Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriSunday, May 14, 2006
Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi wanita

Tuduhan Keempat : Rasulullah dengan dasar diskriminasi wanita.

                Kali ini kita berada dalam skop perbahasan yang pada saya boleh dibahagikan kepada 2 skop utama. Pertamanya bagaimana Islam terbukti memerangi penindasan wanita dan yang keduanya bagaimana dikatakan poligami sebagai suatu isu yang lama tetapi kini diapikan semula oleh golongan-golongan yang buta sejarah. Golongan-golongan jahil ini langsung tidak meneliti bahawa poligami adalah budaya asasi masyarakat sebelum Islam lagi dan ianya bukan dipopularkan oleh syariat Islam. Alangkah simplistiknya jika Islam berusaha menyelesaikan masalah poligami yang telah berakar umbi dalam sejarah ketamadunan manusia, tiba-tiba digelar pula sebagai sebuah agama yang memaksa wanita bertindak ala-perempuan simpanan. Setelah meneliti sejenak, saya kini cuba menyediakan hujah ringkas yang sebenarnya merupakan  hujah lama, tetapi cuba disusun dan dibongkar semula. Isu ini nampaknya picisan dan remeh-temeh. Tetapi pada saya akar-akar sekularisme yang bertopengkan feminisme mula bertunas sekarang dan tidak mustahil generasi akan datang mula  buta falsafah tentang syariat Islam yang sebenarnya membela wanita. Saya akan cuba mengungkit kembali berdasarkan sejarah dunia, memandangkan refleksi syariat Nabi sendiri adalah berasaskan pemugaran sistem sosial masyarakat Arab dan sekitarnya, dimana barah penindasan dan penafian hak kemanusian wanita telah lama menular.

 Wanita pada era pra-Islam.

                 Di zaman lampau, wanita-wanita Eropah dan dunia seluruhnya dipandang sebagai makhluk-makhluk yang tiada hak dan nilai. Ahli-ahli ilmu dan falsafah zaman itu sibuk berbincang samada wanita itu mempunyai roh atau pun tidak. Seandainya ada roh, adakah roh wanita itu sama seperti roh kebinatangan atau pun kemanusiaan. Mereka terlalu pelik dengan jasad dan kejadian wanita. Kelihatannya menyelerakan tetapi begitu lemah dan bodoh.
                Keadaan ini tidak berubah langsung walaupun pada akhir zaman Yunani dan Greek, kelihatannya terdapat agak ramai wanita-wanita diberi pengiktirafan, namun iktiraf yang diberi hanya kepada wanita bangsawan, yang cantik serta berasal daripada keturunan aristokrat terkenal.
                Apabila berlakunya Revolusi Industri di Eropah, satu melapetaka besar yang belum pernah menimpa mereka mula menerpa. Orang-orang Eropah di segala zaman memperlihatkan kebakhilan mereka terhadap kaum wanita. Mereka menyara wanita bukan atas tanggungjawab agama atau adat mereka, sebaliknya kerana dipaksakan oleh kedudukan ekonomi yang wujud di zaman perhambaan dan feudal dimana wanita bekerja di rumah adalah sebagai membayar saraan suami ataupun bapa-bapa mereka sahaja. Tetapi dengan meletusnya revolusi ini, maka seluruh kedudukan sosial telah mengalami perubahan-perubahan yang radikal dimana termusnahnya pertalian kekeluargaan, keibuan dan tanggungjawab anak lelaki untuk menyara orang tuanya. Masyarakat sudah mula membina komuniti baru yang bukan berteraskan suku atau kampung lagi, sebaliknya menetap di sekeliling kilang. Hal ini menyebabkan makanan dan minuman hanya diperlukan untuk diri sendiri dan kehendak seksual hanya berbentuk bayaran di rumah-rumah pelacuran. Wanita dan kanak-kanak pula bekerja siang dan malam tanpa bayaran dan sekiranya dibayar sekalipun harganya terlalu rendah. Si suami pula mengelak daripada memberi nafkah kerana di dalam ajaran Bible memang tiada ajaran memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Semuanya dilakukan sekadar ikut-ikutan adat ibu-bapa mereka semata-mata. Itulah hakikat manusia jika tidak diberikan manual panduan. Manual panduan manusia ialah kitab dan ajaran Rasul. Rasulullah bertindak sebagai demostrator  bagi isi kandungan Al Quran itu.

                 Selepas perjuangan beberapa kebangkitan sosialis yang prihatin kepada wanita, mereka mula diberi bayaran walaupun masih jauh berbeza dengan bayaran kaum lelaki. Hal ini berterusan sehinggalah meletusnya Peperangan Dunia Pertama, dimana berjuta-juta pemuda Eropah mati ataupun lumpuh malah ramai yang trauma sepanjang hayat mereka. Hal ini menyebabkan tenaga buruh lelaki untuk kilang-kilang semakin tidak mencukupi. Wanita mula menjadi balu yang mengalami kebuluran dan keruntuhan akhlak. Disebabkan budaya Eropah yang memulau dan memandang sepi kepada para balu dan janda, menyebabkan tiada siapa yang sudi mengahwini mereka. Berkahwin dengan janda adalah kasta yang begitu pariah bagi mereka. Masalah mula mucul apabila wanita-wanita ini mula menjual diri untuk mendapat layanan seks disamping terus mendapatkan wang dengan jalan yang mudah tanpa perlu memerah tenaga.
                Perjuangan wanita di Eropah terutamanya di England, terus berlaku dan kemuncaknya mereka meminta hak pengajian dan pembelajaran yang sama dengan hak lelaki. Lantaran keilmuan yang semakin terbuka kepada wanita, mereka mula melancarkan serangan balas atas rasa benci dan taasub genderisme terhadap lelaki, Ini menyebabkan mereka mula melaungkan slogan-slogan feminisme, anti lelaki, anti poligami dan persamaan hak sama rata diantara dua gender ini. Chauvinistik gender mula jelas kelihatan dan gerakan  yang pada asalnya inginkan pembelaan, mula bertindak mengeluarkan wanita daripada fitrah kesucian mereka. Inilah yang berlaku dan aliran pemikiran ini turut berpengaruh di Malaysia bertuah ini.

 Pandangan Islam terhadap wanita.

                 Menurut prinsip asasi Islam kaum wanita dipandang sebagai makhluk yang manusia yang mempunyai roh kemanusiaan dan sama sahaja dengan kaum lelaki.

Firman Allah

Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya iaitu Hawa) dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.

(Surah An Nisa' : 1)

Dari sini kita memahami, lelaki dan wanita merupakan satu kejadian yang sama asalnya keturunannya, arah tujuan hidupnya dan cara kehidupannya. Mereka juga dilindungi oleh maqasid syariah iaitu dijamin hak nyawa mereka, kebebasan beragama mereka, penjagaan akal mereka daripada dirosakkan, penjagaan maruah, harga diri dan harta benda mereka. Wanita juga tidak boleh didiskriminasikan dan dicerca sana-sini seperti yang berlaku pada zaman sebelum Islam dan zaman Arab jahiliyyah. Berdasarkan firman Allah,

 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada seseorang) sesudah dia beriman dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat (daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim.

 (Al Hujurat : 11)

Rasulullah sendiri amat prihatin dengan wanita dan bersabda secara umumnya,

"Setiap orang Islam diharamkan mencerobohi darah, kehormatan dan harta benda orang Islam yang lain" (Riwayat Bukhari dan Muslim)

                 Berdasarkan ayat Quran dan sunnah Rasulullah sendiri kita memahami, kaum lelaki dan wanita diberikan hak-hak kebendaan mereka serta kebebasan menguruskannya seperti hak memilih, membeli dan menjual harta mereka. Mereka juga sama hak dalam bab faraid (harta warisan), sewa-menyewa serta hak menggadai harta. Persoalan hak dan kesamaan taraf akan dibicangkan terperinci nanti.

Firman Allah,

Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, samada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah).

(An Nisa' : 7)

 

Firman Allah lagi,

Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan (ingin mendapat) limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk menjadikan mereka) melebihi sebahagian yang lain (tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran). (Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan; (maka berusahalah kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
( An Nisa' : 32)

                Islam juga menjamin hak perkahwinan wanita dimana si bapa wajib memberikan jodoh yang layak, sekufu dan terjamin agamanya. Kegagalan si bapa boleh didakwa melalui mahkamah syariah. Sebelum Islam, wanita boleh dikahwinkan oleh si bapa walaupun tanpa persetujuannya dan perkahwinan melalui perniagaan dan perjanjian juga terlalu menjadi-jadi. Islam pula menetapkan bahawa tidak boleh dikahwinkan si anak perempuan jika mereka tidak menunjukkan persetujuannya.
Rasulullah bersabda " Tidak boleh dikahwinkan wanita janda melainkan mendapat persetujuannya dan tidak boleh dikahwinkan anak dara melainkan sesudah mendapatkan  persetujuannya dan diamnya tanda keizinannya". (Riwayat Bukhari dan Muslim)

                Satu lagi bukti menunjukkan penghargaan Islam kepada wanita (sebenarnya bukan penghargaan sebaliknya ianya memang hak wanita sejak azali, istilah penghargaan adalah sebagai respon kepada golongan yang menuntut hak kewanitaan) adalah mereka dijamin hak pendidikan dan keilmuan mereka. Hal inilah yang menyebabkan Islam memaksa kesemua umatnya berilmu, mencari ilmu malahan ayat pertama Al Quran juga menyentuh tentang methodologi ilmu iaitu 'membaca'. Islam mewajibkan kedua-dua gender ini menuntut ilmu. Persoalannya adakah kesemua ilmu relevan dipelajari oleh kedua-dua pihak?  Secara umumnya Ilmu adalah wajib diketahui. Tetapi ilmu hari ini difahamkan sebagai menjurus kepada alam pekerjaan dan karier dengan menghakis tradisi epistemologi dan keberkatan ilmu itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan salah memilih ilmu dikalangan gender ini menyebabkan mereka hilang fitrah asli kelakian atau kewanitaan mereka. Hal inilah yang dilarang sebenarnya. Terdapat laungan-laungan sumbang yang menuduh ulama' mengharamkan wanita menjurus bidang kejuruteraan, bidang arkitek dan sebagainya. Bukanlah larangan ulama' yang perlu diperhalusi, tetapi isunya sudah habiskah lelaki dalam bidang tersebut? Secara umumnya  ianya tidak digalakkan kerana melanggar fitrah kewanitaan. Tetapi  perlu juga dipertimbangkan dunia hari ini yang memerlukan juga wanita mengisi ruang tersebut kerana urusan dunia yang mula menghendaki wanita berada di sana. Namun secara umumnya Islamlah agama pertama yang mewajibkan hak keilmuan yang sama di antara lelaki dan perempuan. Hal ini tidak dapat dinafikan lagi.

Perbezaan lelaki dan perempuan.
                Apabila bercakap soal hak-hak wanita, sejurus sebelum itu perlu direnung semula, adakah sama kejadiannya antara lelaki dan wanita? Adakah kedua-duanya menjalankan tugas yang sama atau berlainan fungsinya. Adakah fungsi masing-masing langsung tiada kesamaan atau ada titik kerjasama di antara keduanya? Inilah persoalan pokok sebenarnya.
                Sekiranya pemimpin-pemimpin wanita yang sering mengadakan seminar dan wacana untuk menuntut hak-hak persamaan dan seandainya penulis-penulis dan pemikir wanita ingin mengatakan bahawa tiada langsung perbezaan dari susunan biologinya, emosi, unsur spiritual ataupun pemikiran antara lelaki dan perempuan, ketahuilah bahawa tiada guna lagi kita turut berbicara dengan golongan sebegini. Tetapi sekiranya mereka mengakui ada kelainan jasad, kekuatan dan kelainan sikap di antara lelaki dan perempuan, maka wajar bagi kita meneruskan diskusi tentang hak dan kedudukan wanita bersama mereka.
                Apabila menyebut perkataan hak dan kesamaan taraf, ia adalah suatu hujah refleks kepada tindakan menekan, menindas dan tindakan mendiskriminasi wanita. Islam tidak pernah menindas wanita. Dalam Islam wanita adalah wanita. Apabila tiada unsur penindasan, maka Islam berbicara soal fitrah. Semua kejadian ada fitrah dan sistem masing-masing.

 Firman Allah,

Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu) dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan agama (yang wajib diikuti oleh masing-masing) dan kalau Allah menghendaki nescaya Dia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam agama yang satu), tetapi Dia hendak menguji kamu (dalam menjalankan) apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan (beriman dan beramal soleh). Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka Dia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya.

(Al Maidah : 48)

 Hasil daripada perbezaan tugas dan matlamat yang penting, timbullah perbezaan tabiat diantara gender agar masing-masing dapat memikul tugas-tugas hidupnya yang utama. Setiap gender telah diperlengkapkan dengan unsur fizikal, emosi dan minda yang sesuai dengan bidang masing-masing.
                Lantaran itu saya tidak memahami langsung apakah yang ingin diperjuangkan di dalam tuntutan-tuntutan pemimpin-pemimpin ini. Adakah ingin disamakan kesemua aspek sekaligus? Adakah mata dan perasaan mereka buta dalam menilai kelainan setiap kejadian Allah itu? Pada saya perjuangan mereka adalah rentetan daripada perjuangan menentang penindasan masyarakat Eropah, Babylon, Sumeria dan ketamadunan China yang banyak menindas wanita. Tidak ketinggalan juga kesultanan dan kerajaan-kerajaan Melayu lama yang juga mempunyai saki-baki penindasan wanita. Hal ini yang menerbitkan klausa "wanita tak kemana, akhirnya akan kembali ke dapur juga" Benarkah wanita dicipta sinonim dengan dapur? Saya berasa agak bersyukur kerana ayah saya sendiri tidak pernah meminta secawan kopi langsung daripada ibu saya, sebaliknya beliau amat berdikari memandangkan ibu saya juga berhempas pulas bekerja siang dan malam untuk membantu ayah saya. Di Malaysia, bukan isu penindasan dari sudut diskriminasi yang wujud, sebaliknya isu  penindasan dalam bentuk penderaan dan tindakan eksploitasi wanita untuk keuntungan tertentu. Mengapa si pemimpin wanita ini tidak berjuang membantah eksploitasi wanita dalam iklan-iklan sehingga wanita kelihatan murah? Inilah agenda dan jarum-jarum sekularisme. Cukup halus!! Pandangan saya, perjuangan mereka perlu dipandang dan turut diperjuangkan sekiranya isu tersebut adalah isu penderaan, gangguan seksual, eksploitasi tubuh, serta memperjuangkan saluran-saluran yang berautoriti dalam menerima kes-kes kewanitaan dan ditangani dengan cepat dan berkesan.
                Sebagai contoh kita melihat, perasaan kasih mesra dan kesedian memberi khidmat dan kesabaran yang tinggi serta berjiwa teliti dan bertimbang rasa menyebabkan wanita ditakdirkan Allah untuk mengandung, diberikan hormon yang sesuai untuk itu serta diberikan rasa berani untuk melahirkan anak. Manakala lelaki lebih cenderung untuk menggunakan nilai intelek yang tinggi, lebih stabil emosi dan mindanya serta tubuh badan yang lebih cergas berbanding wanita. Pernah saya mendengar suatu hujah kurang bijak dimana sesorang berkata kepada saya, bukankah etlit-etlit wanita di Malaysia ini hebat-hebat belaka? Bukan kah mereka lebih 'tough', cergas dan kental tubuh badan berbandinh lelaki? Kata saya, adakah itu fitrah mereka? Adakah kesemua perempuan di Malaysia ini etlit? Mengapa sampai kesitu huajh dangkal diberikan? Mengapa tidak disuruh si etlit itu memimpin negara? Adakah memerintah negara cukup sekadar badan berketul-ketul? Teori kepimpinan mana yang dia gunakan?
                Lelaki dicipta untuk dipertanggungjawabkan segala yang berlaku di dunia ini pada hari akhirat kelak. Justeru mereka diberi kebebasan untuk bergerak, tidak perlu bertutup litup, perlu cergas kerana tanggungjawab mereka amat berat. Bukan sekadar di dunia tetapi di akhirat. Sebaliknya wanita hanya disoal 2 perkara penting nanti iaitu sejauh mana ketaatan mereka kepada Allah dan suami mereka serta bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka.
Manakala wanita tersebut pula akan dipertanggungjawabkan pula kepada si suaminya. Lantaran itu perempuan sememangnya fitrahnya adalah sebagai pembantu. Mengapa perlu direbut tanggungjawab berat  jika diketahui bebanan akhirat amat sukar dan payah? Bagi saya inilah ucapan daripada golongan yang tiada iman di dada. Jika ada pun telah dinodai oleh karat sekular dan Islam yang dikatakan liberal. Mereka terpedaya terus dengan hujah-hujah barat. Jika tahu hakikat penciptaan alam, mereka tidak akan  berkata sedemikian.

                Memang boleh kedua gender ini bertukar fungsi. Sebagai contoh, si bapa memasak dan mendidik anak, manakala si perempuan itu pula mengurus sebuah syarikat yang besar. Tetapi samakah masakan seorang bapa dengan seorang ibu. Samakah susu lembu yang diberikan berbanding susu ibu yang asli? Samakah peranan  lelaki mentadbir syarikat dengan wanita mentadbir? Hakikatnya tidak sama. Pasti ada kelainan nya. Hebat setinggi mana pun si lelaki menjadi chef sehingga amat terkenal seluruh dunia sekalipun, si anak tetap inginkan masakan ibu di rumah juga. Tetapi bukanlah sinonim perempuan dengan dapur. Rasulullah sendiri memasak sendiri serta menjahit sendiri bajunya. Sedangkan isterinya 11 orang!! Zalimkah Rasulullah?
                Apabila diberikan hak kesaksian mahkamah seorang lelaki bersamaan 2 orang wanita, bukanlah bermaksud si wanita itu bodoh atau kurang berilmu. Tetapi unsur emosi yang diambil kira. Sebagai contoh, jika si tertuduh mungkin seorang wanita yang lebih cantik daripadanya, mungkin saksi wanita yang kurang cantik akan berasa cemburu. Itu sahaja hujahnya. Bukan kerana kedangkalan atau kejahilan mereka dalam procedur mahkamah . Procedur boleh diajar. Tetapi emosi adalah semulajadi. Wanita ada juga mempunyai hari-hari dimana mereka kurang stabil emosinya berbanding lelaki. Hakikatnya bukanlah nilai wanita itu separuh nilai lelaki.
                Ada yang berkata kepada saya mengapa kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab tasawuf klasik terutama kitab-kitab jawi lama seolah-olah ada chauvinistik gender di situ. Sebagai contoh mengapa hanya lelaki sahaja yang menjadi topik perbahasan ganjaran syurga dimana mereka akan dikurniakan bidadari jika beramal soleh. Persolannya dimanakah ganjaran wanita? Mengapa banyak persolan fiqh banyak hanya menyentuh perihal lelaki? Saya pernah menjawab, bahawa pengajian kitab dan pengajian secara tradisional selalunya dihadiri oleh kaum lelaki. Adalah menjadi tanggungjawab anak lelaki untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin. Guru-guru pondok mengarang kitab mereka berdasarkan keperluan penuntut, tahap mentaliti dan adat istiadat orang melayu. Dan menjadi tanggungjawab lelaki pula mengajar anak dan isteri mereka kelak. Namun unsur chauvinisme tersebut boleh diubah 'nada' nya sedikit demi sedikit dan bukannya dengan kita menyalahkan guru-guru pondok dan ulama' silam secara wewenang.

 Poligami  sebelum kedatangan Islam.
                Poligami merupakan suatu hal yang tidak boleh dielakkan lantaran peperangan demi peperangan di dunia ini yang terjadi di kalangan kabilah-kabilah, kaum dan negeri. Ini mengurangkan jumlah keseluruhan lelaki di dunia sejak zaman klasik lagi.
                Pada semua bangsa barat pada masa purbakala, poligami dianggap sebagai suatu kebiasaan yang dibolehkan. Kerana dilakukan oleh raja-raja, maka orang barat kebanyakkan menganggap ianya perbuatan suci.
               
Pada orang Hindu, poligami  dilakukan dengan meluas sejak zaman Bahari. Seperti juga orang Media dahulu kala, orang Babylon, Assyria dan Parsi, pada mereka tidak ada perbatasan tentang jumlah wanita yang boleh dipunyai seorang lelaki. Malah semakin tinggi kasta mereka, semakin rakus mereka memperhambakan wanita. Pada orang Yahudi pula sebelum kehadiran Nabi Musa, mereka tiada had dalam berpoligami sehingga terjadi kes rampas merampas wanita. Sehinggalah mereka menggubal sendiri idea-idea batas bagi poligami dalam kitab mereka Talmud.
                Pada orang Athens, orang yang dikatakan paling beradab di kalangan tamadun purba, dikatakan wanita tidak lebih nilainya daripada haiwan yang dijual di pasar-pasar serta boleh diwariskan. Wanita di cari sekadar untuk membantu mengurus rumah serta memberi zuriat.    Menurut masyarakat Sparta (Greek), meskipun lelaki tidak dibolehkan berpoligami  kecuali dalam kes-kes istimewa, kaum wanitanya pula boleh bersuami ramai. Sparta adalah tamadun yang paling pelik dalam pengurusan manusianya termasuk hal-hal rumahtangga.
Tamadun Rom telah mencapai kemuncaknya dengan menenggelamkan nilai ketamadunan Greek serta dicuba mereka untuk meng'asimilasi'kan kebudayaan tersebut di dalam tamadun mereka. Kemuncaknya, mereka memandang remeh kepada perkahwinan, sebaliknya menganggap pelacuran adalah jalan terbaik agar kaum lelaki tidak terikat dengan rumah tangga, sebaliknya hanya bersedia berperang untuk meluaskan empayar. Jika mereka berkahwin dan berpoligami, mereka hanya memberi kemewahan kepada isteri pertama dengan menindas dan memperhambakan isteri kedua dan seterusnya seperti haiwan. Jika ada dikalangan kita hari ini  yang mengatakan Islam menindas isteri pertama, bolehlah kita mencadangkan mereka ini kembali ke zaman Rom pula.
Dari manakah asalnya laungan monogami?
Dikatakan Nabi Isa AS sendiri melarang perkahwinan yang banyak? Mungkinkah perintah baginda itu adalah sesuai dengan Syariat dan kehendak masa itu, dimana perbinatangan wanita yang terlalu berleluasa. Tacitus menulis dalam bukunya Adat Istiadat Orang Jermen, dimana beliau memasukkan unsur melarang poligami. Dan falsafah ini telah ada pengikutnya, berikutan kepada penindasan masyarakat Eropah melalui poligami tanpa batasan tersebut.

Keadaan masyarakat Arab semasa kehadiran Rasulullah SAW.
                Apabila hadir Rasulullah SAW, di dapati poligami itu dijalankan ramai orang, bukan sahaja oleh kaumnya sendiri, tetapi juga oleh rakyat-rakyat di negara berhampiran. Poligami terus berlaku tanpa pengendalian yang baik oleh pemerintah-pemerintah Arab malahan wanita diperlakukan seperti sampah sarap.
                Orang arab, disamping suka berpoligami, kebiasaan mereka ialah berkahwin dengan bersyarat dan ikatan perkahwinan yang sementara. Perkahwinan ini kemudiannya dipopularkan semula oleh golongan Syiah. Masyarakat Yahudi hijaz pula menganggap anak.
                Orang arab sebelum Islam amat membenci wanita sehingga dibunuh anak perempuan hidup-hidup. Lantaran itu prioriti baginda pada awal Islam di samping aqidah ialah membenteras budaya zalim ini. Rasulullah menyatakan bahawa salah satu ajaran Islam adalah mencintai dan menghormati kaum wanita, dan baginda sendiri menggelar anaknya Fatimah RA sebagai 'Puteri Syurga'.
                Dalam peraturan-peraturan baru yang dibawa oleh baginda ialah melarang keras perkahwinan bersyarat yang menindas kaum wanita yang akhirnya menyebabkan wanita terkontang kanting tanpa nafkah. Rasulullah memberi ilmu yang banyak kepada wanita, mengamanahkan mereka mentadbir dan mengurus jabatan yang sesuai dengan kudrat mereka disamping banyak menyelesaikan masalah hak wanita dikalangan sahabatnya sekiranya timbul sedikit sebanyak (saya tidak menuduh para sahabat sebagai mendera isteri mereka).
Disebabkan jumlah lelaki yang semakin sedikit, jumlah wanita pula semakin banyak dan perempuan zaman tersebut yang cenderung untuk menjadi pelayan-pelayan bar dan kelab-kelab arak menyebabkan baginda membenarkan poligami. Ini juga meraikan emosi lelaki berbanding wanita yang hanya boleh menumpu kasih kepada seorang suami.  
    Menjadi adat juga bagi si suami yang membenci isterinya mentalak isteri kemudian merujuk di dalam masa iddah bertujuan untuk menggantung isterinya (gantung tak bertali) beberapa kali sehingga menyeksa si isteri. Maka datang syariat menghadkan talak hanya sekadar 3 kali sahaja. Ditegaskan juga talak melalui tebus talak (Khuluq) menjadi talak bain (iaitu cerai selamanya) dimana si suami tidak boleh lagi mempermainkan si isterinya. Jika dibandingkan undang-undang keluarga barat dengan Islam, jauh lagi teliti nabi kita membicarakan soal wanita dan pendisiplinan bangsa arab agar kembali menghormati wanita berbanding ajaran lain. Tahukah si pengkritik nabi, bahawa peperangan dan pemutusan hubungan nabi dengan Yahudi Qainuqa' adalah hanya di sebabkan beberapa lelaki Yahudi yang menyelak tudung kepala seorang wanita Islam? Tahukah betapa Rasulullah amat marah dengan sikap biadab mereka itu. Kita boleh melihat, dalam mana-mana peperangan, pihak kafir akan menindas wanita. Dalam setiap peperangan wanita akan dibunuh dan dirogol. Hanya Islam sahaja agama yang mengharamkan rogol semasa perang. Islam menjaga kebajikan dan nafsu tenteranya. Hal ini  dicegah pada zaman Saidina Umar apabila beliau memanggil semua tenteranya yang berjuang melebihi 4 bulan agar kembali melayani isteri-isteri mereka. Lihatlah Islam. Pihak sekular berhujah menghentam Rasulullah SAW secara umum tanpa memeperlihatkan bukti. Kerana itulah mengkaji dan membaca sirah adalah jalan terbaik menghapuskan fikrah dan fahaman pincang sebegini.
               
Di dalam Islam, poligami wajib disertakan keadilan dari sudut harta benda dan layanan seksual. Namun Islam memberi kelonggaran sekiranya kita kurang mampu adil dari sudut cinta dan hati. Tetapi bagi muktazilah, mereka menganggap keadilan adalah juga meliputi soal cinta dalan hati. Jika tidak adil cintanya, maka seseorang itu tidak boleh berpoligami. Kerana itulah kita melihat pada zaman Khalifah Al Makmun ( Abbasiyyah), poligami terlalu ketat di adakan kerana baginda menganut fahaman muktazilah. Pada saya golongan Islam leberal kini adalah golongan neo-muktazilah.

 Tuduhah Rasulullah SAW seorang yang gila perempuan dan gila seks.
                 Tuduhan ini adalah tuduhan melulu jika kita hanya melihat kepada kuantiti isteri Rasulullah tanpa mengkaji sebab musabab Rasulullah diberi hak istimewa beristeri ramai serta bagaimanakah layanan baginda kepada semua isteri-isterinya.
                Ketika Rasulullah berumur 25 tahun, baginda mengahwini Khadijah yang berusia 40 tahun. Perkahwinan selama 25 tahun dengan Khadijah tidak langsung menimbulkan masalah sebaliknya khadijahlah tempat baginda bergantung dari sudut material, spiritual dan mental. Baginda kehilangan Khadijah buat selama-lamanya pada usia  baginda 51 tahun. Baginda tidak pernah menduakan Khadijah memandangkan akhlak Khadijah yang terlalu tinggi dan luhur kasihnya tanpa tandingan. Lagipun Rasulullah sibuk menghadapi pelbagai tentangan dan cabaran pada 10 tahun awal dakwah nabi.
                Beberapa bulan selepas kewafatan Kahdijah dan baginda sudah kembali dari Taif, baginda mengahwiini pula Saudah. Saudah adalah janda kepada Sakran (sahabat Nabi) yang mati dalam perjalanan hijrah ke Habshah. Saudah diberi perlindungan oleh Najasyi Habshah sebelum berkahwin dengan Rasulullah. Saudah hidup amat melarat dan perkahwinan Rasulullah telah memecah tradisi arab yang memusuhi perempuan janda  melarat.

                Saidina Abu Bakar pula (nama sebenar Abdullah Bin Usman Abu Kahafah) ingin bermenantukan baginda dengan menawarkan pula Saidatina Aisyah yang waktu itu masih berumur 7 tahun. Tetapi adat Quraisy pada waktu itu yang membolehkan perkahwinan dengan gadis berumur 7 tahun menyebabkan baginda berkahwin juga walaupun  hanya tinggal serumah dengan Aisyah semasa beliau berusia 9 tahun. Jelasnya hanya Aisyah sahaja isteri nabi yang masih dara dan muda. Itupun adalah ilham daripada Allah kepada Abu Bakar untuk diberikan anaknya kepada baginda dan wahyu kepada Rasulullah untuk menerimanya.
                Saidina Umar pula mempunyai anak yang bernama Hafsah. Wanita ini kehilangan suaminya semasa peperangan badar dan memiliki sifat yang keras seperti ayahnya juga. Umar menawarkan anaknya kepada Saidina Usman RA dan Saidina Abu Bakar RA sebagai isteri, namun kesemunya menolak.
Mereka menolak kerana sikap Hafsah yang dikatakan keras seperti ayahnya Umar RA. Maka Saidina Umar berasa amat malu dan kecewa. Beliau amat marah semasa mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menerima Hafsah sebagai isterinya. Dalam suatu kisah ada diberitakan bahawa Hafsah memarahi Rasulullah tatkala baginda selesai menyetubuhi Mariah (hamba Rasulullah) di atas katil Hafsah, sehingga baginda bersumpah untuk tidak lagi menyetubuhi Mariah. Kisah ini dikatakan asbabul nuzul kepada ayat dimana Allah menegur Nabi mengharamkan perkara yang dihalalkan kepadanya. Kisah ini adalah bersumberkan karya orientalisme. Kisah sebenarnya adalah apabila Hafsah dan Aisyah cemburu kerana Rasulullah amat gemarkan madu yang diberikan oleh Zainab, maka mereka melarang baginda memakannya lagi. Terus Rasulullah enggan lagi memakan madu itu hanya kerana ingin menjaga hati isterinya yang 2 ini. Maka turunlah ayat yang menegurkan sikap Nabi itu.
                Rasulullah juga mengahwini Zainab yang berketurunan bangsawan yang juga terkenal dengan kecantikannya. Beliau sebelumnya berkahwin dengan Zaid Bin Harithah (bekas hamba Rasulullah yang kemudiannya menjadi anak angkat baginda). Beliau tidak menyintai Zaid kerana keturunan Zaid yang bukan daripada kalangan bangsawan. Beliau selalu mengungkit-ungkit kata-kata Rasulullah yang pernah memuji kecantikannya itu di hadapan Zaid. Zaid berasa terhina dan akhirnya bercerai. Sebelum berkahwin, ramai dikalangan Quraisy yang menghina Rasulullah kerana dikatakan mengahwini menantu sendiri (orang arab menganggap anak angkat sebagai anak yang sebenar sehingga memberi nama mereka sebagai nama bapa anak angkat mereka). Hal ini ditegur oleh Allah,

Diperintahkan dengan yang demikian kerana) Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu "zihar" kan itu sebagai ibu kamu dan Dia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu, sebagai anak kamu sendiri. (Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara) yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja dan (ingatlah) Allah menerangkan yang benar dan Dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul.

 Panggillah anak-anak angkat itu dengan ber"bin"kan kepada bapa-bapa mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai "maula-maula" kamu dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi (yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

( Al Ahzab : 4-5)

                Juwairiyah pula dikahwini baginda apabila Juwairiah menjadi tawanan baginda dalam peperangan untuk menamatkan pemberontakan kaum Bani Mustaliq. Perkahwinan ini mneyebabkan ramai sahabat yang lain membebaskan tawanan kaum Bani Mustaliq kerana beranggapan baginda telah memuliakan musuh mereka.
               
Safiah binti Huyai adalah anak kerpada musuh baginda daripada kalangan Yahudi Khaibar. Disebabkan keturunan Safiah adalah keturunan Nabi Harun, maka Rasulullah tidak menyetubuhinya sepertimana hamba-hamba yang lain sebaliknya baginda memerdekakan Safiah sebagai maskawin perkahjwinan mereka. Maka kedudukannya kemudiannya sama dengan isteri-isteri yang lain.
                Berlainan dengan Mariah Al Qibtiyyah. Beliau adalah gadis bangsa Qibti yang dihadiahkan oleh Najasyi kepada Baginda. Baginda kemudianhya mengahwini Mariah tetapi tidak dibebaskan. Disebabkan itulah Mariah adalah isteri yang bukan dikalangan Ummahatul Mukminin.
                Setiap isteri nabi seolah-olah, mewakili pelbagai ragam manusia, sikap wanita dan entiti masyarakat dan status. Sebagai contoh ikutan, adalah relevan nabi beristeri ramai memandangkan sikap dan ragam wanita hari ini yang semakin rencam dan pelbagai  perangainya. Itulah hikmah mengapa Nabi dibenarkan beristeri ramai. Hakikatnya, kesemua isteri tersebut dipilih oleh Allah untuk membantu Nabi memberi sunnah kepada masyarakat melalui kehidupan nabi yang berlainan diantara isteri yang berlainan.

 Menyetubuhi hamba.

                Hari ini sudah tiada lagi hamba menurut Islam. Yang ada hanya orang-orang gaji yang taraf mereka adalah sebagai pekerja kita yang wajib diberikan upah. Dalam tulisan saya yang lalu dalam menjawab tuduhan bahawa Islam menggalakkan perhambaan, saya telah menyediakan hujah ringkas berkenaan hamba wanita yang dibolehkan disetubuhi oleh tuannya sahaja. Hal ini kerana menurut struktur sosial waktu silam yang  sememangnya hamba boleh disetubuhi. Rasulullah memberi hak sedikit demi sedikit kepada hamba wanita dan akhirnya pada zaman Umar status ummul walad diperkenalkan dan ummu walad haram diwariskan oleh si bapa kepada anaknya serta harus dibebaskan jika kematian tuannya. Walaupun hamba wanita boleh disetubuhi tanpa nikah, namun jika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak boleh dihukum sama seperti wanita bebas sebaliknya hanya dihukum separuh daripada hukuman biasa.

                Di akhir hayat baginda baginda menerima pula ayat yang melarang lagi perbuatan menyimpan gundik, walaupun ayat tersebut bukannya larangan mutlak.

 

Firman Allah

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): Apakah (makanan) yang dihalalkan bagi mereka? Bagi menjawabnya katakanlah: Dihalalkan bagi kamu (memakan) yang lazat-lazat serta baik dan (buruan yang ditangkap oleh) binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar (untuk berburu) mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya (adab peraturan berburu) sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atasnya (ketika kamu melepaskannya berburu) dan bertakwalah kepada Allah (dengan memelihara diri dari memakan yang diharamkan Allah); Sesungguhnya Allah Maha Cepat hitungan hisabNya.

 Pada masa ini dihalalkan bagi kamu (memakan makanan) yang lazat-lazat serta baik-baik. Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka (tidak salah kamu memberi makan kepada mereka) dan (dihalalkan kamu berkahwin) dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan Kitab dahulu daripada kamu apabila kamu beri mereka mas kahwinnya, sedang kamu (dengan cara yang demikian), bernikah bukan berzina dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan dan sesiapa yang ingkar (akan syariat Islam) sesudah dia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amalnya (yang baik) dan adalah dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.

(Al Maidah : 4-5)

Disini jelas bahawa perbuatan menyetubuhi hamba wanita jelas tiada lagi berlaku sekarang ini. Perbincangan isu ini hanya sebagai melihat method nabi mengharamkan perkara yang tidak baik secara beransur-ansur dan bukannya menuduh Rasulullah gilakan seks dan sebagainya.

 Alangkah malangnya apabila ada juga dikalangan melayu yang dangkal ilmu agama dan sejarahnya mula berfatwa bahawa Rasulullah menyimpan perempuan simpanan. Inilah lidah-lidah kafir yang mula dijelmakan dalam bentuk jasad dan fizikalnya muslim. Malang sekali kerana mereka ini berpengaruh serta dibenarkan mengeluarkan kenyataan disana sini dengan bebasnya. Tulisan ini disebarkan sebagai suatu usaha kerdil mengembalikan usaha kita membela Rasulullah. Walaupun dengan serba kekurangan ilmu, saya akan terus menulis untuk berhujah kepada golongan-golongan biadab ini secara terus-menerus. Doakan usaha ini.

Rujukan tambahan:

1)     Sejarah Evolusi dan Keunggulan Islam; Syed Ameer Ali, 1992, Dewan Bahasa Dan Pustaka.

2)       Tafsir Al Azhar Juzu' 5; Prof Hamka, Pustaka Nasional.

3)       Salah Faham Terhadap Islam; Muhammad Qutb, 1977, Sharikat Dian Sendirian Berhad.

4)       Fiqh As Sirah; Muhammad Sai'd Ramadan Al Buti, 2000, Dewan Pustaka Fajar.

p/s : saya mengalu-alukan sebarang cadangan bahan bacaan kepada saya agar mendapat info yang labih bernilai, Sila emailkan kepada : jihadin82@yahoo.com

Oleh,

Muhammad Nuruddin Bashah

Universiti Malaya

13/5/2006

1.05 pagi.

 

 

 

 

 

 


Posted at 02:27 am by Pendita Bitara

pisces girl
January 15, 2008   11:34 AM PST
 
benarkah taraf seorang saksi lelaki bersamaan dengan dua orang saksi wanita
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< May 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed