Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriThursday, July 06, 2006
Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.

Peranan Tafsir Al Maudu'I Dalam Aplikasi Dakwah Yang Berkesan Serta Sumbangan Terhadap Kebangkitan Islam Kontemporari.

 

 

Pendahuluan.

 

            Golongan pendakwah yang terdiri daripada kalangan tenokrat dan golongan intelektual diluar pengajian Islam selalunya tidak memandang peripentingnya mereka memahami peranan tafsir dalam materi dakwah mereka. Pengajian tafsir dianggap asing dan terasing daripada keperluan mereka membawa halatuju dakwah dan selalu pula penerangan dakwah digunakan kaedah khulasoh kepada intipati ayat Quran untuk mengelakkan rasa bersalah mereka dalam penggunaan ilmu ini. Pemikiran ini sebenarnya salah dan bercanggah dengan usul dakwah yang sebenarnya. Tafsir dan pemahaman Hadis adalah tunjang kepada segala permulaan dakwah. Adapun method dan marhalah dakwah adalah suatu sikap penekunan pendakwah kepada orientasi madu' mereka sendiri dan semestinya intipati tafsir dan pemahaman Al Quran dan Hadis perlu disajikan dalam bentuk yang pelbagai dan kreatif.

            Kita melihat bagaimana ulama' silam mengadakan dakwah yang berkesan hanya menggunakan kuliah-kuliah tafsir mereka. Mengapakah hal ini berlaku secara efektif? Perlu diketahui, pada zaman kegemilangan perkembangan ilmu Al Quran, terlalu ramai manusia yang ingin memnguasai penemuan terkini dalam penafsiran Al Quran sehingga penafsiran bir Rayi' juga mendapat tempat yang agak tinggi kerana berlainan daripada penafsiran ala tradisi yang lebih terkawal dan kurang menepati citarasa pembangunan mereka pada zaman tersebut. Hal ini berbeza kini apabila tafsir sudah dianggap enteng dan remeh. Tafsir Al Quran moden tidak disebarkan kepada masyarakat secara bersepadu dan tersusun apatah lagi kaedah penyampaian masih terkumpul di surau, masjid dan madrasah semata-mata.

Tafisr seperti Tafsir Al Munir yang bercirikan Maudu'I, tafsir-tafsir seperti Tafsir Ustaz Ahmad Sohanji yang bercirikan santai, serta yang paling menarik pada pandangan penulis adalah Tafsir yang dikarang oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat yang penuh dnegan unsur personafikasi, metafora, analogi menarik dan dialog-dialog perumpamaan yang memahamkan khalayak. Agak menyedihkan kesemua khazanah moden ini tidak keluar daripada kepompong sebaran konvensionalnya. Khayalak yang menerima kesan tafsiran sebegini masih khayalak yang sama dan tidak melibatkan segmen yang lain. Hal inilah yang perlu dijadikan topik perbincangan dikalangan pendakwah berkenaan peri pentingnya, penyebaran tafsir Al Quran dilakukan dalam method yang terkini dan keluar daripada tradisi klasik.

 

 

 

 

Dakwah melalui medium kontemporari serta medium elektronik.

           

Masyarakat hari hampir menepati ciri masyarakat elektronik. Hampir kesemua aktiviti melibatkan talian internet, teknologi maklumat serta perhubungan seranta yang cepat. Walaupun tradisi masyarakat Malaysia masih klasik, namun penguasan IT dalam masyarakat menyebabkan mereka lebih gemar mencari maklumat dihujung jari melebihi kaedah lama yang diberkati iaitu meneliti buku, makalah dan kitab lama-lama yang berkat. Mereka ini inginkan maklumat yang segera, tepat dan mudah. Dalam hal ini, persaingan maklumat yang benar dan salah akan berlaku. Peranan pendakwah yang bergelar mahasiswa Islam ialah menguasai niche atau ruang vakum ini. Vakum bagi pengisian yang benar bagi medium elektronik dan IT ini akan sentiasa ada kerana maklumat melalui mediaum ini terlalu mudah dan tidak terhad. Lantaran itu, adalah menjadi satu kesalahan besar bagi kita yang mengabaikan method ini serta meremehkan tugasan mulia ini. Sajian tafsiran Al Quran secara maudu'I ini boleh diselitkan secara;

·         Tulisan ilmiah atau separa ilmiah.

·         Sketsa, cerita kenangan peribadi, dialog dan sebagainya.

·         Berita semasa yang dikaitkan dengan ayat Al Quran.

·         Puisi atau lirik lagu.

 

Kreativiti memasukkan unsur ayat Al Quran memungkinkan masyarakat yang inginkan sajian segera ini akan mendapat bahan yang sewajarnya. Perang cyber perlu dimulakan oleh sesiapa sahaja yang membaca tulisan ini demi bersaing dengan pengisian negetif yang sedia ada. Pendakwah adalah individu yang progresif dan proaktif dalam mencari jalan kerjanya.

 

Pengertian tafsir maudu'i

            Pengertian ini berbentuk hasil daripada jalin dua perkataan iaitu al tafsir dan al maudu'i. Tanpa jalinan ini, al maudu'I tidak akan membawa apa-apa pengertian. Al maudu'I bermaksud topik atau tajuk tertentu. Tafsir secara bertopik adalah suatu bentuk khulasoh (kesimpulan ayat Al Quran). Walaupun dari segi asal maksud tafsir sendiri seperti yang dijelaskan oleh Ibnu A'syur bermaksud " suatu disiplin ilmu yang berfungsi menjelaskan perkataan-perkataan Al Quran sama ada secara umum mahu pun terperinci", hakikatnya tafsir yang cuba dikupas ini adalah berbentuk topik dan kadangkala tidak terlalu meneliti aspek setiap perkataan.

            Kaedah tafsir bil ma'thur adalah kaedah tafsir yang sebenarnya menjadi amalan para sahabat dan tabiin yang ulung. Para sahabat dan tabiin adalah golongan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan amat menitik beratkan sebarang pengertian ayat Al Quran agar menepati saranan dan sunnah nabi itu sendiri. Tafsir normatif ini sebenarnya adalah pasak kepada umat Islam dan sebenarnya ayat Al Quran sewajarnya dikupas melalui tafsiran sebenar atau melalui kajian asbab al nuzul. Namun terdapat juga beberapa ayat Al Quran yang perlu dilihat hikmah dan signifikannya kepada sekeliling secara umum dan bukannya sekadar dengan sebab turunnya ayat tersebut. Secara umumnya ayat Al Quran telah memiliki pelbagai aspek  dakwah yang unik dimana setiap susunan ayat, susunan kalimah, unsur retoriknya, diksi perkataan dan sebagainya mempunyai kuasa menarik minat manusia kontemporari.

            Namun begitu, tidak juga boleh kita bersetuju dengan sikap sesetengah manusia hari ini yang cuba menafsir ayat Al Quran secara jauh daripada kupasan hadis (sekiranya ayat itu telah ada kupasan daripada para sahabat sendiri). Kita boleh bersetuju jika kupasan topik kontemporari cuba mengaitkan ayat Al Quran dengan teori sains sekiranya jelas tidak bercanggah dengan tafsiran ma'thur yang lebaih sahih. Maka tafsir maudu'I sebenarnya menepati ciri ini dimana penelitian ilmuan daripada pelbagai bidang keilmuan terhadap Al Quran mungkin akan menjumpai keserasiannya, walaupun kita masih perlu berserah kepada Allah akan maknanya yang sebenarnya. Tafsir seumpama ini juga boleh dikaitkan dengan kaedah bil Ar Ra'yi yang terkenal dikalangan ulama' muktazilah, ulama' hanafiyyah serta tokoh-tokoh falsafah Islam terkenal.

 

Bentuk-bentuk tafsir maudu'i

Bentuk pertama : Penafsiran berasaskan perkataan-perkataan yang mempunyai persamaan.

            Proses bentuk pertama berlaku apabila pengarang tafsir menekuni ayat-ayat Al Quran lalu menghimpunkan perkataan-perkataan yang mempunyai persamaan dari segi bentuk atau perkataan-perkataan yang menjadi terbitan daripada ayat-ayat yang sama di dalam satu tajuk. Himpunan perkataan-perkataan ini dikaji satu persatu dari berlbagai sudut. Mereka kemudiannya membuat tafsiran yang menyeluruh terhadapnya. Proses ini diakhiri dengan beberapa kesimpulan kesan daripada penggunaan Al Quran terhadap perkataan-perkataan itu tadi. Ini kerana penggunaan perkataan yang berulang di dalam Al Quran membawa interpretasi yang tersendiri dari perspektif Al Quran.

            Antara perkataan berulang yang boleh dilihat maknanya secara berkelompok adalah seperti,

 • Al Ummah
 • Al Sadaqah
 • Al Jihad
 • Al Kitab
 • Al Khair

 

Bentuk Kedua : Penafsiran berasaskan tajuk-tajuk yang ditetapkan oleh pengarang tafsir.

            Proses ini dilakukan apabila pengarang tafsir menetapkan sesuatu tajuk tertentu dan dihimpunakan pelbagai ayat Al Quran yang menjelaskan tajuk berkenaan. Di sini adalah memerlukan kemahiran pengarang untuk menguasai pelbagai bidang ilmu selain menguasai Al Quran dengan baik. Ia berlaku dengan 2 kaedah. Pertamanya pengarang mencari suatu tajuk dan dikumpulkan pelbagai ayat Al Quran untuk dijadikan tafsiran kepada tajuk itu. Kaedah kedua ialah pengarang tafsir akan menjelujuri ayat-ayat Al Quran dan pengarang akan cuba mengesan satu tajuk yang boleh mengaitkan beberapa ayat Al Quran. Sebenarnya kaedah Al Maudu'I ini lebih menumpukan kepada tajuk dan bukannya berbentuk huraian tafsiran ayat Al Quran secara harfiyyah serta asbab al nuzul yang lebih ketat dan berhati-hati.

Contoh tafsiran klasik dengan kaedah kedua ini ialah:

·         I'jaz Al Quran

·         Al Amthal fil Quran

·         Majaz Al Quran

Contoh tafsiran kontemporari dengan kaedah kedua ini:

 • Tafsir tentang uslub dakwah
 • Tafsir tentang sains dan Al Quran
 • Teori diplomasi di dalam Al Quran.

 

Sebenarnya kaedah kedua inilah yang banyak digunakan oleh tokoh-tokoh gerakan Islam sedunia dalam menyusun manhaj tarbiah mereka dimana marhalah, sistem usrah, sistem latihan dan sebagainya diijtihad berdasarkan tafsiran melalui kaedah ini. Perlu diingatkan disebabkan kaedah ini bukannya ma'thur melalui tafsiran para sahabat, maka sistem tarbiah, dakwah dan sebagainya bukanlah bersifat qat'ie sehingga menafikan ijtihad gerakan Islam yang berlainan aliran. Inilah pentingnya tafsiran al maudu'I ini.

 

Bentuk Ketiga: Penafsiran berasaskan objektif surah.

            Bentuk ini mudah boleh didapati melalui kitab tafsir seperti Tafsir Al Munir  (Dr. Wahbah Az Zuhaili), Tafsir Pimpinan Ar Rahman dan lain-lain. Objektif dan tujuan sesuatu surah itu dilihat dan dinyatakan setiap kali peralihan satu surah ke satu surah yang lain. Hubungkait antara surah juga dilihat untuk melihat hikmah penyusunan Al Quran yang disusun oleh Jibrail AS bersama Rasulullah SAW dahulu. Pengkelasan surah melalui manhaj Aqidah dan Manhaj Syariah dilihat melalui ayat-ayat makiyyah dan madaniyyah. Kaedah ketiga ini diperkenalkan secara jelas oleh Syed Qutb dalam Tafsir Fi Zilal lil Quran dalam surah Al Anfal.

 

Penutup.

 

            Diantara syarat untuk bergelar pendakwah dan penggerak Islam ialah mengusai semampu mungkin keilmuan berkisar tentang Al Quran serta bahasa Arab selaku kuncinya. Menggunakan tafsir dalam setiap kali pengisian, sebagai sokongan aktiviti dan program akan menarik minat segelintir manusia yang jarang mengetahui rahsia ayat Al Quran yang mungkin tidak merasai nikmat kesyumulan Al Quran. Hal ini jelas kerana tafsiran cara lama yang menekankan unsur normatif dan tafsiran daripada hadis, athar sahabat dan tafsiran tabiin semata-mata tidak akan menarik minat masyarakat akhir zaman yang inginkan suatu sokongan dalam aktiviti harian mereka. Sokongan yang diberikan melalui kupasan ayat Al Quran melalui tajuk kontemporari seperti hak asasi manusia, jaminan hak wanita dalam Islam, tajuk-tajuk tentang perubatan serta lainnya akan menyebabkan mereka memandang Al Quran sebagai agenda ilahi yang relevan, segar serta futuristik. Disinilah peranan pendakwah Islam memartabatkan Al Quran melalui kebijaksanaan mereka sendiri. Walaupun sokongan diberikan melalui kemunculan tafsiran sebegini, namun Al Quran tetap bertindak sebagai agen pengawal yang berkesan dan berwibawa. Tafsiran ini bukan sekadar ingin memberi kepuasan kepada masyarakat bahawa dalam Islam ada kaitan dengan dunia mereka, tetapi mereka perlu tahu, Al Quran adalah petunjuk dan bukan sekadar bahan sokongan semata-mata. Kebangkitan era reformisme Islam asia tengah adalah disebabkan tafsir-tafsir yang mempunyai nilai perjuangan seperti Tafsir Al Manar (Rasyid Redha) dan Tafsir Fi Zilal Lil Quran (Syed Qutb).Teruskan berdakwah.

 

Disediakan oleh,

MUHAMMAD NURUDDIN BASHAH

Kejuruteraan Bahan Universiti Malaya

2006


Posted at 02:30 am by Pendita Bitara

makcik
December 1, 2010   11:10 AM PST
 
syukran,bahan menarik buat rujukan xm makcik...anak murid prof.dato dr zulkifli,umcced
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< July 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed