempoh penjajahannya di negara tersebut. Perkara ini telah meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada kedua negara tersebut sehingga ke hari ini.
 
2.2       Penjajahan Jepun terhadap Korea
Seperti China , Korea juga mengalami nasib yang sama akibat usaha penjajahan Jepun di negara tersebut. Zaman penjajahan Jepun di Korea bermula apabila adanya Perjanjian Kanghwa 1876 semasa pemerintahan Dinasti Joseon. Dan kuasa Jepun melebar pada tahun 1895 setelah berlakunya pembunuhan Maharani Myeongseong oleh agen Jepun.
Semasa pendudukan Jepun, ekonomi Korea didominasi sepenuhnya oleh Jepun. Perniagaan rakyat Korea pada masa tersebut tidak mampu untuk menyayingi ekonomi orang Jepun kerana adanya ketidakseimbangan undang-undang, kekurangan modal dan bantuan kewangan serta kadar cukai yang rendah oleh pihak Jepun. Kesannya, banyak perniagaan orang Korea muflis dan banyak sektor ekonomi dikuasai oleh syarikat Jepun.
Sementara itu, lebih kurang 5,400,000 rakyat Korea telah dikerah menjadi buruh paksa dari tahun 1939 hungga 1942. 670,000 daripada mereka dibawa ke Jepun manakala 60,000 yang lain meninggal dunia. Jumlah keseluruhan buruh paksa yang terkorban di Korea dan Manchuria pada tahun tersebut adalah dianggarkan di antara 270,000 hingga 810,000 orang.
Selain itu, semasa Perang Dunia Kedua, ramai rakyat Korea dikerah, dijadikan hamba dan diculik untuk bekerja dalam sektor ketenteraan di Hiroshima dan Nagasaki . 400,000 daripadanya terbunuh, manakala 30,000 yang lain terdedah kepada radiasi nuklear. Rakyat Korea juga merupakan antara mangsa-mangsa bahan eksperimen untuk bahan kimia Jepun dan kekejaman perang Jepun yang lain seperti Unit 7315. [3]
Kaum wanita yang miskin dan tinggal di pendalaman pula diculik oleh pegawai-pegawai dan talibarut Jepun dan dijadikan hamba seks kepada tentera-tentera Jepun pada perang dunia kedua. Ahli sejarah menganggarkan jumlah hamba seks tersebut adalah mencecah seramai 200,000 orang6.
Penjajahan Jepun terhadap Korea juga didorong atas faktor lain. Korea merupakan negeri yang kaya dengan hasil buminya seperti emas, bijih besi, arang, tembaga dan banyak lagi. Pada tahun 1909, terdapat 368 pelbagai jenis lombong di Korea yang mana majoritinya dimonopoli oleh Jepun. Dalam menghadapi takrif kuasa secara global, pembuat polisi Tokyo telah membuat satu perumpamaan betapa jepun sedang pesat membangunkan industrinya, ketenteraannya dan meluaskan empayarnya7.
Pada 19 ogos 1904 dinyatakan dalam Artikel 1 dan 2, dan pada 22 Ogos pula dinyatakan dalam Artikel 3 satu 'perjanjian' di antara Jepun dan Korea yang menyatakan bahawa kerajaan Korea perlu melantik orang Jepun yang dicadangkan oleh kerajaan Jepun sebagai penasihat kewangan. Selain itu kerajaan Korea perlu melantik orang asing yang dicadangkan oleh kerajaan Jepun sebagai penasihat diplomatik. Dan kerajaan Korea perlu mendapatkan nas[4]ihat daripada kerajaan Jepun sebelum menandatangani perjanjian dengan kuasa besar asing juga dalam dalam bentuk perjanjian pembarian geran konsesi atau kontrak dengan orang asing 8.
Perjanjian 17 november 1905 menyatakan bahawa seorang pegawai Jepun akan mengawal Korea, perlantikan seorang pegawai Jepun di setiap pelabuhan, pemindahan hal ehwal diplomatik Korea ke Tokyo, dan tidak akan membuat perjanjian dengan  mana-mana kuasa tanpa kebenaran Jepun 9.
Penaklukan Korea pada 29 ogos 1910, pakar teori Jepun, ahli politik dan pentafsir menyatakan bahawa perbuatan jepun itu adalah sah disisi undang-undang antarabangsa10 .
 
3.0       BUKTI-BUKTI KETIDAKPUASHATIAN RAKYAT CHINA DAN KOREA TRHADAP JEPUN.
Kedua-dua Korea dan China mahukan Jepun memohon maaf secara terbuka mengenai kelakuan mereka semasa penjajahan Jepun di Korea dan China . Di antara perkara yang dibangkitkan ialah layanan terhadap tahanan perang yang tidak mengikut perjanjian Geneva dan pembunuhan beramai-ramai di Nanking, China 11.
Begitu juga wanita yang dijadikan[5] hamba seks bagi askar-askar Jepun terutamanya wanita Korea12.
Pada 6 September 1984, Presiden Korea Selatan Chun Doo Hwan mengadakan lawatan rasmi yang pertama ke Jepun semenjak kemerdekaan Korea pada tahun 1948. Ini bertujuan untuk mendapatkan permohonan maaf daripada maharaja Hirohito sendiri. Dalam satu jamuan makan malam di istana pada petang 6 september 1984, Maharaja Hirohito bertitah "Negara anda dan negara kami adalah negara yang berjiran dan hanya dipisahkan dengan selat yang kecil. Pada masa yang lampau telah terdapat pemindahan budaya dalam banyak bidang. Negara kami banyak belajar dari negara anda. Sebagai contoh, di awal kurun ke 6 dan ke 7, ramai orang Korea yang datang ke Jepun dan mengajar kami mengenai budaya dan teknologi. Dengan adanya sejarah yang lama, barulah hubungan yang erat dapat dibuat. Walaupun dengan adanya hubungan yang baik kedua-dua negara, namun terdapat tempoh yang singkat di dalam abad ini di mana berlakunya 'masalah' di antara negara kita berdua. Perkara ini amatlah dikesali dan ianya tidak akan berulang lagi 13. Walaupun maharaja Hirohito sendiri telah bertitah memohon maaf, namun bagi warga Korea ianya bersifat terlalu umum. Malah ianya juga tidak memberitahu siapa, di mana, bila dan apa yang telah dilakukan14 .
Pada 24 Mei 1990, Maharaja Akihito pula didesak oleh pihak berkuasa Korea untuk meminta maaf di atas kesalahan lalu. Baginda memetik semula kata-kata ayahandanya dan menambah "bila saya memikirkan semula penderitaan yang di alami oleh rakyat anda yang disebabkan oleh rakyat saya, saya tidak dapat berbuat apa-apa melainkan daripada merasa simpati ke atas mereka.
Pada hari yang sama, Perdana Menteri Toshuki Kaifu juga memohon maaf kepada Presiden Korea , Roh Tae Woo. Ayatnya seperti berikut "Di dalam beberapa tempoh masa yang lepas, penduduk di Semenanjung Korea menghadapi beban yang tidak dapat ditanggung dan penderitaan di atas perbuatan negara kami. Kami menyesal dan ingin menyampaikan permohonan maaf kami.
4.0       SIKAP RAKYAT CHINA TERHADAP JEPUN
Peperangan di antara Jepun dan China telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap rakyat China . Kekejaman yang dilakukan pihak Jepun seumpama tidak dapat dimaafkan oleh rakyat China . Sehingga kini usaha–usaha menanamkan sentimen anti- Jepun terus dilakukan oleh semua peringkat, terutamanya di kalangan ahli sejarah, karyawan dan juga di institusi pendidikan di seluruh negara China . 
Dalam usaha untuk mendoktrin sikap anti- Jepun ini dapat dilihat melalui medium penyiaran kartun dan filem berunsurkan kekejaman Jepun yang disasarkan kepada semua peringkat umur terutamanya kanak-kanak. Antaranya pengarah Sun Lijun dalam filemnya bertajuk "Little Soldier Zhang" telah mengisahkan tentang bagaimana seorang budak lelaki berumur 12 tahun telah mengambil keputusan untuk menanggotai ketenteraan memerangi Jepun sebagai jalan untuk membalas dendam atas kematian datuknya yang ditembak mati oleh tentera Jepun 15.
            Selain itu, proses penyerapan anti –Jepun juga telah diasimilasikan dalam kurikulum di  peringkat sekolah. Ini adalah bertujuan untuk mengekalkan memori kekejaman Jepun terhadap China . Setiap hari beribu-ribu pelajar mengadakan lawatan sambil belajar ke Muzium Peperangan Jepun di Beijing. Di samping itu juga, sejarah kekejaman Jepun ini telah diserapkan dalam silibus buku-buku teks 16.   Usaha ini telah berjaya menanam sentimen anti-Jepun kepada generasi muda rakyat China .
Dalam masa yang sama, tokoh-tokoh sejarah Jepun juga membenci Jepun atas apa yang telah dilakukan kepada mereka. Perdana Menteri China, Wen Jiabao telah menyatakan keengganannya untuk bersemuka dengan Perdana Menteri Jepun, Junichiro Koizumi di dalam satu sidang kemuncak peringkat Asia Timur 17.
Antara lain, sikap benci kepada Jepun juga didorong oleh pemikiran dan pandangan negatif rakyat China yang melabelkan  tentera Jepun sebagai manusia yang paling jahat dan kejam serta paling tidak berperikemanusiaan 18.
5.0              SIKAP RAKYAT KOREA TERHADAP JEPUN
Seawal abad kedua puluh, antara tahun 1910 hingga 1945, Korea telah berada di bawah pemerintahan Jepun. Penjajahan Jepun selama 35 tahun ini telah memberi kesan kepada negara Korea dan rakyatnya. Antaranya ialah perpecahan Semenanjung Korea dan hubungan diplomatik Korea dan Jepun 19. .com[6]/kompas-cetak/ 0501/20/ln/ 1509291.htm)
Sepanjang tempoh itu, rakyat Korea mengalami penderitaan akibat kekejaman Jepun. Antaranya, rakyat Korea telah dipaksa untuk menjadi tentera paksaan apabila Jepun memerlukan tentera untuk menyerang Asia Tenggara dan China . Ratusan ribu wanita Korea juga telah dijadikan hamba seks kepada tentera Jepun.
            Antara kesan utama yang dapat dilihat akibat pendudukan Jepun di Korea ialah keadaan di Korea sebaik tamatnya era pasca Perang Dingin. Apabila Jepun kalah, dua kuasa tentera berikat  pemenang perang dingin, Kesatuan Soviet dan Amerika Syarikat telah mengambil alih pemerintahan Korea . Keadaan ini telah akhirnya mencetuskan perang saudara antara rakyat Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara di bawah kuasa Kesatuan Soviet talah mengamalkan pemerintahan komunis sementara Korea Selatan dibawah pemerintahan Amerika lebih selesa menggunakan pendekatan demokrasi. Sehingga ke hari ini, tiada penyelesaian kepada masalah perdamaian Semenanjung Korea .
            Rakyat Korea juga sehingga kini masih belum dapat memaafkan Jepun atas kezaliman mereka semasa menduduki Korea . Penulisan buku teks sejarah Jepun yang menafikan kekejaman Jepun kepada dunia ternyata telah menimbulkan kemarahan Korea dan China . Perkara ini dilihat oleh Korea sebagai usaha yang tidak bersungguh-sungguh Jepun untuk meminta maaf diatas kekejaman mereka semasa Perang Dunia Kedua. Hubungan Korea dan Jepun bertambah meruncing apabila bekas Perdana Menteri Jepun, Junichiro  Koizumi melawat Yasukuni Shrine, iaitu tempat  yang dibangunkan oleh Jepun untuk menghormati tentera Jepun yang berjuang untuk maharaja semasa perang dunia dahulu. Tindakan ini dianggap sebagai melambangkan pengagungan kepada fahaman ketenteraan. Lantas kemarahan yang timbul daripada peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahawa rakyat Korea masih lagi mengalami trauma dan penderitaan imperialisme tentera Jepun dahulu 20.
            Kekejaman tentera Jepun juga mampengaruhi hubungan diplomatik Jepun dan Korea selepas Perang Dunia Kedua iaitu selepas Korea mendapat kemerdekaan. Selama lebih setengah abad, hubungan Korea dan Jepun dingin. Ini dapat dilihat apabila negara Korea tidak menerima kehadiran pemimpin Jepun ke negara mereka. Namun, terdapat juga usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara Jepun dan Korea . Antaranya, pada tahun 2005 telah diadakan perjanjian "Peristiharan Bersama China, Jepun dan Korea Selatan bagi Mendorong Kerjasama 3 Hala", yang mempunyai erti penting dalam sejarah hubungan Korea dan Jepun.
Namun usaha-usaha diplomatik ini belum terlihat keberhasilannya apabila Korea dan juga China masih enggan menyokong Jepun dalam misi antarabangsa Jepun. Hasrat Jepun untuk menduduki kerusi kuasa veto PBB ternyata tidak mendapat sokongan Korea , satu kuasa besar di Asia Timur selain China . Perkara ini seolah-olah membuka kembali lembaran sejarah apabila keinginan Jepun untuk menguasai dunia pada abad yang lalu telah mencatat peristiwa hitam dalam sejarah Korea . Sejarah ini telah manghalan[7]g Korea daripada menyokong Jepun menjadi kuasa besar dunia 21.
Usaha terkini yang dilakukan Jepun untuk mamperbaiki hubungan dengan Korea bermula apabila perdana menteri Jepun menghantar ucapan tahniah atas perlantikan Perdana Menteri baru Korea . Usaha ini telah diterima baik oleh Korea dan memperlihatkan kesungguhan Jepun untuk memperbaiki hubungan dengan Jepun 22.
Jika dilihat dari sudut patriotisme rakyat Korea , sejarah peperangan yang begitu kejam telah mewujudkan identiti baru bagi rakyat korea . Gerakan pembebasan telah menyatukan rakyat korea untuk mendapatkan kemerdekaan dan menjadi antara negara industri yang maju didunia pada hari ini. Kesan peperangan telah menyedarkan rakyat Korea akan kepentingan perpaduan.
            Sesungguhnya rakyat Korea pada hari ini masih merasai kesan akibat penindasan dan kekejaman kuasa imperialis Jepun seterusnya mempengaruhi hubungan dua hala kedua-dua Negara kini 23.
6.0       JUSTIFIKASI NORMALISASI JEPUN TERHADAP CHINA DAN KOREA DALAM USAHA PENSTABILAN POLITIK, EKONOMI DAN KESELAMATAN.
 
Jepun muncul sebagai gergasi ekonomi selepas kekalahan di dalam Perang Dunia Kedua dan telah menjalinkan hubungan ekonomi dengan banyak negara. Jepun merupakan rakan perdagangan yang penting bagi negara-negara ASEAN untuk berdekad-dekad lamanya di mana Jepun mengimport bahan mentah dari ASEAN dan mengeksport hasil keluarannya kembali ke ASEAN 24.[8]
 
Berikutan Kebangkitan Meiji 1868, orientasi ekonomi Jepun adalah berpandukan kepada polisi industri. Hanya pada tahun 1970 Jepun mula menukarkan kepada orientasi polisi asing sebagaimana Amerika Syarikat mula menunjukkan tanda-tanda awal pembangunan yang baru iaitu melalui orientasi polisi industri. Sistem Jepun mengekalkan rancangan rasional manakala Amerika masih berasaskan kepada pasaran rasional. Perbezaan dua sistem ini adalah dari segi ekonomi dan politik.
            Berikutan dengan itu, Jepun perlu mengadakan hubungan serantau dengan negara-negara Asia untuk meluaskan pengaruh ekonominya 25 [9]
 
7.1       Usaha-Usaha Normalisasi Jepun-China
Jepun dan China adalah dua buah negara yang mempunyai kuasa besar yang pernah dahulu berperang untuk kepentingan masing-masing. Mereka terlibat dalam banyak siri peperangan yang dahsyat dan telah membawa kesan buruk kepada generasi seterusnya. Kini pemimpin kedua-dua negara telah sedar akan kepentingan mereka berdamai dan bekerjasama. Rakyat Jepun pada hari ini tidak setuju dengan tindakan tentera Jepun dahulu yang berkelakuan kejam terhadap rakyat China dalam peperangan terdahulu. Kini mereka telah setuju untuk membangun bersama dalam menjaga kepentingan rakyat dan pembangunan negara masing-masing. Ini jelas ditunjukkan ketika Pedana Menteri Jepun, Kakuei Tanaka melawat Republik China .
 
7.1.1    Usaha Dari Sudut Ekonomi
Jepun dan China telah sepakat untuk mewujudkan hubungan dua hala pada tahun 1998. Mereka telah melaksanakan pembangunan berdasarkan ekonomi  dua hala, di mana ia akan memberikan lebih banyak manfaat kepada kedua-dua belah pihak.
Jepun telah menjalankan pelaburan dalam syarikat-syarikat di China , manakala China amat mengalu-alukan kedatangan pelabur-pelabur Jepun. Selain itu, mereka juga telah menjalankan kerjasama antara kerajaan dan syarikat swasta untuk membangunkan ekonomi di kedua-dua buah negara.
Jepun telah menawarkan khidmat dan bersedia untuk menjalankan kerjasama dengan China dalam bidang sumber manusia yang akan dijalankan di China untuk meluaskan pasaran mereka, China bersetuju dan bersedia untuk bekerjasama dengan Jepun. Mereka juga sedar akan kepentingan 'multilateral trading system'. China menyatakan bahawa kaedah ini akan  memberi kelangsungan kepada usaha untuk memajukan World Trade Organization (WTO). Kerajaan Jepun menyokong cadangan China dan mereka bersedia untuk bekerjasama sehingga akhir 26. [10]
Selain itu,Jepun menawarkan untuk memajukan industri laluan keretapi laju Beijing-Shanghai dalam bidang teknikal,kewangan dan lain-lain. China bersetuju dengan langkah Jepun dan bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya terhadap Jepun.
7.1.2    Usaha Dari Sudut Tenaga
Jepun terutamanya mempunyai kelebihan dalam sumber tenaga yang pelbagai, antara tenaga nuklear, tenaga solar dan beberapa sumber lain, di samping mereka mempunyai teknologi yang canggih dan jauh lebih maju daripada negara lain.
            Kedua-dua negara besar ini mengetahui dan menyedari akan kepentingan tenaga yang berterusan. Oleh itu, mereka memperkenalkan tenaga yang berkaitan dengan pembangunan infrasruktur, termasuk kuasa tumbuhan, polisi dan pertimbangan tenaga simpanan dan pembangunan penggunaan tenaga bersih.
            Jepun dan China berusaha untuk menguatkan kerjasama dalam sektor agrikultur.  Ini adalah sebahagian daripada bahan sumber asli dan boleh digunakan semula. Untuk menambahkan lagi kekukuhan hubungan mereka, kedua-dua negara telah menandatangani perjanjian "The Cooperative Plan on a Framewok between the government of Japan and the government People's Republic of China  for further Development in youth Exchange".
Mereka juga bertukar-tukar pendapat dalam menjana masyarakat intelek dari kedua- dua negara. Kerajaan memainkan peranan dan telah memberi sokongan yang sepenuhnya di samping berkerjasama dengan sektor swasta. Program-program seperti diskusi ilmiah diantara negara ini akan lebih memberi kesan positif kepada masyarakat.
            Dalam Persidangan Senjata Kimia, Jepun bersetuju untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin di China dan China telah memberikan kata sepakat untuk memberikan kerjasama sepenuhnya dalam usahama dengan Jepun ini.
 
7.1.3    Usaha Dari Sudut Politik
            Dalam bidang politik, kedua-dua negara setuju untuk menjaga keamanan dalam pentadbiran mahupun penumpuan terhadap rakyat, kerana ini adalah antara satu agenda utama di samping menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi.
            Jepun dan China menilai secara positif akan usaha yang dilakukan oleh 'United Nation' untuk menjaga keamanan dan menggalakkan ekonomi dan pembangunan sosial. Kedua-dua negara telah menunjukkan kerjasama sepenuhnya kepada 'United Nation' untuk mengawal keamanan dengan menubuhkan Persatuan Keselamatan 27.[11]
            Selain itu mereka juga mengakui akan kepentingan budaya yang dipunyai masing-masing. Walau bagaimanapun mereka tidak kisah untuk membenarkan pertukaran budaya antara satu sama lain. Malah merasa bangga kerana rakyat negara lain mengamalkan budaya hidup mereka. Pemimpin kedua-dua negara sentiasa berfikiran terbuka untuk menjaga hubungan baik dalam meneruskan  kelangsungan ekonomi dan sosial dalam konteks yang lebih luas.
            Mereka juga sentiasa bersedia untuk menepis segala halangan yang akan menggugat hubungan baik mereka. Selain daripada mengadakan deklarasi bagi meningkatkan hubungan baik mereka, mereka juga sering melakukan lawatan oleh pemimpin dari semasa ke semasa.
7.2       Usaha-Usaha Normalisasi Jepun-Korea
Perundingan normalisasi antara Jepun dan Korea Utara adalah untuk membangunkan hubungan diplomatik kedua-dua negara. Kesepakatan ini kelihatannya tercapai berdasarkan  saling tukar pendapat antara kedua belah pihak untuk menjaga kepentingan bersama dalam membentuk saluran dialog.
Sejarah normalisasi Korea Utara dan Jepun bermula pada September 1990 di mana delegasi Jepun yang terdiri daripada anggota DPR dari Parti Liberal Demokratik dan Parti Sosialis mengunjungi Korea Utara dan mengadakan pertemuan dengan Partai Buruh. Rundingan normalisasi ini menghasilkan pernyataan bersama untuk membangunkan hubungan diplomatik kedua-dua negara. Sesuai dengan pernyataan bersama itu, maka normalisasi  dimulai pada bulan Januari 1991.
Perdana Menteri Jepun, Keizo Obuchi menjadikan normalisasi dengan Korea   Utara sebagai prioritas utama kegiatan diplomatiknya. Pada 7-10 Oktober  1998, Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung telah mengadakan rundingan dengan Perdana Mentari Jepun. Dalam rundingan ini, kedua pihak telah bersetuju untuk mengadakan hubungan baik khususnya dalam bidang politik dan ekonomi 28. [12]
Pada bulan September 2002, Keizo Obuchi telah melakukan kunjungan mendadak ke Pyongyang . Pada masa itu, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Dae Jung telah menyampaikan pernyataan maaf terhadap terjadinya penculikan warga Jepun pada masa lalu. Kemudiannya, kedua-dua pemimpin tersebut mengumumkan pernyataan bersama untuk menyelenggarakan perundingan normalisasi. Pada Oktober 2002, perundingan normalisasi tersebut diadakan di Kuala Lumpur . Namun, perundingan ini menemui jalan buntu kerana perselisihan pendapat untuk mengembalikan abu mayat warga Jepun yang telah diculik oleh Korea Utara di masa lalu.
Selain itu, antara faktor lain yang mendorong kedua-dua negara melakukan normalisasi adalah sistem perekonomian. Walaupun Korea Selatan dan China merupakan sumber utama untuk mendapatkan modal, namun negara komunis itu masih memerlukan bantuan perlaburan  luar untuk menunjang perekonomiannya. Merujuk kepada rundingan yang diadakan pada 7-10 Oktober 1998, kedua-dua pemimpin tersebut telah bersetuju untuk mengekalkan dan membangunkan sistem ekonomi bebas dan terbuka antarabangsa dan menyedarkan semula ekonomi Asia yang mana berhadapan dengan masalah-masalah struktur. Mereka juga telah berkongsi pandangan bahawa mereka perlu meneruskan rundingan ekonomi dua hala sebagai mempromosikan penyelarasan dasar di antara kedua-dua negara pada pelbagai bahagian seperti World Trade Organization (WTO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Pada akhir perbicaraan  dua hari tentang normalisasi Korea Utara dan Jepun di Beijing, kedua-dua negara bersepakat untuk membentuk satu bentuk tenaga kerja masing-masing untuk proses normalisasi bagi membicarakan tentang masalah penculikan warga Jepun di masa lalu dan penyelesaian masalah nuklear Korea Utara. Walau bagaimanapun, kedua-dua pihak tidak mencapai kesepakatan tentang masalah penculikan warga Jepun. Dalam rundingan 7 Oktober 1998, kedua-dua pemimpin telah menerima tentang kepentingan berkaitan pertukaran intelektual antara Jepun dan Korea yang dipimpin oleh individu dan kumpulan yang berkenaan seperti Japan-Republic of Korea Forum dan Japan Republic of Korea Joint Committee 29.
8.0       PENUTUP
Usaha penormalisasian antara Jepun dan negara-negara Asia Timur  adalah suatu yang amat diperlukan. Kebangkitan Asia Timur yang kini dianggap sebagai saingan kepada unipolar Amerika Syarikat perlu diharmonikan dengan bekerjasama erat di antara negara serantau. Namun begitu sekiranya tiada toleransi yang berteraskan visi kejayaan bersama akan merencatkan usaha kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan Asia Timur. Usaha perlu dilakukan dengan bersepadu dan meliputi hal penjernihan sikap di kalangan rakyat Korea dan China yang rata-ratanya agak skeptikal dan berdendam dengan Jepun. Usaha yang berterusan serta gigih terutama di kalangan Perdana Menteri Jepun saban tahun akan membawa kepada kejayaan usaha ini.
Bibliografi
1.        Kenneth B. Pyle, The Making Of Modern Japan , Toronto , 1978.
2.        Tokmoto Taduo And Onara Yasuo, The Alleged nanking Massacre, Tokyo , 2005.
3.        Alexis Dundem, Jepan's Colonization Of Korea , Honolulu , 2005.
4.        Herold J. Timperley, Japanese Terror In China , New York , 1938.
5.        Maruzen Asia, Japan 1980/81 Politics And Economy, Hongkong 1981.
6.        Arthur Judson Brown, The Mastery Of The Far East, London , 1919.
11.     L. Shirk with the assistance Of Kevin Kennedy THE CHALLENGE OF CHINA AND JAPAN – Politics and Development in East Asia edited by Susan, Praeger Publishers, 1985
13.     http://world. kbs.co.kr/ Indonesian/ news/news issue detail.htm?No= 6048


Posted at 11:03 pm by Pendita Bitara
Komen membina  

Qasad Yang sahih dan Ikhlas...

Qasad yang sahih dan Ikhlas dalam amalan kehidupan : suatu keperluan insani.

 

Firman Allah Taala :

"Di antara kamu ada orang yang sukakan dunia dan ada pula yang sukakan akhirat"

 Ali Imran : 152

 

Amat jarang sekali saya mengupas perihal ikhlas dan perihal persoalan hati dan batin dalam penulisan dan ceramah saya. Akan tetapi apabila meneliti nota kaki dalam kitab Faridah Faraid (Sheikh Ahmad Al Fatani) saya terdetik untuk memperbaharui qasad saya serta menulis sedikit berkenaan tajuk ini.

 

Manusia hanya ada  dua pilihan dalam erti pekerjaan di dunia ini samada memilih jalan akhirat ataupun memilih jalan duniawi. Seringkali juga terdengar suara-suara yang cuba mengocak kedamaian dengan menyelar sebarang perbuatan yang bukan amalan ibadah yang khusus sebagai suatu yang duniawi dan sia-sia (atau dituduh biddah). Adakah benar tomahan begini? Sebarang aktiviti insani yang bercirikan manusiawi [1] (yang tidak bercanggah dengan Al Quran dan Hadis)  yang disertakan niat dan tujuan akhirat semestinya akan beroleh pahala walaupun bukan di dalam runag lingkup formaliti ibadah khusus. Hal ini menafikan tomahan yang terlalu mudah dilemparkan kepada manusia-manusia yang kreatif membina amal dan perbuatan yang bermanfaat walaupun tiada dalam nusus Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW.

 

Firman Allah :

Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu; Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya.

 

Surah Al Kahfi : 110

 

Bagaimana pula status apabila kita mneyertakan niat duniawi dalam perbuatan ibadah khusus sebagai contoh bersolat dnegan niat untuk dilihat orang atau untuk dipuji orang lain? Ayat diatas menegaskan secara umum bahawa haram kita menyertakan riya' atau niat duniawi atau pun niat selain daripada Allah sebagai matlamat ibadah kita.

 

Imam Izzuddin Abdus Salam menyatakan bahawa kita akan kehilangan keseluruhan ibadah itu sekiranya ibadah tersebut disertakan dengan niat yang lain daripada niat ibadah kerana Allah. Pendapat beliau adalah tegas dan amat menitik beratkan kualiti ibadah yang sebenarnya.

 

Imam Al Ghazali pula berpendapat, pahala akan dinilai berdasarkan kecenderungan niat samada niat kepada Allah lebih banyak atau sebaliknya. Sekiranya niat tersebuat sama banyaknya atau pun niat selain Allah melebihi yang sepatutnya, maka ibadah tersebut akan terhapus.

 

Imam Ibnu Hajar Al Haitami (seorang ashab Mazhab Syafie), berpendapat bahawa ibadah yang terdapat walaupun sekelumit sahaja niat kerana Allah aka diterima kerana berdasarkan ayat lain iaitu :

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya Dia (Allah) akan melihatnya" Al Zilzal : 7

 

Akan tetapi fatwa Imam Ibnu Hajar itu bukanlah sebagai suatu sebab untuk kita menidakkan kepentingan dalam keikhlasan beribadah. Ikhlas sudah menjadi suatu komoditi murahan pada hari ini. Mengadakan konsert amal ikhlas yang disertai oleh nyanyian tanpa syarak adalah tidak menepati piawai keikhlasan para ulama' silam. Ikhlas juga menjadi pembeza antara sifat insani dengan sifat kebendaan yang kini wujud secara meluas dalam minda dan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh sudah tiada lagi bantuan yang boleh diberikan secara percuma. Jika adapun secara percuma pasti dengan tujuan untuk mempamerkan persatuannya, pertubuhannya atau syarikat tempat dirinya bekerja.

 

Hari ini juga kita melihat bagaimana manusia juga mula menyebarkan dakwah dan berbangga dengan 'cap' dan label jamaah atau pertubuhan dakwahnya. Perbincangan sesama sendiri adalah berkenaan jawatan dan nama dalam pertubuhan dakwah yang disertainya. Amat jauh sekali dengan falsafah dakwah tinggalan As Syahid Hassan Al Banna. Akan tetapi di dalam Al Quran dibenarkan kita membuat kebajikan dan mewar-warkannya demi menjadi ikutan ramai. Sebagai contoh ayat dibawah :

 

Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada faqir-faqir, maka  mewnyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Al Baqarah : 271

 

Ayat ini  menunjukkan bahawa bersedekah atau beramal untuk diikuti ramai serta atas dasar untuk memperomosikan gerakan Islam yang menjalankan aktiviti tersebut adalah dibenarkan.  Maka kita yang melihat gerakan gerakan kebajikan dan gerakan dakwah perlu memberikan simpati dan menyumbang kepada perjuangan nilai mereka sedaya dan semampu kita.

 

Ikhlas adalah punca kecemerlangan amal. Ikhlas adalah punca keberhasilan sesuatu yang diidamkan. Sebagai contoh Ikhlas adalah amat perlu dijadikan punca dan kunci kepapa pembelajaran ilmu. Terlalu banyak kes-kes kegagalan menuntut ilmu terjadi apabila anak murid tidak ikhlas atau si guru tidak ikhlas mengajar. Terdapat juga kes-kes tertentu, guru tidak menerima anak muridnya yang terlalu ikhlas berbanding dirinya lantaran merasakan muridnya itu terlalu mulia dan unggul. Maka si murid diminta untuk mencari guru yang lain.  Hal ini juga berlaku disekeliling kita. Sukar membuat amal kebajikan dan menuntut ilmu agama mungkin berpunca daripada sikap keikhlasan kita. Sikap menyorok ilmu dan bongkak dengan keilmuan juga akan menghapuskan sedikit-demi sedikit keilmuan yang kita  pupuk selama ini.

 

Muhammad Nuruddin Bashah

Kerinchi KL

Salam Ramadhan Yang Mulia.

16 Oktober 2006

 

 

 [1] Maksud tidak bercanggah adalah  apabila sesuatu perkara itu tidak ada larangan khusus dalam  Al Quran ataupun Hadis Nabi. Hal ijtihad ulama' untuk menggalakkan sesuatu perkara dalam suasana untuk mendisiplinkan masyarakat seperti amalan berlafaz niat sebelum solat, bernasyid untuk dakwah serta anjuran untuk bertahlil adalah suatu yang harus dan baik dilaksanakan demi maslahah tertentu. Pengertian bahawa amalan yang  bercanggah dengan Al Quran dan Hadis bukan sekadar bercanggah secara normatif serta lafziah tetapi juga perlu difahami percanggahan dengan nilai aspirasi kedua-dua sumber bverkenaan. Tiada dalam Al Quran tidak bermaksud tiada dalam Islam. Islam perlu difahamkan. Kefahaman (fiqh) disuluh pula melalui pengamatan ulama' yang muktabar. Al Quran, Hadis dan tafsiran ulama' muktabar yang membentuk fiqh (kefahaman)  kepada syariat Islam. Hal ini lebih luas dan adil.


Posted at 09:33 pm by Pendita Bitara
Komen membina  

Thursday, October 12, 2006
Program mega terkini !!!

       

 

JEMPUTAN

 

Muslimin/ Muslimat /Saudara / Saudari

 

Dengan segala hormatnya dijemput ke

 

FORUM PENDEKATAN SYARIAH DALAM KESIHATAN 2006

yang dianjurkan oleh Pusat Racun Negara, Sekretariat Kampus Sejahtera USM,  Pertubuhan Prihatin Kesihatan & Sosial Malaysia (PRIHATIN MALAYSIA) & Teras Pengupayaan Melayu (TERAS). bersempena sambutan bulan Ramadhan Al-Mubarak 1427 Hijrah

 

pada hari Khamis, 19 Oktober 2006, 8.30 pagi hingga 12.30 tengahari bertempat di Dewan Persidangan Universiti, Universiti Sains Malaysia.

 

 


ATURCARA

 

8.30 Pagi         Pendaftaran Peserta

           

                        Forum Pendekatan Syariah Dalam Kesihatan

 

“Pendekatan Syariah Dalam Menangani Isu-isu Kesihatan Masyarakat”

Oleh: Dr. Jamnur Azhar b. Hj. Mulkan

           Pengamal Perubatan Klinik Jamnur Azhar

           (Bekas Pakar Bedah Hospital Alor Setar, Kedah)                   

 

“Penipuan Dan Manipulasi Industri Tembakau”

Oleh: Profesor Rahmat Awang

          Pengarah Pusat Racun Negara, USM

 

 “Polisi Kesihatan Negara Dalam Pandangan Syariah”

Oleh: Tn. Hj. Mohd. Azmi b. Abdul Hamid

           Presiden Teras Pengupayaan Melayu (TERAS)

 

               Pengerusi Forum :  Sdra. Mohd Shahrizan Bin Sazali

 

 

11.40 pagi       Sesi Soal Jawab

12.30 tgh         Bersurai

 

Sila sahkan kehadiran selewat-lewatnya pada 16 Oktober 2006 dengan menghubungi Pn. Noor Zatul Zuriana di talian 04-6570099 atau Cik Fikriyah, 019-5773960.

 

 


Posted at 05:42 am by Pendita Bitara
Komen membina  

Wednesday, October 04, 2006
Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman

Senarai Harga dan Fakta Ringkas tentang Rasail al-Nur

 

Rasail al-Nur merupakan koleksi Risalah-risalah Cahaya oleh Mujaddid Bediuzzaman Said Nursi. Rasail al-Nur ditulis ketika Nursi di dalam buangan, di hutan belantara, di dalam penjara dan di celah-celah bukit bukau di Turki. Sebahagian besar Rasail al-Nur di tulis ketika Bediuzzaman Said Nursi dalam buangan di Barla. Penulisan Rasail al-Nur sangat unik kerana ia ditulis secara rahsia. Sewaktu kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah dan semasa pemerintahan Mustafa Kamal Atarturk. 

  

Berikut adalah senarai harga Rasail al-Nur. Sebarang tempahan bolehlah menghubungi saya di alamat email: diqma@yahoo.com . Senarai harga berikut tidak termasuk harga pos.

 

1. Bahagian Pertama ini merupakan Rasail al-Nur dalam bentuk jilid. Terdapat dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.

 

Bahasa Indonesia

Harga (RM)

1. Sinar yang Mengungkap Cahaya

58

2. Menjawab yang Tak Terjawab

58

3. Menikmati Takdir Langit

58

4. Said Nursi Pemikir dan Sufi Besar Abad 20

25

 

 

Bahasa Arab

Harga (RM)

1. Al-Kalimaat

50

2. Al-Maktubaat

45

3. Al-Luma`aat

43

4. Al-Shu`a`aat

45

5. Ishaaratul I'jaz

35

6. Al-Mathnawi al-'Arabi al-Nuri

35

7. Al-Malaahiq

40

8. Sayqal al-Islam

43

9. Sirah Zatiyah

43

10.Al-Faharis

35

 

 

Bahasa Inggeris

Harga (RM)

1. The Words

50

2. The Letters

45

3. The Flashes

45

4. The Rays

50

5. B. Said Nursi (Biography)

40

6. The Staff of Moses

25

 

 

2. Bahagian Kedua ini pula merupakan Rasail al-Nur dalam bentuk buku kecil (booklets). Terdapat dalam Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.

 

Bahasa Malaysia

Harga (RM)

1. Tawhid dan Tasbih

10

2. Mukjizat'ul Qur'an - 1

10

3. Mukjizat'ul Qur'an - 2

10

4. Ana dan Zarah

8

5. B.S.NURSI (Sejarah Perjuangan & Pemikiran)

12

6. Risalah Pesakit

4

7. Misteri Gempa Bumi

2

 

 

Bahasa Indonesia

Harga (RM)

1. Dari Balik Lembaran Suci

20

2. Dari Cermin ke-Esaan Allah

20

3. Episode Mistis Kehidupan Ras

20

4. Alegori Kebenaran Ilahi

15

5. Al-Ahad Menikmati

15

6. Dimensi Abad Kehidupan

15

7. Mi'raj Menembas Kons.

13

8. Mengokohkan Aqidah M. Ibada

10

9. Iman Kunci Kesempurnaan

8

 

 

 

Posted at 11:49 am by Pendita Bitara
Komen membina  

Sunday, October 01, 2006
Bab haji (9)

Alih Tulisan Kitab Kifayatul Muhtadiy Pada Menerangkan Sulamul Mubtadiy

Sheikh Muhammad Noor Bin Muhammad Bin Ismail Al Fatani, waris  Al A'lamah Sheikh Daud Al Fatani

KITAB NISKUN (kitab tentang Haji) (Bahagian 9:penutup bab)

 

Ini suatu fasal pada menyatakan segala dam haji dan umrah. Bermula dimak yang wajib atas orang yang ihram itu padanya tafsil. Maka tafsil itu jika ia meninggalkan nisk seperti ia meninggal ihram daripada miqat dan seperti ia meninggalkan segala yang wajib bagi haji yang enam(1) perkara yang disebutkan dahulu iaitu ihram daripada miqat dan mabit(bermalam) di muzdalifah dan melontar jamratul ‘aqabah dan bermalam di Mina dan melontar pada segala hari tasyriq dan tawaf wida’. [KES PERTAMA]Dan dam tamatu’ dan Dan qiran) itu sekaliannya dam tertib iaitu dam yang tiada sah berpindah daripadanya kepada yang lainnya melainkan apabila lemah ia daripadanya dan takdir namanya iaitu Dam yang telah ditentukan kadar yang dapat berpindah padanya iaitu seekor kambing yang memadai pada adhhiyyah (korban) yang lagi akan disebutkan dia. Maka jika lemah ia daripada mendapatkan seekor kambing itu wajib atasnya puasa 10 hari, 3 hari daripadanya di dalam haji iaitu puasa pada hari yang keenam dan yang ketujuh dan yang kelapan bulan haji kemudian daripada sudah ihram dengan haji dan tujuh hari dipuasa di negerinya. Atau barang mana negeri ia mastautin padanya dan jika Mekah sekalipun genap 10 hari. Dan sunat tiada diputuskan tujuh hari puasa itu dan demikian sunat pada 3 hari yang dahulu daripada haji itu jika tiada sempit waktu. [KES KEDUA] Dan jika Dam yang wajib atas orang yang memakai bau-bauan dan minya) jika dengan sengaja dan mengetahuikan haramnya dan menjatuh bulu dan kerat kuku 3 urat dan 3 kuku pada masa dan tempat yang satu samada dengan sengaja dan mengetahuikan haramnya atau tiada itu Dam taqhayyir iaitu dam yang sah berpindah kepada gantinya dan jikalau tiada lemah daripadanya dan takdir iaitu seperti yang telah disunatkan dia dahulu itu iaitu ia pilih antara menyembelih satu kambing atau memberi makan orang miskin 6 orang tiap-tiap seorang setengah gantang atau puasa 3 hari. Dan demikian itu juga dam orang yang memakai kain yang meliputi dan orang lelaki yang menutupkan kepalanya dan perempuan yang menutupkan mukanya dengan niat pada sekaliannya(memberi fidyah yang tersebut itu dan adapun fidyah pada gugur satu bulu atau satu kuku satu cupak atau sehari puasa dan pada dua bulu dan dua kuku dua cupak atau dua hari puasa maka apabila berulang perbuatan itu berulanglah fidyahnya itu [KES KETIGA] Dan jika Dam orang yang kena ihsar iaitu orang yang tertegah daripada menyempurnakan rukun nisk nya iaitu dan tertib dan ta’dil iaitu yang sah dipindahkan kepada suatu yang lain dengan harganya menyembelih seekor kambing jika lemah ia daripada mendapatkan kambing itu dikira-kira harganya kemudian ia belikan makanan disedekahkan kepada faqir atau miskin pada tempat hasarnya dan jika pada tanah halal sekalipun [KES KEEMPAT] Dan jika dam perburuan itu dam takhyir dan ta’dil adapun setengah  ada baginya yang seumpamanya daripada na’im (tempat mewah) dan setengah tiada ada baginya seumpamanya pada na’im. Maka jika adalah perburuan yang dirukan itu daripada perburuan yang mempunyai misalnya pada na’im seperti burung ni’amah dan rusa dan kijang dan arnab dan dhabu’ dan lainnya itu diberi akan misalnya daripada unta kepada fuqara’. Dan masakin daripada sembelihnya daripada seumpama burung ni’amah atau lembu daripada baqa al wahsh iaitu rusa atau kambing daripada kijang atau kibash daripada pelanduk atau anak kambing yang belum sampai umurnya setahun daripadanya daripada arnab dan lainnya atau dikira-kirakan harganya di Mekah dan dibeli akan makanan yang sah pada fitrahnya dan disedekahkan kepada fuqara’ dan masakin dengan dia dengan makanan itu diberikan kepada tiap-tiap seorang secupak atau ia puasa sebilang-bilang cupaknya yang dibelikan dia dengan harga kambing itu tiap-tiap cupak satu cupak sehari. Dan yang tiada sampai satu cupak dipuasa baginya sehari juga dan jika binatang yang diburukan itu daripada binatang  yang tiada baginya misalnya hendaklah diambil harganya iaitu binatang yang diburukan itu diperhargakan dia oleh 2 orang yang ‘adil dan dibelikan makanan dengan harga itu kemudian disedekahkan dengannya kepada fuqara’ dan masakin. Atau ia puasa sebilang-bilang mudnya yang dibelikan dengan harga binatang yang diburukan dia itu. Dan tiada memadai pada menyembelih dan memberi fidyah dan memberi makanan kepada fuqara’ dan masakin melainkan di tanah haram dan kepada segala masakin dan wajib berniat ketika menyembelih atau ketika dibahagikan melainkan dam ihsar memadalah pada tempatnya samada tanah haram atau halal dan demikian itu juga segala yang telah wajib itu muhassar dan dibahagikan kepada fuqara’ yang ditempat itu. Adapun puasanya harus barang tempat ia hendak puasakan. Dan tiada harus bagi orang yang ada di dalam tanah haram samada ia halal yakni tiada ihram atau haram samada ihram dengan haji atau umrah memburukan pemburuannya yang di dalam tanah haram itu dan tiada harus baginya mencabut atau kerat akan tumbuh-tumbuhannya yang tiada ditanamkan dia melainkan kayu yang menyakiti seperti kayu duri dan melainkan rumput adqar iaitu satu bagi daripada rumput berbau harum digunakan dia pada menjadikan dia atap rumah pada masa dahulu dan sayur-sayur dan rumput makan binatang dan yang dibuat-buat utat-utat. Dan wajib atasnya atas orang yang tersebut itu fidyahnya adapun fidyah pada perburuan itu seperti yang telah tersebut dahulu fidyahnya adapun fidyah mencabut atau kerat akan tumbuh-tumbuhannya itu dinyatakan dia dengan katanya dan pohon kayunya yang besarnya pada ‘uruf fidyahnya seekor lembu yang memadai pada qurban dan pohon kayu yang kecil sekira-kira kadarnya sepertujuh yang besar itu fidyahnya seekor kambing yang sampai umurnya dan yang kecil lagi dibayarkan harga dibeli dengan harganya itu makanan ia sedekahkan dengan dia kepada fuqara’ dan masakin tanah haram. Dan bermula haram Madinah dan waj pada Thoif hukumnya seperti tanah haram Mekah pada mengharamkan berburu padanya dan mencabut atau memotong pokok kayunya tetapi tiada baginya dam hanya haram jua.

 

Nota kaki:

1)     Perkara wajib haji yang jika ditinggalkan akan dikenakan dam

 • Niat ihram di miqat
 • Tidak melakukan perkara yang diharamkan semasa ihram
 • Mabit di Mudzalifah
 • Melontar di jamrah Aqabah
 • Mabit di Mina
 • Melontar di Ketiga-tiga jamrah pada hari tasyrik

 

 

 

 

Nota Daripada Tabung Web Tabung haji

Dam

 

Ta'rif

 

Menyembelih binatang dan penggantinya dam itu daripada makanan atau puasa yang wajib ditunaikan oleh orang yang mengerjakan haji dan umrah jika ia meninggalkan salah satu daripada perkara wajib haji/umrah ATAU melakukan perkara-perkara larangan semasa ihram ATAU menunaikan haji Tamattu', Qiran dengan syarat-syaratnya.

 

 

DAM IHSAR

 

 

 

 

 

 

DAM TERTIB DAN TAQDIR

 

 

 

DAM TERTIB DAN TA'DIL

 

 

 

DAM TAKHYIR DAN TA'DIL

 

 

 

DAM TAKHYIR DAN TAQDIR

 

 

 

 

 

Disediakan oleh : Muhammad Nuruddin Bashah 

Universiti Malaya

nota : Adalah lebih baik pembaca memiliki kitab ini (sekitar RM 16) dan cuba berguru atau membaca dahulu bab haji ini menggunakan alih tulisan rumi yang saya sediakan. Moga usaha ini menimbulkan minat kita memahami ilmu Islam serta memertabatkan kembali tradisi pengajian kitab tradisional.

 

 

 


Posted at 01:19 pm by Pendita Bitara
Komen membina  

Thursday, September 28, 2006
Bab Haji (8)

Alih Tulisan Kitab Kifayatul Muhtadiy Pada Menerangkan Sulamul Mubtadiy

Sheikh Muhammad Noor Bin Muhammad Bin Ismail Al Fatani, waris  Al A'lamah Sheikh Daud Al Fatani

KITAB NISKUN (kitab tentang Haji) (Bahagian 8)

 

Ini suatu fasal pada yang dinyatakan barang yang diharamkan dengan sebab ihram (dan haram atas orang yang ihram) samada ihram dengan haji atau umrah (10 perkara iaitu), haram atas lelaki memakai kain yang meliput akan badannya atau satu suku pada barang mana anggota samada yang meliputi itu dengan dijahitnya atau ditenunkan dia atau diselitkan suatu punca kainnya dengan seumpama jarum seperti kancing dan lainnya. Maka tiada mengapa disangkutkan umpama tali pedang dan diikat pinggang yang diselitkan dia atau disempulkan tiada mati. Dan haram menutup akan kepalanya atau setengahnya (1) atau rambut yang di dalam had kepala bagi lelaki dengan sesuatu yang dinamakan menutup pada ‘uruf seperti kopiah atau kain atau tanah atau inai yang pekat keduanya1 tetapi harus ia berpayung dan duduk di bawah shuqduf dan menghantarkan tangannya di atas kepalanya atau tangan orang yang lainnya. Dan harus ia menjunjungkan suatu atas kepalanya jika tiada menutup junjungan itu akan sekalian kepalanya dan ia qasadkan dengan dia menutupkan kepalanya. Dan harus ia menyelam di dalam air dan jikalau keruh sekalipun. Dan haram pada perempuan dan jikalau sahaya sekalipun (menutup mukanya) atau setengahnya jua dengan barang yang dinamakan menutup pada ‘uruf yang bersalahan (kecuali) barang yang tiada dinamakan dia menutup seperti dihantarkan tangan atas mukanya. Dan haram atas perempuan memakai dua sarung tangannya yang dinamakan dia dengan qaffazain. Dan harus ia balutkan tangannya dengan kain dan jikalau disimpulkan dia simpulan yang mati sekalipun. Dan haram pula atas lelaki dan perempuan menghilangkan bulu dan rambut dan romanya dan kukunya melainkan kerana dharurat seperti bulu yang tumbuh di dalam mata atau bulu kening atau rambut kepala yang menutupkan matanya dan kuku yang pecah yang menyakiti akan dia maka harus dihilangkan dia dan tiada dam atasnya. Dan haram atas lelaki dan perempuan memakai minyak pada rambut kepalanya dan janggutnya dan tali tudungnya dan segala bulu yang di muka dan kepala dengan sengaja dan jika pada hujung seurat rambut atau tempat rambut yang dicukurkan dia sekalipun. Dan haram atas lelaki dan perempuan yang ihram memakai bau-bauan yang diqasadkan harumnya (2) pada qholib seperti kasturi za’faran dan gaharu dan kapur dan jika campur pada suatu yang lain sekalipun samada dipakaikan pada zahir atau pada batinnya atau pada pakaiannya. Dan haram memakai segala minyak bau-bauan dan seperti minyak atar dan lainnya. Dan haram pula berburu binatang yang dimakan lagi yang liar (3) lagi binatang di daratan samada binatang atau burung dan belalang yang diperanakkan antaranya dan antara binatang yang lainnya. Dan haram atasnya akad nikah samada qabul atau ijab lagi tiada sah bagi dirinya dan maulinya (wali) atau wakilnya dan jika muwakkilnya itu halal sekalipun. Dan tiada haram atasnya ruju’ akan isterinya atau jadi saksi pada nikah. Dan haram atas laki-laki dan perempuan yang ihram jima’ dan mengeluarkan mani dengan anggotanya dengan ikhtiarnya lagi sengaja dan mengetahui ia akan haramnya dan ia ingat akan ihramnya. Dan lagi haram atas keduanya bergurau-gurau dengan syahwat atau tiada dengan syahwat (4)seperti mengucup akan perempuan atau dipeluknya. Maka adalah sekaliannya perkara yang diharamkan atas orang yang ihram itu mewajibkan fidyahnya jua dan sah hajinya.

 

Melainkan akad nikah itu tiada sah dan tiada jadi pada hajinya dan tiada fidyahnya. Dan melainkan jima’ orang yang haji sebelum lagi tahallul awwal atau orang yang umrah sebelum lagi bercukur jadi fasad hajinya dan umrahnya. Dan berdosa ia samada yang menjima’kan atau yang dijima’kan dia dan samada jima’ itu pada qubul atau dubur dan jikalau bagi binatang sekalipun dan samada pada yang hidup atau yang mati tetapi wajib ia yakni orang yang tersebut itu samada yang jima’kan atau yang dijima’kan dia tamamkan keduanya (selesaikan) yakni umrah dan haji di dalam fasadnya dan wajib ia qada’ pada tahun hadapannya dengan bersegera. Dan jika haji atau umrahnya sunat sekalipun. Dan wajib atasnya yakni lelaki (5)yang menjima’ jua apabila sempurna segala syarat daripada keadaannya berakal lagi baligh lagi mengetahui lagi dengan ikhtiarnya dan adalah jima’ itu dahulu daripada tahallul awwal dan yang dijima’kan isterinya, fidyahnya satu unta maka jika tiada dapat maka seekor lembu maka jika tiada tiada dapat maka tujuh kambing maka jika tiada dapat dikira-kira harga unta dibeli makanan disedekahkan dengan dia maka jika tiada dapat dikira-kirakan cupaknya daripada yang tersebut itu dan ia puasa tiap-tiap cupak sehari dan jikalau ada lagi kurang daripada secupak, dipuasakan sehari. Ada pun yang dijima’kan dia tiada wajib atasnya fidyah semata-mata samada ia isterinya atau tiada dan samada ia muhrim atau tiada tetapi berdosa ia dan batal hajinya dan wajib atasnya qada’nya. Dan wajiblah orang yang luput wuquf di ‘Arafah sebab tiada sampai ke ‘Arafah pada waktu iaitu dahulu daripada fajar wajib atasnya ia tahallul dengan ia mengerjakan amalan umrah iaitu tawaf dan sa’i jika tiada ia sa’I qudum (dan bercukur) dan tiada berhajat kepada niat umrah padanya tetapi wajib ia niat tahallul dengan amalan umrah dan bukannya umrah maka tiada memadai bagi umrah yang wajib atasnya (kemudian wajib atasnya ia qada’ dengan bersegera tahun hadapannya dan jikalau hajinya sunat sekalipun. Dan wajib atasnya menyembelih seekor kambing daripada permulaan masuk pada haji qada’nya dan harus disembelihkan pada masuk waktu ihram dengan haji. Dan demikian lagi wajib tahallul orang yang di hasor yakni ditahan akan dia oleh seteru samada muslim atau kafir sekalian jalan masuk ke Mekah kerana hendak tamamkan hajinya atau umrahnya wajib ia tahallul dengan niat tahallul dan bersyukur dan sembelih fidyahnya seekor kambing dan wajib didahulukan menyembelih atas bersyukur dan wajib diniatkan pada keduanya akan tahallul bahawa ia niatkan keluar daripada niskun(haji) nya dengan sebab tertahan itu. Dan harus ia tahallul daripada haji atau umrah dengan syarat bahawa ada pada waktu niatnya akan haji atau umrah ia niatkan manakala datang sakit atau habis bekalannya ia hendak tahallul maka harus ia tahalul dengan bercukur dan menyembelih dan didahulukan menyembelih atas bercukur dan wajib berniat tahallul pada ketika menyembelih dan bersyukur dan jika disyaratkan pada ketika ia niat ihram akan manakala hasil uzur ia jadi halal maka manakala hasil uzur itu ia jadi halal sendirinya dengan tiada berkehendak kepada bercukur dan fidyahnya iaitu seperti ia berniat Aku ihram dengan haji jikalau hasil bagiku uzur sakit atau habis bekal atau sesat jalan, atau umpamanya Aku jadi halal maka apabila hasil uzur itu jadi halal ia dan tiadalah suatu atasnya.

 

Nota kaki:

 

1)       Inai atau tanah yang pekat seolah-olah tempelan ketulan inai atau tanah yang menjadi penutup kepala bagi lelaki. Hukumnya juga tidak boleh.

2)       Dalam satu hadis daripada Aisay RA, bahawa beliau pernah memberi minyak wangi kepada Rasulullah untuk ihramnya dan baginda belum lagi bertahalul dan bertawaf (Muttafarun Alaih). Di sini hukum berminyak wangi sebenarnya sunnah, walaupun ada halangan daripada mazhab Syafie atas maslahah tertentu hari ini dimana minyak wangi di Mekah akan menimbulkan riya', angkuh dan kehilangan khusyuk dalam ibadat haji.

3)       Dari Aisay RA, menyatakan bahawa Rasulullah bersabda " Lima macam binatang jahat  yang boleh dibunuh dalam tanah halal atau tanah haram iaitu kala jengking, burung helang, burung gagak, tikus dan anjing buas".(Hadis sahih-rujuk Bulughul Maram).  Dalam hadis Riwayat at Tarmizi, menyebut bagaimana Rasulullah menolak pemberian hadiah daging daripada seorang sahabatnya di Makah padahal daging itu diburu oleg sahabat itu kerana ingin menghadiahkan baginda yang sedang berihrah. Maka Nabi mengatakan daging yang ebrtujuan untuk orang berihram juga dilarang oleh Islam. (Hadis Hassan Sahih-rujuk bahrul Mazi). Namun begitu, di dalam Sabilul Muhtadiy, ada menyebut bahawa dibenarkan kita memakan daging yang dibeli daripada orang lain dimana kita yang berihram tidak terlibat dnegan perburuan itu. Di Dalam Sabilul Muhtadiy juga menyebut bahawa binatang yang tidak diharam sembelih adalah binatang jinak yang diternak atau binatang buas yang tidak dimakan oleh kita.

4)       Jima' isteri diantara 2 tahalul iaitu selepas tahalul awal sebelum tahalul thani, maka hajinya rosak dan perlu di selesaikan juga haji itu serta segera diqadha' haji itu selepas tahun itu walaupun haji yang sunat serta umrah.

5)       Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud menyatakan bahawa dalam tahalul awal iaitu selepas melontar di Jamrah Aqabah dan bercukur, maka boleh melakukan apa yang diharamkan kecuali bersama isteri, selepas tawaf Ifadhah (rukun) maka boleh lah bersama isteri (tahalul thani =melontar, bercukur-tawaf ifadhah). Ini juga yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali.

 

Disediakan oleh : Muhammad Nuruddin Bashah 

Universiti Malaya

nota : Adalah lebih baik pembaca memiliki kitab ini (sekitar RM 16) dan cuba berguru atau membaca dahulu bab haji ini menggunakan alih tulisan rumi yang saya sediakan. Moga usaha ini menimbulkan minat kita memahami ilmu Islam serta memertabatkan kembali tradisi pengajian kitab tradisional.

 

 try buka blog ni : http://albazrah.blogspot.com/


Posted at 05:21 pm by Pendita Bitara
Komen membina  

Sunday, September 24, 2006
Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi

Keilmuan dan Aplikasi Politik ; saranan ulama' tradisonal Nusantara.

 

Sebelum membuka bicara tajuk pada kali ini mari kita soroti persoalan ini terlebih dahulu. Persoalan yang selalu bermain di minda melayu adalah, adakah ulama' tradisonal Melayu mempunyai keilmuan yang setara dengan ulama' Asia barat? Adakah mereka ini alim? Bukankah mereka ini ortodoks?  Pertanyaan ini berlegar lantaran melihat kitab-kitab lama seperti Sabilul Muhtadiy, Bughyatul Tullab, Fathul Mannan serta lain-lain eksiklopedia fiqh  berbahasa melayu tidak menjadi rujukan bagi tesis, kajian ilmaih di dalam bidang syariah Universiti antarabangsa malahan tempatan juga. Hal ini dikecualikan apabila sesebuah jabatan seperti jabatan pengajian melayu, pengajian falsafah atau sejarah tradisonal Islam berminat mengkaji kedatangan Islam serta keilmuan ulama' nusantara. Tetapi bukanlah mereka  menjadikan khazanah ini sebagai rujukan utama untuk sandaran fatwa atau hujah konsensus dalam kajian hadis atau fiqh.

 

          Sepanjang pengetahuan saya, ulama' melayu adalah ulama' yang tawadhuk walaupun ada diantara mereka pernah mengajar di Mekah dan Madinah sekalipun. Mereka mengajar dalam bahasa Arab sebaliknya banyak menulis kitab berbahasa melayu-jawi. Hal ini kerana mereka terlalu menyayangi tanahair mereka dan inginkan peninggalan yang berterusan dalam persuratan ilmu agama berbahasa melayu.

 

          Mereka lebih gemar meneliti serta mengambil fatwa-fatwa ulama' ashab Syafie (ulama' fiqh di bawah mazhab Syafie) serta merumuskan secara ijmal (umum) dalam kitab mereka tanpa memberi asal fatwa serta kaedah yang digunakan oleh ulama' besar rujukan mereka. Fatwa-fatwa daripada Sheikh Ramli, Imam Nawawi, Sheik Ibnu Hajar Haitami serta banyak lagi merupakan antara rujukan yang kerap dipaparkan dalam kitab-kitab fiqh jawi lama. Bermakna kata belajar kitab jawi bersamaan dengan belajar ilmu dan fatwa Imam Nawawi dan sebagainya. Akan tetapi disebabkan ramai yang ingin mendapatkan rujukan yang asah dan tulen, mereka seringkali terus merujuk kepada kitab asal Imam berkenaan. Walau apa pun, ini adalah bermakna ulama' melayu adalah alim dan kealimannya diiktiraf oleh ulama'-ulama' Mekah dan Mesir ketika itu. Percetakan kitab jawi lama terdapat di Mesir dan Makaah dan di bawah seliaan Sultan Turki Usmaniyyah. Namun begitu masih terlalu banyak kitab berbahasa Arab tulisan ulama' melayu yang tidak kita ketahui. Mengapa? Kerana kitab ini tidak sesuai diajar dimasjid-masjid. Lantaran itu kegemilangan ulama' melayu dalam penguasaan bahasa Arab sering dipertikai orang yang jahil serta sinis dengan karya mereka.

 

Tulisan saya pada kali ini sebenarnya ingin membongkar sebahagian kecil pemikiran politik yang terbenam dalam karya-karya ulama' tradisonal Melayu yang rata-ratanya bermazhab Syafie serta beraliran khalaf dalam penafsiran Al Quran dan Aqidah. Sheikh Shmad Al- Fatani umpamanya pernah berkata bahawa mempelajari ilmu siasah atau politik itu adalah suatu fardhu kifayah. Tuntutan mentadbir negara secara Islam adalah keperluan untuk melaksanakan kesemua rubu' dan furu' Islam secara syumul dan sentosa. Bagi beliau siasah bertujuan untuk  "membaikkan rakyat dengan menunjukkan mereka itu kepada jalan-jalan yang melepaskan mereka itu daripada tiap-tiap kekeruhan pada dunia  dan pada akhirat". Beliau menolak fahaman barat ketika itu yang menggagaskan politik yang berteraskan nafsu dan materialisme. Beliau dalam beberapa hal bersetuju dengan saranan kebangkitan ulama' reformis seperti Muhammad Abduh yang beraliran tajdid. Namun begitu, beliau pernah menjejaki Muhammad Abduh bersama anak muridnya iaitu Tok Kenali untuk membincangkan khilafiyyah yang mula diriuhkan oleh tokoh-tokoh yang berfahaman tajdid salaf asia barat. Beliau tidak bersetuju sikap membidaahkan umat Islam secara sewenangnya tanpa hujah yang konkrit dan jelas. Beliau menggagaskan kesatuan dan ketaatan kepada Sultan Turki atas dasar yang jelas dan bukannya Pan-Turkisme yang berunsur prejudis sesama muslim sedunia (antara aliran khalaf dan salaf). Antara faktor kegagalan Pan-Turkisme adalah disebabkan gagasan reformis Islam yang bercanggah jauh daripada fahaman penganut Islam yang sedia selesa dengan tradisi bermazhab mereka.

 

          Sheikh Ahmad  juga menyebut lagi, " ….ilmu siasah itu daripada anbiya' atas khawas san a'wam, pada zahir dan batin mereka itu. Dan daripada segala raja-raja dan salathin (sultan-sulatan) atas mereka itu  pada zahir mereka itu jua". Apakah yang cuba diungkapkan oleh ulama' besar ini? Pesanan beliau ini mengambarkan akan hakikat nubuwwah rasul-rasul adalah untuk membawa agenda ubudiyyah serantau atau seantarabangsa melalui agenda politik yang sejati. Ini menafikan bahawa Islam menciplak idea politik barat dalam menyusun struktur-struktur politiknya. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengatakan refleksi kepada kemuncak penyusunan politik Yunani ialah terhasilnya idea politik Al Mawardi dan Al Farabi. Hakikatnya agenda politik adalah agenda fitrah kemanusiaan dan berlanjutan sedari zaman nabi Allah Adam A.S lagi. Setiap anbiya' adalah pembawa misi iaitu;

Misi pertama : Memperjuangkan tauhid sepertimana yang telah diwajibkan ke atas semua manusia. Agenda ini tidak akan kunjung malap serta diteruskan pula oleh para pengggerak Islam kontemporari.

Misi kedua : Memperjuangkan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada setiap Rasul.

 

Di sini terbuktilah ulama' Melayu yang berteraskan aliran khalaf (yang dikatakan sebagai ortodoks dan jumud) sebenarnya juga menyahut seruan massa untuk mempertahankan kebudayaan Melayu Islam, keutuhan agama melalui institusi kesultanan dan sebagainya. Dalam beberapa hal, ulama' Khalaf berbeza pendapat dengan tokoh agama reformis dalam ruang politik. Aspek yang menjadi perselisihan adalah method politik serta warna-warna politik yang diceburi. Ulama' tradisi yang sememangnya rapat dengan para Sultan Melayu memilih untuk mengukuhkan institusi istana berteraskan Islam kerana memandang inilah sahaja institusi yang berhak untuk melaksanakan syariat Islam secara syumul. Hal Reformis yang lebih terbuka tidak menghairankan memandangkan mereka bukanlah berketurunan Melayu yang asli dan sejati. Namun saranan mereka telah membuka lebih banyak pintu pendidikan yang setanding dengan pendidikan barat, keinginan untuk mengubah mentaliti dan bangsa mereka serta membawa pembaharuan laras politik yang lebih bertenaga.

 

          Sheikh Ahmad Al Fatani juga menegaskan bahawa " Dan wajib atas sekalian Muslimin bersungguh-sungguh mencari akan jalan dengan tadbir dan siasah, dan belajar dan mempelajar akan anak-anak kita akan segala wasilah bagi mendirikan segala hukum syara' daripada segala ilmu siasah dan ilmu syara' hingga dapat mendirikan seperti barang yang zahir". Institusi pondok telah lama memancarkan kewibawaan mereka dalam memacu perjuangan menegakkan pemerintahan Islam. Akan tetapi keilmuan mereka seolah diperosok di penjuru dunia lantaran momokan bahawa mereka adalah golongan yang jumud dan tidak setanding dengan ulama' Timur Tengah yang lain. Hakikatnya, perjuangan Melayu adalah perjuangan bangsa-bangsa kecil (yang tidak tersohor perjuangan mereka). Ulama' Melayu lebih gemar mengajar anak watan mereka sambil berjihad melawan kekuasaan yang menggugat Islam seperti Siam dan Britain. Apabila datangnya sistem pengajian universiti yang berteraskan kajian ilmiah, maka rujukan tidak melalui kitab lama ini melainkan terus melalui kitab yang lebih lama iaitu secara langsung daripada sumber rujukan kitab jawi berkenaan. Inilah antara faktor yang menenggelamkan karismatik pengajian pondok.

 

          Dr. Eaman Mohamed Abbas telah menerbitkan kajian beliau yang bertajuk Sultan Abdul Hamid II dan Kejatuhan Khilafah Islamiyyah (2002). Buku berkenaan telah memberi gambaran jelas berkenaan perana Sheikh Ahmad Al Fatani yang lebih sinonim dengan Faridatul Faraid. Antaranya menyatakan " Pada tahun 1908, Al Sheikh Ahmad Al Fatani meninggal dunia dan dikebumikan di Mekah. Beliau telah memainkan perana  besar dalam menyebarkan kesedaran Islam di kalangan bangsa Melayu Raya. Tiada seorang tokoh pun yang mempunyai ciri-ciri keperibadian dan kelayakan ilmu yang boleh menggantikannya di rantau tersebut. Dengan pengaruh rancangan Kesatuan Islam (Pan-Islamisme) yang dicanangkan oleh Sultan Abdul Hamid, orang Melayu mengetahui kedudukan mereka yang penting dalam Dunia Islam. Ini merupakan permulaan obor kebangkitan ummat Melayu bagi menentang penjajah Belanda dan Britain". Pengupasan ini jelas menunjukkan ulama' Petani telah awal mendominasi gerakan kemerdekaan fikrah dan pembebasan tanah anak watan daripada tangan-tangan rakus emperialis barat. Kita juga melihat di mana Tengku Mahyuddeen yang merupakan pewaris akhir kerajaan Petani telah membantu British menyusun Force 136 demi membebaskan tanah Melayu daripada Jepun yang zalim. Bayarannya adalah, Petani diletakkan dibawah pengaruh Siam yang durjana.

 

          Adab dan siasah beliau amat tertib  dan berakhlak mulia. Ulama' Melayu tidak biadab dengan Sultan Melayu seperti sesetengah gerakan dakwah atau gerakan kemerdekaan. Surat-surat beliau kepada Raja Melayu seperti Sultan Zainal Abidin Terengganu membuktikan akhlak dan rasa rendah diri beliau di hadapan raja Melayu, walaupun kita mengetahui hakikat ketinggian darjatnya berbanding raja-raja pada waktu itu. Beliau menggagaskan 'principle exclusiveness' mengenai Melayu dan Islam. Beliau kental dalam membawa agenda tradisi Melayu yang berunsur syara' Islam. Jelas dalam kitabnya Siasah Wa Tadbir menyatakan bahawa " Urusan Islam adalah pertama-tama dan utama. Urusan lain adalah sambil-sambil sahaja. Barangsiapa mendahuluka urusan-urusan lain daripada Islam agamanya, maka telah khianat kepada agamanya".

 

          Politik ulama' Melayu seperti ulama' Petani, Banjar, Aceh dan Pontianak adalah berhasrat untuk meninggikan tamadun Melayu. Tamadun ini tidak popular semenjak kehadiran berbondong-bondong sistem pedidikan barat. Ketinggian ilmu politik yang membangkitkan ketamadunan Melayu Islam telah dipendam dan ditenggelamkan apabila ketiadaan usaha memartabatkan institusi Sultan Melayu yang  berkarisma. Kelalaian Istana dalam mempertahankan hak mereka telah melumpuhkan lagi agenda mulia ini.

 

Pembongkaran semula idea-idea menggugat ulama' melayu lama ini bukanlah suatu perkara yang main-main. Agenda ini perlu disepadukan seiring dengan usaha memartabatkan tulisan jawi dan pengajian karya-karya mereka. Mengkaji perlu diperdalamkan sehingga kepada nazam-nazam syair mereka juga kerana pemikiran mereka disajikan dalam bentuk cerita, puisi, syair dan kitab-kitab yang ilmiah. Itulah seni ulama' Melayu yang sekiranya dibiarkan berkembang, sistem pondok tidak akan kelihatan usang sebegini, sebaliknya turut akan mempertingkatkan gaya pengajian, isi pengajian dan sebagainya. Dielektik tekanan penjajah dan pemerintahan kini yang anti pengajian kitab lama ini, menyebabkan penggerak pondok bertindak mempertahankan sistem lama dan akhirnya kelihatan rigid. Walhal, kitab karangan ulama' Melayu bukanlah terlalu usang dan lama berbanding kitab tokoh besar seperti Imam Al Ghazali, Imam Nwawi dan sebagainya yang semestinya lebih awal lagi. Pada saya momokan dan labelan yang mengusangkan sistem ini serta turut juga mengusangkan idea menggugat yang tersembunyi dalamnya. Moga Allah merestui penggerak pondok SeNusantara.

 

Muhammad Nuruddin Bashah

Universiti Malaya

 

Rujukan :

1)      Al Fatawal Fathaniyah Jilid 2, Khazanah Fathaniyah 1996.

2)      Kepelbagaian Pemikiran dan Perjuangan Sheikh Ahmad Al Fatani: Kesan Dahulu dan Sekarang, dibentang di Seminar Pemikiran Sheikh Ahmad Bin Mohd Zain Al Fataniy. Dewan bahasa Dan Pustaka. 2002

3)      Koleksi Khazanah Sheikh Ahmad Al Fatani, dibentang di Pameran Manuskrip Dan Khazanah Ulama'-ulama' Kelantan dan Patani, 1992.

4)      Beberapa kitab jawi lama yang berkaitan.

 

         


Posted at 07:37 am by Pendita Bitara
Komen membina  

Tuesday, September 12, 2006
Bab Haji (7)

Alih Tulisan Kitab Kifayatul Muhtadiy Pada Menerangkan Sulamul Mubtadiy

Sheikh Muhammad Noor Bin Muhammad Bin Ismail Al Fatani, waris  Al A'lamah Sheikh Daud Al Fatani

KITAB NISKUN (kitab tentang Haji) (Bahagian 7)

 

Dan setengah daripadanya yakni daripada sunat haji mengucap Talbiah iaitu LabbaikaLlahuma labbaik, Labbaikala syariika lakalabbaik innal hamda wan ni’mata laka wal mulk la syariika lak). Ertinya aku kenankan seruan Engkau akan sebagai kenan yang berganda-ganda, hai Tuhanku aku kenankan seruan Engkau akan sebagai kenan yang berganda-ganda, aku kenankan seruan Engkau akan sebagai kenan yang berganda-ganda, tiada yang bersekutu bagi Engkau, aku kenankan seruan Engkau akan sebagai kenan (makbulkan) yang berganda-ganda, bahawa  segala pujian dan segala nikmat bagi Engkau, dan segala pertitahan bagi Engkau. Maka diulangkan talbiah itu tiga kali berturut-turut kemudian daripada berniat ihram) samada niat ihram haji atau umrah (dan memperbanyakkan dia selama ia di dalam ihram) hingga ia masuk tawaf pada umrah dan masuk melontar jumratul ‘aqabah pada ihram haji. Dan sunat pula ia mengucap selawat atas Nabi) SAW dan yang afdhalnya seperti selawat di dalam tahiyat pada sembahyang iaitu : Allahumma solli ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad, kama barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim, wa barik ‘ala Muhammad wa a’la aali Muhammad, kama barakta ’ala Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim, fil a’lamin, innaka hamidum majid. Dan dibacakan selawat itu kemudian daripada tiga kali talbiah dan mengucap pula kemudian daripadanya: Allahumma inna nasaluka ridhoka wal jannah, wa na’uzubika min saqhdhika wan nar. Ertinya Hai Tuhanku, sesungguhnya kami pohonkan keredhaan Engkau dan syurga dan kami berlindung dengan Engkau daripada murka Engkau dan daripada api neraka. Dan setengahnya ia sembahyang dua rakaat) diniatkan sunat ihram 1 jika waktu ihram itu bukan waktu tahrim iaitu waktu yang diharamkan sembahyang padanya dan lagi sunat memakai dua kain ihram dan dua ni'al (na'lun-mufrad) yang baru keduanya 2 dan setengahnya mengangkat suaranya dengan talbiah. Jua adapun selawat atas Nabi diperlahankan dia, demikian juga dan berkekalan sunat talbiah itu selama ada belum mulai masuk pada tahallul awwal samada ia mulaikan dengan melontar atau dengan tawaf dan sa’i .Dan setengahnya masuk ke Mekah dahulu daripada wuquf di ‘Arafah supaya dapat tawaf qudum 3 dan sunat bagi imam (ikutannya/konsultan haji) atau naib-nya(pembantunya) membaca khutbah pada hari ketujuh kemudian daripada sembahyang Zohor iaitu satu khutbah jua menyuruh padanya akan sekalian hujjaj (orang yang naik haji) naik kepada Mina pada pagi hari yang ke-lapan dan mengajarkan mereka itu akan segala amalan haji dan setengah daripadanya bahawa naik Imam atau beserta dengan orang haji itu waktu pagi hari ke-8 dan sembahyang Zohor dan Asar dan Maghrib dan Isya’ di Mina dan bermalam di Mina hingga keluar matahari hari ke-9. Demikian lagi membaca dua khutbah yang pendek pada hari ‘Arafah di masjid Ibrahim dahulu daripada sembahyang Zohor kemudian daripada masuk waktunya dan mengajar segala manasik pada yang pertamanya mengkisahkan (menceritakan/memberitahu) mereka itu atas membanyakkan doa dan zikir pada ketika di wuquf dan apabila berdiri ia kepada yang keduanya yang muezzin dan menyudahi akan khutbah itu serta dengan sudah azan itu. Dan setengah daripada sunat membaca dua khutbah pada hari raya supaya mengajarkan padanya manusia akan ifadhah dan melontar dan lainnya kemudian daripada melontar jumratul ‘aqabah (dan hari ke-12) daripada bulan Zulhijjah supaya mengajarkan padanya masuk bahawa harus pada hari itu nafar yang pertama. Dan setengahnya mandi sunat ihram waktu hendak ihram samada dengan haji atau umrah 4 dan mandi sunat masuk Mekah dan yang afdhalnya di telaga yang bernama zi thowi di luar Mekah dan mandi sunat wuquf di ‘Arafah kemudian daripada gelincir matahari pada hari itu dan mandi sunat wuquf mash’iral haram kemudian daripada setengah malam ke-10 (dan mandi tiap-tiap hari kerana melontar jamrah dari hari tashriq) samada dahulu daripada gelincir atau kemudian (dan sunat ziarah ke Madinah kemudian daripada selesai mengerjakan haji dan niatkan hendak ziarah akan masjid Rasululah dan makamnaya yang mulia SAW.

 

Nota kaki:

 1. Solat sunnat Ihram boleh dilakukan apabila sahaja berihram. Akan tetapi haram dilakukan pada waktu Tahrim. Cuma di Mekah (tanah haram), solat sunat Ihram boleh dilakukan walaupun pada waktu tahrim.

 

 1. Sunat memakai nia'l (kasut) baru. Tetapi dalam kitab Sabilul Muhtadiy, disebutkan bahawa sebaiknya berjalan kaki tanpa beralas apabila memasuki Mekah. Akan tetapi sepanjang proses Haji adalah digalakkan berkasut yang baru. Walaupun Nabi melarang kita memakai celana (seluar berjahit  dan Muza (khuf/stokin kulit) akan tetapi apabila kita ketiadaan kain pinggang serta kasut nia'l, maka dibolehkan kita memakai muza dan seluar celana- hadis Hasan Sahih Imam Tarmizi)

 

 1. Sunat Tawaf Qudum (tawaf sunat) bagi sesiapa yang masuk ke Mekah dengan tiada berihram lagi atau pun ia berihram dengan haji Ifrad atau Qiran. Dan pastikan tawaf ini lebih awal sebelum Wuquf Di Arafah agar tidak bertembung dengan tawaf Rukun(Fardhu). Akan tetapi perlu diingatkan bahawa umrah tidak disunatkan Tawaf Qudum kerana diwajibkan membuiat tawaf Rukun. Tawaf Rukun Umrah adalah menyamai  atau termasuk sekali tawaf Qudumnya.

 

 1. Wanita haid dan Nifas juga sunat mandi sunat dan niatkan untuk bersihkan diri. Sunat juga mempebaharui mandi sunat apabila berubah bau badan serta setiap kali ingin melontar, wuquf dan sebagainya.

 

 

Disediakan oleh : Muhammad Nuruddin Bashah 

Universiti Malaya

nota : Adalah lebih baik pembaca memiliki kitab ini (sekitar RM 16) dan cuba berguru atau membaca dahulu bab haji ini menggunakan alih tulisan rumi yang saya sediakan. Moga usaha ini menimbulkan minat kita memahami ilmu Islam serta memertabatkan kembali tradisi pengajian kitab tradisional.

 


Posted at 08:59 am by Pendita Bitara
Komen membina  

Next Page


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< October 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed