Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriThursday, May 11, 2006
Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya

Tuduhan Ketiga : RASULULLAH DENGAN DASAR TERTUTUPNYA TERHADAP KETAMADUNAN LAIN

 

            Tulisan pada kali ini akan cuba dikupas oleh saya sekadar yang mampu dalam menyediakan hujah toleransi dan dasar terbuka diplomasi Islam. Islam adalah agama diplomasi. Bagaimana ingin membela Islam apabila dilontar dengan pelbagai tomahan di mana Rasulullah sendiri pernah digelar sebagai penghantar diplomat yang kasar dan buruk? Perlulah kita meneliti dahulu apa itu diplomasi dan sejarah awal bermulanya diplomasi dan hubungan luar sesebuah kerajaan sebelum Islam. Bercakap tanpa perbandingan adalah cakap yang kosong. Menuduh tanpa dilihat perbandingan, fakta dan penilaian teliti adalah cakap golongan yang kalah. Bagi mereka yang memusuhi Islam, menodai itegriti dan kredibiliti Rasulullah adalah kegemaran mereka dan ianya merupakan bonus apabila dilihat umat Islam kini yang hampir buta tentang sirah Rasulullah dan sejarah ketamadunan dunia.

 

Pengenalan Perhubungan antarabangsa.

 

Abdul Hamid A. Abu Sulaiman di dalam bukunya Perhubungan Antarabangsa Menurut Teori Islam menggunakan istilah siyar sebagai makna perhubungan antarabangsa. Menurut takrifan  Al Sarakshi, As Siyar bermaksud "meneruskan kelakuan orang muslimin dalam hubungan mereka dengan kafirin dalam wilayah musuh dan juga dengan orang-orang yang mempunyai taraf musta'man (dijamin keamanan) sementara ataupun kekal sebagai dhimmi di bumi umat Islam dengan murtaddun (golongan murtad) dan baghun (pemberontak negara Islam). Secara umumnya siyar termasuk peraturan-peraturan dalam pergaulan tamadun dengan bangsa-bangsa dan negara-negara yang tinggal bersahabatan dengan umat muslimin yang dibezakan dalam Al Quran dengan orang-orang yang bermusuhan. Jelasnya siyar adalah sebahagian daripada khazanah Fiqh para alim ulama' silam yang arif tentang hal politik dan kenegaraan.

 

            Kamus Oxford mendefinasikan diplomasi sebagai perhubungan antarabangsa dan perundingan, kaedah bagaimana perhubungan diubahsuai dan diuruskan oleh para diplomat, duta atau wakil negara, urusan atau seni yang digunakan oleh anggota-anggota diplomatik.

 

            Perhubungan antarabangsa diantara negara-negara di dunia bermula sejak zaman Greek dan Rom purba lagi. Selepas itu ahli-ahli sejarah Eropah mengatakan berlakunya kelompangan sejarah, sehingga wujudnya Eropah moden seratus tahun kemudiannya. Ahli-ahli perhubungan antarabangsa Eropah mengatakan zaman itu dianggap sebagai "Kurun Pertengahan" iaitu zaman yang tidak memerlukan langsung undang-undang dan perhubungan antarabangsa. Dengan terpecahnya mazhab-mazhab Kristian, kejatuhan kerajaan Rom akibat serangan kaum Gassar, kongkongan gereja, menyebabkan bangsa Eropah hidup tanpa sebarang jalinan sesama mereka. Semangat kebangsaan dan kepuakkan mereka seperti bangsa British, Denish, Spain, Scot dan Dutch begitu mencengkam mereka daripada berkongsi sisa-sisa teknologi dan ketamadunan tinggalan Rom dan Yunani yang bertebaran ke seluruh dunia Eropah.

 

            Daripada sumber yang ada, perhubungan antarabangsa yang ada di antara negara-negara Kristian mula wujud secara jelas  menjelang tahun 1856. Turki adalah negara bukan Kristian yang pertama melibatkan dirinya dalam perhubungan antarabangsa dengan negara-negara tersebut. Tetapi ianya dianggap tidak penting lagi sehinggalah tahun 1923.

 

            Sebenarnya zaman yang dikatakan tidak diperlukan hubungan antarabangsa itu telah menyaksikan Islam sejak tertegak di Mekah dan Madinah mula berkembang sehingga ke Syiria(Sham), Afrika Utara yang kemudiannya menyeberangi Selat Gibraltar untuk mengetuk pintu-pintu benua Eropah. Islam telah berjaya mencapai kematangan politiknya dalam tempoh kurang daripada satu abad. Selepas 700 tahun Islam diutuskan kepada Rasulullah, ia berjaya menguasai Pulau Sicily hingga sampai ke Campagna dan Aburazzi di Selatan Eropah. Dengan menjadikan Sepanyol sebagai pengkalannya, Islam telah sampai ke wilayah-wilayah di Itali Utara bahkan samapai ke Switzerland. Dengan kedudukan strategik tersebut, Islam mula melebarkan sayap ke seluruh Eropah sehingga menerbitkan 2 pusat keilmuan dan kebudayaan Islam iaitu Baghdad dan Cordova.

 

            Grotius, bapa undang-undang antarabangsa Eropah banyak belajar dan merujuk kepada usaha orang arab untuk mendapatkan rujukan undang-undang pentadbiran negara. Pada masa itu terlalu sukar untuk mendapatkan bahan rujukan yang berasal daripada zaman Greek dan Yunani, sebaliknya warisan keilmuan tersebut kekal di dunia ini melalui transaksi ilmu berkenaan ke dalam tamadun Islam melalui Cordova dengan bahasa Suryani sebagai perantaraannya. Sebelum membincangkan secara terperinci kehebatan diplomasi Islam, marilah kita melihat sejarah diplomasi bagi beberapa kaum dan tamadun.

 

Perhubungan luar Yahudi.

 

            Orang-orang yahudi mengembangkan kebudayaan mereka di bawah pimpinan Nabi Musa AS, pengganti-penggantinya (Nabi Yusa', Nabi Hazki, Nabi Shamwil) dan juga kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Mereka enggan bercampur dnegan orang lain sehingga memerlukan Talut sebagai perantaraan mereka dengan kerajaan zalim Jalut di Palestin. Mereka hanya beberapa kali bertembung dengan Kerajaan Nebuchadnear, Empayar Parsi dan Kerajaan Rom apabila kedudukan mereka di Palestin diganggu oleh pemerintah-pemerintah agung ini. Mereka menganggap kesemua kaum lain adalah musuh sehingga mereka terlalu obses kepada Nabi Musa. Natijahnya, mereka turut memerangi nabi-nabi lain di kalangan bani Israel seperti Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Akhirnya kaum ini pupus dan digantikan pula dengan etnik Khazar iaitu campuran Turki kuno-Finland yang kemudiannya menganut agama Yahudi dan meneruskan usaha mereka mencari negara. Dasar luar yang buruk mengakibatkan mereka dihalau daripada Rusia kerana merosakkan struktur sosial Rusia. Mereka juga berdiplomasi secara buruk dengan negara-negara Eropah sehingga dianggap sebagai bebanan bagi bangsa Eropah. Menjelang era abad ke 18 barulah Yahudi membuka ruang diplomasinya khususnya dengan orang-orang Kristian demi mendapatkan negara impian mereka iaitu Palestin. Mulai saat itu kolaborasi baik antara mereka untuk menghancurkan Islam walaupun hakikatnya mereka turut menganggap orang Kristian termasuk ke dalam golongan Goyim (babi dan kera)

 

Perhubungan luar Greek dan Rom.

 

            Orang-orang Greek pula menganggap orang-orang bukan Greek sebagai 'orang liar'. Aristotle sendiri mengatakan 'orang-orang liar' ini dicipta untuk menjadi hamba kepada orang-orang Greek. Ironinya mereka bukanlah golongan yang kuat sehingga berjaya menakluki Makedonia. Kejayaan tersebut adalah kerana perpecahan bangsa-bangsa Eropah serta ketiadaan penyatu bagi mereka sehinggalah datangnya agama Kristian. Orang-orang Rom yang menakluki Greek dan Yunani pula mempunyai ketamadunannya  sendiri sehingga perhubungan menjadi  terlalu heteregenous di antara kedua-dua polar kuasa ini. Apabila empayar Rom berpecah, bahagian timurnya telah dianggap sebagai kediaman orang-orang liar sungguhpun mereka beragama Kristian (tetapi mereka adalah Kristian Orthodoks). Mereka yang 'liar' inilah kemudiannya membina tamadun Byzentium Rom Timur) iaitu penguasa Contantinopel sehinggalah datangnya pembukaan oleh Sultan Muhammad Al Fateh.

 

Bagaimanakah Islam menjadi suatu kuasa yang kosmopolitanisme dalam menerima influensi luar?

 

            Islam adalah agama yang terbuka. Namun saya menolak pandangan Farish A. Nor (2001) bahawa Islam adalah suatu agama yang bersifat wacana dimana terlalu plastik, anjal dan boleh diubah tanpa menilai unsur prinsipnya yang kekal sepanjang zaman. Hak-hak asasi kemanusiaan diraikan oleh Islam serta mempunyai asas yang kukuh dalam menilai kebebasan kaum, hak menjalankan ekonomi peribadi selagi tidak bercanggah dengan ekonomi Islam, hak kebebasan beragama serta hak untuk bercampur dan berkerjasama antara kaum yang lain.

Firman Allah,

 Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).

 

(Surah Al Hujurat :13)

 

Dengan ini menunjukkan bahawa perbezaan ras dan etnik, ketamadunan dan budaya bukanlah hujah untuk terjadinya disengagement (ketidak terlibatan) di antra bangsa dan ras sosial.

Firman Allah lagi,

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasaara (Nasrani) dan orang-orang Saabiin, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan (beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita

(Surah Al Baqarah : 62)

 

Islamlah agama yang mula-mula sekali mempelopori idea negara sedunia atau negara sejagat berasaskan persamaan hak diantara manusia. Di dalam Islam, musuh pun pun mempunyai hak yang sama sama ada di dalam peperangan atau damai. Hak ini dijamin oleh Allah SWT di dalam Al Quran.

 

            Kita melihat bagaimana terbukanya Islam sehingga penyerapan unsur ketamadunan bangsa lain dianggap tidak salah sekiranya bertepatan dengan maqasid Syara' serta tidak bercangah dengan dalil yang qati'e. Hal ini di jelaskan sendiri oleh Prof. Yusuf Al Qaradhawi di dalam bukunya Fiqh Ad Daulah. Hal inilah yang menyebabkan daripada kerajaan Abbasiyyah yang mula menggunakan kaedah pengundian di Kufah dan Baghdad, penyerapan sistem peperangan barat ke dalam Islam, penyerapan sistem methodologi Universiti daripada tamadun Yunani ke dalam sistem pendidikan Islam serta sehinggalah akhirnya kini sistem domokrasi telah menjadi u'ruf sekalian dunia Islam, tidak menjadi masalah bagi umat Islam.

 

Namun begitu, peranan Islam sebagai pelopor keterbukaan sistem perhubungan luar telah cuba dilupai oleh orang-orang Eropah. Mereka menonjolkan pengaruh Kristian dan juga Yahudi walaupun hakikatnya mereka juga amat memusuhi kaum Yahudi. Namun untuk meletakkan Islam diatas mereka adalah suatu yang mustahil. Mereka rela menamakan 'zaman gelab' atau 'zaman pertengahan' asalkan tidak timbul nama 'zaman ketamadunan Islam'.

 

Sikap umat Islam tentang sistem diplomasi Islam.

 

            Bencana yang menimpa para penuntut Islam ialah rata-ratanya mereka merujuk sumber barat yang telah diselewengkan untuk mengetahui hakikat pencapaian ketinggian tahap keintelektualan dan ketamadunan. Memang tidak dapat dinafikan kita boleh menggunakan kaedah-kaedah penyelidikan barat di dalam kajian kita, tetapi kita mestilah membebaskan diri daripada menghayati ideologi dan kepercayaan mereka tentang tamadun Islam.

            Kini undang-undang antarabangsa bukan milik Kristian lagi. Dengan bertambahnya negara-negara umat Islam, ia menjadi penting kepada negara-negara bukan Islam untuk memahami Islam dan segala yang bersangkutan dengannya. Sumber perundangan bagi siyar ini adalah Al Quran dan as Sunnah. Kedua sumber ini  bersifat normatif. Namun dalam sejarah pemerintahan Islam dahulu, kedua sumber ini seringkali dilangkaui dengan sumber perbendaharaan fiqh yang lebih mudah dan tepat dengan nilai setempat pada waktu itu. Khalifah-khalifah Islam lebih gemar dengan ijtihad fuqaha' dalam membuat keputusan. Namun begitu, sumber asal Islam tersebut tetap menjadi utama dalam menilai kerangka Islam secara menyeluruh. Ini menunjukkan sifat kontekstual yang ada didalam fiqh Islam , telah mewarnai kemakmuran pentadbiran Islam. Walaubagaimanapun, pada saya kezaliman dan penindasan yang juga wujud di dalam pentadbiran Islam adalah disebabkan ulama' dibelakangkan oleh sesetengah Khalifah.

 

Bukti-bukti diplomasi Rasulullah.

            Diplomasi Islam adalah berteraskan keikhlasan dan semata-mata untuk:

 • Berdakwah.
 • Membebaskan penindasan kezaliman pemerintahan lain.
 • Menyedarkan manusia bahawa Allah yang layak disembah dan bukannya tuan-tuan hamba dan raja-raja yang zalim.
 • Menyebar sistem sosial Islam yang unggul.
 • Merealisasikan kesemua tuntutan Al Quran. Sekiranya Islam tidak menjalankan diplomasi dan hubungan dengan kerajaan kuffar dan manusia ajam yang lain, ini menggagalkan beberapa ayat Al Quran yang mengggagaskan kesamrataan manusia, kemakmuran bersama, sistem yang waqii'yyah, alamiyyah (antarangsa) dan sistem yang bersifat muslih untuk semua bangsa.

 

Rasulullah mula berdiplomasi dengan baik apabila ajaran baginda ditolak oleh pemimpin Quraisy. Disini baginda menggunakan konsep Himayah iaitu konsep pertolongan atas nama perkauman dan kekeluargaan untuk mencari perlindungan daripada keluarganya Bani Hashim. Baginda juga mula berdiplomasi dengan ramai pengunjung-pengunjung Mekah dan jamaah haji sehingga mengislamkan Salman Al Farisi (bangsa Parsi), Suhaib Ar Rumi (bangsa Rom) dan Abu Zar Al Ghiffari (suku luar bandar). Diplomasi baginda berjaya sehingga terbinanya kerajaan Islam Madinah.

 

            Apakah sikap baginda dengan penduduk setempat?. Baginda mula menyusun pentadbiran dengan mempersaudarakan sesama ansar dan muhajirin serta melantik ketua-ketua dikalangan suku untuk membantu baginda menyelesaikan masalah dikalangan kaum-kaum yang pelbagai di Madinah. Baginda juga bertoleransi dengan Yahudi Khaibar, Bani Nadhir, Quraizhah dan Bani Qainuqa' walaupun akhirnya mereka mula mengkhianati Nabi SAW. Baginda juga bertoleransi dengan ketua-ketua munafiqun seperti Abdullah bin Ubai dan kita mengetahui bahawa beberapa kali (seperti peristiwa peperangan Bani Mustali'q, Fitnah terhadap Aisyah, peristiwa pengkhianatan Bani Nadhir dan Qainuqa') Saidina Umar RA ingin memenggal kepalanya. Rasulullah tetap menganggap Abdullah Bin Ubai sebagai Islam secara zahirnya sehingga baginda turut menziarahi mayatnya sewaktu dia meninggal dunia. Inilah akhlak Nabi SAW.

 

            Rasulullah turut menghantar beberapa rombongan dakwah seperti peristiwa Telaga Maunah dan Ar Raji' di mana  pengkhianatan berlaku sehingga para sahabat nabi yang diutuskan dibunuh oleh kaum-kaum yang menipu.

 

Jalinan diplomasi Rasulullah melalui surat.

 

             Hubungan dengan Habshah misalnya, dijalinkan dengan menghantar 2 pucuk surat. Surat pertama mengandungi seruan kepada Islam, manakala surat kedua pula mengandungi permintaan beliau supaya Najasyi menguruskan perkahwinan baginda dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Hal ini berikutan Ummu Habibah yang kematian suaminya semasa berhijrah ke Habshah dan beliau sedang dilindungi oleh Najasyi pada waktu itu.

 

            Hubungan dengan Maharaja Rom dijalinkan dengan menghantar surat menyeru Hercules menerima Islam. Namun seruan itu ditolak. Hercules meminta Dihyah Bin Kahlifah (utusan rasulullah) berjumpa dengan Daghatir iaitu Paderi Rom dengan harapan Paderi turut menolaknya. Sebaliknya Paderi itu pula mengakui Islam.

 

            Begitu juga apabila surat diberikan kepada Raja Parsi, dimana penolakkan parsi lebih kuat lagi dengan diarahnya gabenor Parsi di Yaman, yang bernama Badhan untuk menangkap Rasullullah. Rasulullah sebaliknya mengkhabarkan kepada 2 utusan Badhan pula bahawa, Kisra Parsi akan mati dibunuh oleh puteranya sendiri dan hal ini benar-benar berlaku. Badhan akhirnya memeluk Islam.

 

Dalam menyediakan diplomat yang unggul, Rasulullah memilih individu yang fasih berkata-kata, lembut serta memahami adat setempat, disamping amat memahami kesemua ilmu Islam. Hal ini adalah kerana pada zaman tersebut Kisra Parsi Dan Maharaja Rom menganggap seruan Islam berasal daripada kaum yang tiada tamadun, badwi, serta tiada tradisi kebudayaan sepertimana mereka. Hal inilah yang menyediakan Nabi dengan diplomat-diplomat yang baik, serta diteruskan lagi oleh Khalifah-khalifah selepas Baginda sehinggalah diplomasi berbentuk ketenteraan juga membawa mesej kemakmuran, keadilan dan menjamin keselamatan para penduduk setempat.

 

            Pada saya pengupasan tajuk diplomasi dan siyar di dalam Islam perlu juga dilihat akan pelaksanaannya oleh negara-negara Islam selepas terbinanya dinasti Umayyah. Hal ini kerana pusat pemerintahan Islam telah berpindah ke Damsyik dan kemudiannya berpindah ke Baghdad dan Cordova pula. Lantaran itulah sejarah Islam umumnya perlu dilihat secara makro melibatkan metodologi khalifah dan ulama'-ulama' siasah selepas itu berbanding cerapan yang hanya dilihat kepada struktur mikro zaman Rasulullah SAW semata-mata. Inilah kelebihan Islam Rasulullah menyemai benih dan membina batas tani, manakala  khalifah dan alim ulama' pula menyiram baja.

 

Penutup.

            Dalam memahami prinsip siyar ini, kemelesetan dan kepincangan memahami dasar siyar perlu diperbaiki. Antaranya penulis terkenal, Masjid Khadduri menggesa umat Islam terus membunuh kesemua golongan kuffar kerana berpandukan kepada beberapa ayat Quran yang menggalakkan peperangan sehinggalah tiada lagi fitnah di muka bumi. Beliau juga berhujah bahawa tempoh gencatan senjata antara umat Islam dan Kuffar hanayalah 10 tahun berdasarkan qaul Imam Syafi'e yang ketat. Beliau memilih-milih dalil dan pendapat dengan mengenepikan pendapat yang lain sehingga Islam kelihatan agresif, zalim dan tiada toleransi dalam perhubungan luar negaranya. Lantaran itulah istilah 'jihad' telah diselewengkan dengan mudah oleh orientalis dengan menamakannya sebagai terrorisme.

 

Rujukan tambahan :

1)       Perhubungan Antarabangsa Menurut Teori Islam; Abdul hamid A. Abu Sulayman, 1988, Dewan Bahasa Dan Pustaka.

2)       Diplomasi Rasulullah SAW; Afzal Iqbal, 1992, Pustaka Fajar.

3)       Genius Muhammad Bin Abdullah; Roziah Sidik, 2004, PTS Publications and Distribution Sdn. Bhd.

           

Muhammad Nuruddin Bashah

PKNS Kuala Lumpur

11/5/2006

2 p.m


Posted at 04:13 pm by Pendita Bitara

arfah
April 5, 2009   06:35 PM PDT
 
salam,terima kasih atas tulisan saudara yang sgt informative..keep up the writing!! :)
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< May 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed