Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriSaturday, July 01, 2006
Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia

Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia; tinjauan yang jarang dikupas.

 

          Saya pernah mengajukan beberapa soalan kepada rakan-rakan saya daripada pelbagai aliran jamaah atau gerakan Islam di Malaysia berkenaan kejayaan gerakan dakwah di Malaysia. Mengapakah boleh dikatakan gerakan dakwah oleh institusi persendirian seperti gerakan Islam atau jamaah Islam di Malaysia kelihatan tidak menyengat walaupun ahli-ahlinya beribu-ribu orang serta meliputi pelbagai segmen di dalam masyarakat Islam? Mengapakah ianya sukar diberikan jawapan konkrit sedangkan semenanjung Malaysia tidaklah terlalu besar berbanding dengan peta Negara-negara Islam yang lain.

 

          Ramai yang gagal menjawab soalan ini. Ramai juga yang memberi jawapan tentang kejayaan gerakan Islam di Malaysia dan saya akuinya kerana istilah kejayaan perlu dilihat kepada terminologi yang digunapakai oleh setiap gerakan Islam. Istilah kejayaan adalah mengikut orientasi gerakan yang pelbagai. Terdapat yang agresif, holistik, konseptual, progressif serta ada yang melihat kejayaan melalui furu'-furu' tertentu dalam cabang Islam.

 

          Benarkah ada pertembungan di antara gerakan Islam? Saya melihat rentetan daripada dilema untuk penyertaan umat Islam kepada pelbagai jamaah Islam yang semestinya memberikan perkhidmatan dan pengamalan method yang berlainan, menyebabkan ada yang mengambil jalan mudah untuk menafikan peranan jamaah. Ada yang melihat kontadiksi diantara sistem dan pengamalan atau manifestasi 'amal Islami' yang variasi diantara jamaah-jamaah sebagai barah atau racun yang memecah belah. Maka keluar sudah slogan-slogan yang anti kepada chauvinisme jamaah yang dikatakan lambat, sempit dan bersifat selektif (kerana dikatakan Islam itu terbuka dan tidak memilih bulu). Bagi saya ada dua analisis yang perlu dilihat. Samaada kekecewaan kepada pertembungan sistem antara jamaah atau disebabkan obses melampau setiap ahli jamaah kepada method masing-masing yang menyebabkan timbulnya seruan  mempersoal semula konsep amal berjamaah dalam erti kata merealisasikan amal Islami secara berjamaah. Seruan tersebut mungkin boleh diubah nadanya dengan menggalakkan interaksi dan integrasi antara jamaah Islam dengan mengurangkan jurang perbezaan method dan pemikiran setiap gerakan Islam dan bukannya dengan membubarkan intima' jamaah ataupun dianggap paranoid sesama jamaah.

 

          Mengapakah adanya perbezaan? Faktor perbezaan semestinya dinilai daripada konteks persejarahan dan kronologi tertubuhnya sesebuah jamaah atau gerakan Islam. Di sini rasanya tidak perlu dihuraikan mengapa seruan berjamaah itu muncul apabila kekecohan struktur masyarakat Islam berlaku semasa era kolonialisme. Mengapa seruan berjamah menjadi sinonim dengan kejatuhan Empayar Uthmaniyyah juga tidak perlu dihurai panjang memandangkan ruang perbahasan akan menjadi bertambah kompeks. Perbezaan pada saya perlu dilihat dari segi nilai falsafah atau aliran pemikiran Islam yang dipegang, wasilahnya, methodologinya, siapa pembawanya serta mengapa ijtihad cara dan langkah tersebut digunakan perlu ditinjau. Kelainan ini akan membina institusi jamaah yang berlainan, sikap dan cara menangani isu, cara dakwah serta ruang pemikiran yang berlainan juga. Kelainan ini semestinya akan membina suatu benteng pemikiran yang dibina secara tidak langsung dalam usaha sesuatu jamaah untuk menghasilkan perwarisan pemikiran, amalnya serta tindakannya agar tidak bercanggah dengan ijtihad asal jamaah. Pada saya ijtihad asal ada keberkatannya dan wajar dipertahankan, walaupun inovasi method mungkin perlu diberikan dan amal Islami setiap jamaah perlu diberi nafas baru.

 

Persoalan umum ialah, perlukah perwarisan dikekalkan nilai sehingga kelihatan kaku dan konvensional? Sebenarnya ramai yang tidak nampak nilai progressif yang akan timbul jika kaedah perwarisan dikekalkan. Kaedah kaderisasi, tarbiah marhaliyyah serta lain-lain 'tools of jamaah', telah banyak memberi impak progressif dalam mana-mana sejarah gerakan Islam sedunia. Cabaran semasa, globalisasi, keterbukaan informasi dan kerencaman sosial adalah antara cabaran yang boleh diselesaikan walaupun  sistem perwarisan dikatakan terlalu kaku dan bertaqlid. Cabaran semasa boleh ditangani sekiranya elemen 'mutaghayyirat' jamaah dikenalpasti tanpa membuang struktur 'sawwabit' (perkara asasi/prinsip) jamaah. Mengapa perlu kekalkan prinsip? Jawapannya mudah, setiap organisasi ditubuhkan berasaskan prinsip. Tanpa prinsip, budaya anarki dan tanpa halatuju boleh berlaku.

 

          Di Malaysia nama-nama seperti PAS, JIM, ABIM, Arqam serta Tabligh adalah nama-nama umum bagi gerakan Islam. Adapun gerakan Islam yang terkini, atau bersifat kedaerahan, kenegerian, mahupun berunsur proksi kurang dibicarakan atau dipertikaikan.

 

          Hizbul Muslimin adalah gerakan Islam awal di tanahair selepas gerakan jihad (millenarian) yang ditaja oleh Tok Janggut serta Abdul Rahman Limbong kelihatan tidak bersepadu. Hizbul Muslimin yang ditubuhkan atas dorongan ulama' di dalam PKMM hanya berupaya berdakwah secara tidak tersusun selama beberapa bulan sahaja sebelum diharamkan pada 1948. Pada saya pengharaman dan pengisytiharaan darurat di Malaya ada kaitannya dengan kejayaan Zionis membina negara haram Israel pada tahun yang sama dalam usaha membendung kebangkitan, baik daripada aliran Islam mahupun sosialis dan nasionalis yang berbaur kemanusiaan sejagat. Walaupun boleh dikatakan asas Hizbul Muslimin inilah yang menghasilkan PAS pada 1951, tetapi pada saya ada kelainannya. Hizbul Muslimin lebih agresif dan beraliran kiri serta menerima arus kebangkitan  Islam di tanah arab khususnya Mesir apabila muncul kebangkitan arab untuk menentang Israel.

 

          PAS ditubuhkan dengan tajaan UMNO dengan $500 sumbangan daripada UMNO sendiri memandangkan adanya saranan agar ditubuhkan sebuah persatuan Ulama' Setanah Melayu. Tujuannya adalah  untuk menjadi badan yang tersendiri tetapi masih bernaung di bawah UMNO. Tuan Haji Fuad, Dr Abbas dan Ahmad Badawi antara tokoh awal yang membina tapak ini. PAS masih ramai ahli UMNO di dalamnya pada sekitar 2 hingga 3 tahun awal penubuhannya kerana PAS dilihat sebagai badan Ulama' yang akan membawa suara ulama' dalam membina ketumbukan gesaan kemerdekaan yang lebih menyeluruh. Untuk merdeka PAS turut bersama dengan pelbagai proksi politik bangsa lain bersama-sama berusaha menuntut kemerdekaan Malaya. Tuan haji Fuad selaku YDP pertama PAS telah terlibat dengan National Conference ynag ditaja oleh Dato' Onn (selepas keluar dari UMNO untuk menuntut kemerdekaan cara yang lain), manakala UMNO pula menginginkan PAS menyertai National Convention tajaan Tunku. Ini jelas untuk mengambarkan bahawa pemisahan pemikiran melayu tentang politik, gerakan keagamaan atau kelainan fikrah belum berlaku secara jelas lagi memandangkan keutamaan isu merdeka menjadi titik penyatu semua organisasi Melayu. Pernah terjadi semasa pemerintahan Sultan Mansur Syah di Melaka, apabila amalan mazhab Syafie telah berakar umbi, secara tiba-tiba datangnya ulama'ulama' arab yang membawa aliran salafi di Melaka. Memandangkan tahap pengamalan dan penghayatan Islam di Melaka masih rendah, rusuhan telah berlaku dan kesemua pengikut ulama' arab baru tersebut dibenteras oleh Sultan. Kelainan fikrah belum jelas pada awal kerajaan Melayu Melaka dan jika berlaku ianya akan menjadi terlalu kompleks ataupun terlalu dingin memandangkan isu utama Melayu yang ada itu sendiri kebanyakkannya menyatukan Melayu.

 

          Kehadiran PKPIM serta ABIM kini dilihat sebagai saingan PAS dan JIM. Dilihatnya ada pemisahan fikrah disitu. PKPIM ditubuhkan pada 1961 di Universiti Malaya sebagai dorongan aspirasi Islam tajaan PAS yang mula dilihat oleh golongan mahasiswa sebagai alternatif kepada fahaman nasionalis dan sosialis yang telah lama berkuasa di UM. Kerjasama PAS dan PKPIM jelas dengan penubuhan KERPAS sebagai agen pengkaderan pemimpin muda PAS daripada lubuk intelektual.

 

          PKPIM yang juga kemudiannya menubuhkan ABIM sebagai kesinambungan kerjanya adalah suatu gerakan student dan bukannya sebuah gerakan yang berlainan fahaman. Kesemua refleksi timur tengah dan kebangkitan Ikhwan serta Jamaat Islami Pakistan berlaku di Malaysia dan simbahan awalnya terkena pada PAS selaku Parti politik yang bercita-cita untuk mendaulatkan Islam. Setelit PAS seperti PKPIM dan Gerakan Ar Rahmaniyah tajaan Dr Usman El Muhammady (di terasi oleh Dr Daeng Sanusi) mula menguasai massa kampus di Malaysia. Di luar negara, IRC dan Voice Of Islam menjadi tapak kepada gerakan pelajar yang berjuang dengan bekalan semangat PAS. PAS dilihat sebagai simbol gerakan awal Islam di Malaysia yang progressif dan lantang.

 

          Pada sekitar tahun 60an, tiada masalah tentang penyertaan jamaah-jamaah ini kerana kelihatannya induk serta fikrah dan matlamat mereka adalah sama. Tempias elemen daripada timur tengah juga berlaku hampir sama kepada jamaah-jamaah ini apabila Ustaz Hassan Syukri dengan Gerakan SPEM nya cuba membina sistem tarbiah yang setaraf dengan gerakan Islam sedunia. Permulaanya 5 prinsip Ikhwan dipopularkan oleh beliau. Kebersamaan asal usul serta kesamaan pengaruh luar menyebabkan interaksi menjadi harmoni dan bersepadu.

 

          Saya melihat apabila ijtihad Anwar Ibrahim menyertai UMNO (pujukan Mahathir melalui Dr Ismail Al Fariqi) serta keinginan IRC/JIM membina sistem tarbiah mereka sendiri merupakan titik tolak kepada perubahan methodologi dan pemikiran masing-masing. ABIM yang asalnya radikal dengan klausa neo-jahiliyyahnya mula moderate dan lebih terbuka. JIM mengambil peluang membina empayar dikalangn mahasiswa dan para intelektual. Walaupun asal dan sejarahnya sama, tetapi ijtihad mula berubah dengan suasana, maka nilai perwarisan mula dikekalkan dan mulalah munculnya perbezaan baiah, perbezaan sistem tarbiah dan sebagainya. Maka perlumbaan untuk mencari kader gerakan mula berlaku. Istilah taadud jamaah (sekitar 1980an) (pluralisasi jamaah) mula dinilai sebagai suatu yang bercanggah dengan aspirasi Islam walaupun pada saya kupasan tajuk taadud jamaah perlu lebih diberi penekanan kepada adab dan akhlak berlainan jamaah dan bukannya menghentam atau menyalahkan gerakan Islam lain. Pendapat Dr. Yusuf Al Qaradhawi dalam kitabnya Fiqh Ad Daulah mungkin ada benarnya dalam menilai isu kepelbagaian parti Islam, organisasi dan gerakan dakwah yang bercambah kini. Padanya nilai karismatik kepimpinan yang berlainan, serta fitrah manusia yang pelbagai pendapat dan pemikiran perlu diraikan.  Walaubagaimana pun  beliau tetap menegaskan perihal akhlak serta sikap toleransi yang perlu ada disamping mengutamakan isu bersama berbanding kelainan yang ada. Namun begitu saya perlu menghormati pendapat dan seruan sesetengah pihak yang tidak boleh menerima kehadiran 'jamaah baru' kerana keperitan 'berperang' sesama sendiri berbanding berperang dengan musuh Islam sebenar.

 

          Bagaimana pula jamaah lain yang mungkin berlainan teras, sejarah dan falsafahnya? Al Arqam adalah suatu gerakan tradisional progressif dimana elemen asli seperti tradisi tasawuf, pondok dan sistem pengajian khalaf dihidangkjan dalam bentuk baru yang progressif dan terkini. Elemen ekonomi ditekankan serta pembentukan sebuah negara Islam bermula daripada sistem komuniti Islam yang kecil. Al Arqam sebenarnya bukan sebuah gerakan yang mengambil inspirasi antarabangsa. Al Arqam yang berunsur tariqat Suhaimiyyah(muhammadiyyah) cuba membina masyarakat muslim mengikut perspektif tradisional. Hakikatnya Arqam juga sebuah medan untuk menghasilkan kebangkitan Islam yang berpengaruh sekitar 70an hingga 90an. Perlu diketahui Arqam ditubuhkan apabila sahaja pengasasnya keluar daripada PAS (bekas calon PAS Bangsar 1964).

 

          Gerakan tabligh yang dikatakan gerakan yang hanya mementingkan amalan fadhilat semata-mata sebenarnya adalah gerakan yang berasal daripada para muhaddisin India. Natijah daripada tekanan teruk British terhadap umat Islam India, menyebabkan ulama' India membuat ijtihad agar dakwah dilakukan secara lembut dan istiqamah. Tariqat Chistiyyah sebenarnya menjadi asas pembinaan manhaj Tabligh. Kedatangannya secara besar-besaran pada era 1960an telah mewarnai dunia dakwah di Malaysia.

 

          Saya melihat ketidak terlibatan antara gerakan Islam berpunca daripada pemikiran pendokongnya sendiri. Masih ada yang memboikot pilihanraya semata-mata intima' kepada jamaah yang tidak menjadikan politik sebagai medan penguasan Islam. Masih ada yang memulau majlis ilmiah dan majlis intelek Islam anjuran jamaah yang bukan daripada 'sanadnya'. Masih ada yang meremeh-remehkan usaha tabligh yang dikatakan gerakan tanpa ilmu dan halatuju. Adakah ini krisis yang menyebabkan laungan anti amal jamai'e berkumandang?. Pada saya ada kebenarannya. Sikap obses, taqlid, tidak berlapang dada atau ketidakfahaman tentang konsep taat dan intima' itu sendiri yang menyebabkan kegagalan menghasilkan amal yang berkesan. Menembak dengan peluru yang sama tetapi tidak serentak dan tidak diatur tembakkannya tidak akan melumpuhkan musuh Islam atau membina dakwah yang berjaya. Peluru akan habis, tenaga akan hilang dan yang ada ialah nama gerakan yang kini sebenarnya malap berbanding dengan nama-nama program realiti TV.

 

          Mengapa perlu dipersoalkan sikap intima' kepada satu jamaah? Keterlibatan, tahalluf dan kerjasama antara gerakan, berlapang dada dan sebagainya bukan suatu akibat sebab kepada kehancuran intima' dan taat kepada jamaah. Keterlibatan adalah perlu kerana berlainan pemikiran sehingga memisahkan kerjasama Islam adalah suatu yang salah.

 

          Mengapa pula perlu intima'. Bukankah cukup sekadar kita mengisi borang menjadi ahli sesebuah jamaah, berbaiah atau berjanji setia kemudian turut berbuat demikian kepada gerakan Islam yang lain? Jawapan kepada ijtihad intima' ini adalah kerana melihat kepada silibus pembentukkan insan setiap gerakan itu sendiri.

 

Setiap gerakan ada formulasinya yang tersendiri. Ada nilai perwarisannya sendiri berdasarkan ijtihad methodologi. Untuk membina manusia tidak boleh dicampuradukkan sistem semata-mata ingin mengejar hakikat berlapang dada dan kesatuan ummah. Istilah kesatuan ummah adalah istilah yang hanya tercapai setelah pembinaan individu muslim berlaku dan jamaah semestinya mempunyai formulanya sendiri. Formula yang hakikatnya  bukan dicipta oleh golongan jahil. Formula yang bermula dengan liqa kecil, usrah atau halaqah ilmiah ini akan membina individu secara perlahan-lahan walaupun boleh dikatakan dogma perlu dihidangkan kepada mereka.

 

Hal ini samalah jika kita meneliti tingkatan bermazhab atau adab mengikuti sesuatu aliran. Perlulah dimulai dengan tingkatan taqlid atau mengikuti dahulu sebelum betul-betul mahir meneliti dalil sendiri. Dalam gerakan Islam, unsur taqlid, normatif dan aspek 'spoon feeding' mungkin suatu formulasi ampuh yang sebenarnya telah berjaya menghasilkan beribu-ribu pekerja dan pemimpin Islam yang progressif walaupun masih konvensional. Selepas jangkamasa tertentu,  ahli tadi akan mendapat hidangan saqafah dan keilmuan yang diperbesarkan, diperluas sehingga mereka menjadi lebih akomondatif dan terbuka dalam memacu gerakan  yang memerlukan keterlibatan dengan aliran dan pemikiran yang lain. Kerana itulah Islam tidak menghadkan marhalah (tingkatan) untuk mencari ilmu. Hasilan selepas bertaqlid adalah mampu berijtihad. Dalam gerakan Islam juga sama sahaja.

 

Pada saya intima' kepada jamaah bukan suatu halangan kepada keterlibatan sesama gerakan Islam, kerana pembinaan individu yang lengkap dan progressif tidak akan tercapai dengan sikap sambil lewa, tangkap muat, ambil sikit-sikit atau sikap hanya mengambil sesuatu daripada pelbagai jamaah secara permukan sahaja tanpa menyelami dasar intipati sistem sesuah jamaah. Sikap dan pemikiran adalah halangan dan boleh juga menjadi suatu faktor kepada kelangsungan keterlibatan dan kerjasama erat antara gerakan Islam. Jamaah atau gerakan Islam yang berasal daripada sejarah yang sama seperti PAS, JIM dan ABIM akan juga menjadi lebih kukuh dan bersepadu dengan pelbagai jamaah lain seperti tabligh yang berlainan kronologi sejarah dan sistemnya. Keutuhan intima' bukan penghalang kepada pengimarahan amal Islami gerakan lain. Keterlibatan dengan program gerakan Islam lain pula, bukan suatu penyebab kepada keterhakisan nilai intima' kita kepada sesuatu jamaah sekiranya kita memandang dengan lebih jauh lagi. Kesejagatan ummah atau kesatuan Ummah, akan terlaksana jika falsafah ini difahami serta penghasilan individu Islam yang progressif dilakukan secara konsisten tanpa melupakan nilai interaksi dan integrasi sesama gerakan Islam. Disinilah peranan jamaah. Membina individu progressif demi mencapai kesatuan ummah. Islam adalah tinggi, tiada yang lebih tinggi daripadanya.

 

"Selamat membaca dan mengkritik..kritikan akan menghalusi sesuatu isu…."

 

Muhammad Nuruddin Bashah

Kerinchi Kuala Lumpur

30/6/2006

12.30 malam.


Posted at 02:21 am by Pendita Bitara

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< July 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed