Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriFriday, May 12, 2006
Bab Haji (2)

Alih Tulisan Kitab Kifayatul Muhtadiy Pada Menerangkan Sulamul Mubtadiy

Sheikh Muhammad Noor Bin Muhammad Bin Ismail Al Fatani, waris  Al A'lamah Sheikh Daud Al Fatani

KITAB NISKUN (kitab tentang Haji) (Bahagian 2)

(FASAL). Ini suatu fasal pada segala rukun haji. Dan rukun haji itu 6 perkara.1 Pertamanya ihram iaitu niat masuk kepada niskun dan yang afdhalnya ia ta'yiinkan niskunnya seperti diniatkan di dalam hatinya akan makna "nawaitu al hajj wa umratu bihi lillahi taala", dan tiada wajib dita'radhkan fardhunya. Keduanya wuquf di Arafah iaitu hadir orang yang ihram dengan haji itu dan jika satu lahzah pada bumi Arafah kemudian daripada gelincir matahari hari yang ke-9 daripada bulan Zul hijjah, dan jika ia tiada ketahui keadaannya di Arafah  sekalipun dan disyaratkan  bagi orang yang wuquf di Arafah keadaannya ahli bagi ibadat yakni bukannya gila, atau pitam atau mabuk, maka orang yang wuquf sedang gila atau mabuk sekiranya hilang akalnya, jatuh hajinya sunnat jua, dan yanh pitam hingga luput waktu wuquf tiada sah hajinya. Dan berkekalan waktunya hingga keluar fajar hari yang ke-10 Zul hijjah. Dan sunnat dihimpunkan malam dan siang di Arafah dengan hadirnya di Arafah pada hari ke-9 hingga jatuh matahari hati itu dan jika keluar ia daripada tanah Arafah dahulu daripadanya jatuh matahari hari itu sunnat seeekor dam. Dan sunnat ia wuquf pada tempat nabi wuquf iaitu di sisi beberapa batu yang besar-besar yang terhampir di kaki Jabal A Rahmah yang adalah ia ditengah bumi Arafah. Dan sunnat membanyakkan mangucap padanya kemudian daripada gelincir matahari dan yang terlebih afdhalnya ' la ilahaillah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wahua a'la kulli syai in qadir" ertinya tiada tuhan melainkan Allah hal keadaannya esa ia tiada baginya yang bersekutu segala perintahnya itu baginya jua keadaannya esa ia tiada baginya yang bersekutu segala perintahnya itu baginya jua dan baginya segala  puji-pujian ialah yang menghidupkan dan ia lah yang mematikan dan ia yang amat kuasa atas tiap-tiap suatu dan sunnat membanyakkan doa dan istighfar dan taubat dan membaca surah Al Hashr, dan selawat nabi SAW, dan yang terlebih utama selawat tashahud pada hari itu daripada ketika permulaan wuquf hingga nafar ia. Dan rukun ketiganya daripada rukun haji itu tawaf ifadhah (tawaf wajib) Baitullah dan bagi sah tawaf 2 7 syarat, pertamanya keadaannya tujuh keliling dengan yakin, maka tiada memadai jika kurang dan jika sedikit sekalipun, dan syarat yang kedua dimulai akan tawaf daripada Hijir Aswad berbetulan baginya atau bagi sukunya dengan segala limbung kirinya, maka jika dimulai kan dengan lain daripadanya seperti dimulai dengan umpama pintu Kaabah tiada di hisabkan tawafnya hingga sampai ke hijir Aswad baru dimulaikan tawaf daripadanya, dan yang ketiganya dikiri akan baitullah pada segala tawafnya dan jangan bersentuh dengan tubuhnya satu suku daripada baitullah yakni di tawafnya di luar baitullah dan lagi keempatnya keadaannya tawaf itu di dalam masjid dan jika luas sekalipun selama tiada keluar daripada tanah haram, dan kelimanya niat jika tawaf itu sunnat bersalahan tawaf niskun kerana melengkapi niatnya akan tawaf hanya jangan ada sorofnya niat akan berjalan lain daripada tawaf maka jika di palingkan kepada yang lain seperti menuntutkan yang berhutang (sengaja niat berjalan untuk buat kerja lain maka batal tawaf) umpamanya putus tawafnya daripada tempat dipalingkan dia dan serta segala syarat yang tersebut itu syaratnya. Yang keenamnya menutup aurat seperti pada sembahyang dan syaratnya yang ketujuhnya suci ia daripada 2 hadas iaitu hadas besar dan yang kecil dan suci pula daripada najis yang tiada di maafkan dia pada tubuhnya dan kain nya dan tempat lalunya, bersalahan yang dimaafkan dia seperti ghalib najis tempat tawaf yang telah umum balwa dengan dia seperti tahi burung merpati, dan sunnat berjalan padanya dan dikucupkan Hajar Aswad dengan mulutnya kemudian daripada istilamnya (menyentuh batu dengan tangan kanan), disapukan dia dengan tangan kanannya, dan dihantarkan dahinya pada Hajar Aswad dan mengucap Bismillah Allahu Akhbar pada tiap-tiap kali dilalunya, maka jika tiada kuasa  ia daripada mengucapkan dan menghantarkan dahinya kerana bersesak orang, memadai dengan disapukan dengan tangannya yang kanan jua dan jika lemah ia daripadanya, maka memadai ia dengan isyaratkan menyapu dari jauh dengan tangannya jua dan dikucupkan tangannya itu. Demikian lagi daripada rukun yamani, sunnat ia istilam dengan tangannya kemudian dikucupnya akan tangannya, maka jika lemah daripadanya memadai dengan isyarat jua dan setengah daripada sunatnya membaca doa tawaf yang warid daripada nabi SAW, atau athar sahabatnya dan tabiin seperti barang yang disebutkan dia pada kitab-kitab yang besar-besar kemudian ia solat sunnat tawaf 2 rakaat dan terlebih utamanya disembahyangkan di belakang Maqam Ibrahim dan yang kurang daripadanya disembahyangkan di dalam Kaabah 3, maka dibawah seluruhnya maka pada Hijir, maka pada barang mana tempat di dalam Masjidil haram. Dan rukun yang keempatnya daripada rukun haji itu Sai' iaitu berjalan antara Sofa dan Marwah, dan adalah syarat sahnya 3 perkara. Pertamanya adalah sai itu tujuh keliling yakni 7 kali berjalan, barangkali salah mneyalin  kerana tiada berkeliling padanya bersalahan tawaf keduanya.(sheikh Muhammad Noor tegur matan kitab ini yang sebut tujuh keliling sedangkan keliling dalam tawaf bukan sai') Dijalankan pada tempat sai' iaitu masa' dan dimulaikan sekali pertamnya daripada Sofa  ke Marwah dan dimulaikan kedua kalinya daripada marwah kepada sofa demikianlah dimulaikan yang ketiganya daripada Sofa disudahi ke marwah hingga genap 7 kali itu dan sudahnya di marwah dan syarat yang ketiganya bahawa ada sai' itu kemudian daripada tawaf rukun atau kemudian daripada tawaf Qudum dan sunnat berniat pada sai' dan pada tawaf haji atau umrah dab wajib niat pada tawaf yang bukan tawaf haji atau tawaf umrah dan sunnat mengucap takbir pada Sofa dan pada marwah dan berlari-lari pada antara Sofa dan marwah dan adalah tempat berlari dan berjalan itu ma'ruf kerana ada tanda keduanya tempat berlari dan berjalan itu iaitu dahulu daripada sampai kepada mil yang hijau yang dibinakan dia di jadar masjid, tingginya 6 hasta daripada pihak Sofa hingga kepada 2 mil yang hijau yang adalah satunya di jadar masjid dan hadapannya satu lagi di jadar darul abbas pada pihak marwah, maka yang di antara 2 tanda itu, tempat berlari dan yang lainnya tempat barjalan, maka tiada di syaratkan pada sai', toharoh daripada hadas asghar atau akbar, dan tiada disyaratkan menutup aurat dan suci daripada najis hanya sunnat padanya jua. Dan rukun yang kelima daripada rukun haji itu bercukur atau bergunting (tahalul) tetapi yang afdhal bagi lelaki bercukur dan bagi perempuan bergunting, yakni menghilangkan rambut daripada kepalanya dan sekurang-kurang memadainya 3 urat rambut kepalanya dengan barang kaifiyat bagi orang yang mermpunyai rambut kepalanya, dan orang yang tiada rambut pada kepalanya sunnat dilalukan pisau pencukur atas kepalanya dan memadai diguntingkan rambut kepala yang terkeluar daripada had kepalanya. Dan rukun yang keenam daripada rukun haji, tertib pada kebanyakkan rukun seperti wajib di dahulukan ihramnya daripada segala rukunnya kemudian ia wuquf di Arafah, kemudian tawaf dahulu daripada sai' nya, tetapi harus bercukur dahulu daripada tawaf dan melontar jamrah Aqabah dan harus sai' dahulu daripada wuquf apabila dikerjakan dia kemudian daripada tawaf qudum. Adapun rukun Umrah iaitu 5 perkara, pertamanya iaitu ihram 4 dan iaitu niat ia masuk kepada niskun umrah seperti diniatnya di dalam hati makna  niat,keduanya tawaf, ketiganya sai' keempatnya bercukur dan kelimanya tertib 5, Tiada dapat dijabarkan (di gantikan) segala rukun ini dengan dam dan tiada keluar seorang daripada ihramnya hingga sempurna ia akan segala rukunnya yang tersebut itu.

 

 

Nota kaki ;

1) Rukun haji 6 : niat ihram, wuquf, tawaf wajib, sai' dan tahalul.

2) Cara tawaf lelaki : sunat berjalan bergegas, segera dan pendek langkah dalam 3 keliling pertama dan gerak bahu, hanya untuk tawaf wajib bukan tawaf sunat, sunat ittiba' Buka bahu kanan) dan makruh tawaf henti-henti tanpa uzur.

3) Dalam maqam Nabi Ismail juga dikira tawaf dalam Kaabah

4) kalau berada di Mekah, niat Umarah mesti di tanah halal, ttapi kalau niat haji, boleh niat di rumah tanah haram.

5) Rukun umrah 5 : Niat ihram, tawaf umrah, sai' dan tahalul.

 

 

Disediakan oleh : Muhammad Nuruddin Bashah

Kuala Lumpur

 


Posted at 03:02 pm by Pendita Bitara

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< May 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed