Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriMonday, May 08, 2006
Riba dan beberapa perbahasan klasik

Tajuk “Riba dan Hukumnya”

Tengku Abdul Ghaffar

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Tg. Malim Perak.

 

Takrifan Riba:

Bahasa: bertambah

Syara’: ber’akad menukarkan satu barang dengan barang lain yang tak sama banyak dalam pandangan syarak atau ditangguhkan terimaan kedua-dua atau salah satu daripada kedua-dua barang itu.

 

-Barang yang dimaksudkan dalam riba: Emas, perak, dan makanan.

Yg lain selain yang disebutkan  seperti kain, getah, timah dan sebagainya tidak dikira sebagai    

Riba. (hal ini adalah berpandukan sabda Nabi dibawah).

 

Maksud hadis: Jangan kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak atau gandum dengan gandum atau sa’ir dengan sa’ir(sejenis gandum) atau kurma dengan kurma atau garam dengan garam melainkan mahu sama banyak keadaan tunai dan ada khabadh. Maka jika berlainan jenis juallah ikut suka hati kamu asalkan ada khabadh.

 

-         Tidak sah jual emas dengan emas, perak dengan perak, atau gandum dengan gandum dengan melainkan hendaklah ada padanya 3 syarat iaitu:

 

 1. Sama banyak atau sama berat. Jual beli yang tidak sama timbangannya atau banyaknya adalah dikira riba. Dan ini dinamakan riba Al-fadhli(berlebihan). Termasuk riba jenis ini, memberi pinjam dengan ada faedah piutang.
 2. Ada khabadh(terimaan atau ambil kepadanya) antara keduanya iaitu penjual menyerah barang dan pembeli menyerah harga dan kedua2nya berlaku pada masa itu juga. Jika salah seorang daripada mereka lewat maka jual beli itu tidak sah dan dikira riba. Riba jenis ini dinamakan riba al-yaddi(riba tangan).
 3. Tunai yakni tidak boleh ditangguhkan salah satu daripada barang itu. Jika berlaku penangguhan maka jual beli tersebut tidak sah dan dikira riba. Riba jenis ini dinamakan riba an-nasa-i.

 

-Mengamalkan riba adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa besar.(utk riba jenis al-fadhli) dan bagi riba al-yaddi dan riba an-nasa-i adalah dalam golongan dosa kecil.

 

-Terdapat 3 keadaan barang yang menyebabkan syarat-syarat ini berubah.

1. Sama jenis, sama ilat(sebab) = emas dengan emas, gandum dengan gandum

2. Sama jenis, lain ilat = emas dengan perak, gandum dengan beras.

3. Lain jenis, lain ilat = duit dengan beras

- bagi keadaan (1), ketiga-tiga syarat diperlukan bagi memastikan jual beli tadi tidak dikategorikan sebagai riba iaitu sama banyak, tunai dan ada khabadh.

- bagi keadaan (2), hanya 2 syarat yang perlu dipatuhi iaitu tunai dan ada khabadh. Tidak dikira riba jika tidak sama banyak. Contohnya: jual 1gram dengan 500gram perak. Satu kilogram gandum dengan satu kilogram setengah beras.

- bagi keadaan (3), tiada disyaratkan apa2. Boleh berlebih, boleh bertangguh dan sebagainya. Sebagai contoh hari ini kita beli ikan dengan duit RM 5. Jadi tidak perlulah duit itu ditimbang beratnya serta dipastikan senilai kerana duit hari ini adalah kertas yang tiada senilai dengan barang yang kita beli sehari-hari. Namun duit boleh menyabitkan riba al- Fadhli jika kita menetapkan bunga untuk pembayaran balik. Secara umumnya riba ini bukan sekadar difaham akan wang bunga dan faedah bank, tetapi juga sekiranya kita membeli secara 'butter' barang tertentu dengan barang yang sama jenis dan sama nilai. Butter tidak menjadi masalah jika membeli ikan dengan menukarkan dengan telur kerana lain illat dan lain jenisnya. Jual beli ini juag boleh bertangguh kerana itulah kita diadakan hukum berhutang  hukum pinjam meminjam di dalam muamalah Islam.

 

Pelbagai Situasi dan Hukum2nya:

 

-         Seseorang yang mengambil riba kerana berada dalam keadaan darurat adalah turut berdosa. Namun terdapat cara untuk seseorang itu terlepas dari dosa apabila keadaan terlalu memaksanya berbuat demikian(darurat) iaitu dengan meniatkan nazar kepada lebihan tersebut atau lebihan tersebut dianggap sebagai hibah atau hadiah. Contohnya, seseorang yang berada dalam keadaan darurat, tiada pilihan lain terpaksa meminjam dari seseorang yang telah menetapkan bahawa jika dia meminjam wang daripadanya maka hendaklah dia membayar lebih daripada jumlah yang dipinjamnya. Maka pada itu, hendaklah dia berniat nazar kepada lebihan tersebut atau menganggapnya sebagai hibah atau hadiah kepada si pemiutang itu ketika membayarnya. Ketika membayarnya, tidak wajib dengan lafaz, cukup dengan niat sahaja.

-         Setengah jual beli yang haram dalam Islam ialah jual beli dengan dikenakan cengkeram terlebih dahulu kemudian jika pembeli itu bersetuju, maka jadilah jualan itu tetapi jika pembeli itu tidak bersetuju, maka wang cengkeramnya lesap(riba). Haramnya kerana memakan harta orang lain dengan tanpa balasannya.

-         Tidak sah jual dengan syarat jual barang hak pembeli kepada penjual atau kepada orang lain seperti katanya “ saya jual kepada anda kereta ini dengan syarat anda jual tanah anda kepada saya atau kepada sipolan”. Jawab pembeli “ saya beli”. Dengan demikian jual beli tersebut tidak sah.

-         Tidak sah jual binatang dan anaknya didalam perut demikian jua tidak sah menjual ibunya sahaja atau anaknya sahaja. Tetapi sah jual binatang yang bunting termasuk anaknya sekali dalam jualan.

-         Haram menjual barang asasi dengan kaedah ini, membeli barangan asasi ketika barang itu musim murah, disimpan dengan tujuan hendak menjual dengan harga yang mahal apabila harganya melambung tinggi. (Macam kes penyorokan gula yang berlaku dinegara kita baru-baru ini & beberapa tahun dahulu).

-         Haram jual barang yang dibawa oleh orang kampung kebandar dengan tujuan dijual dengan harga borong tiba-tiba peniaga dibandar berkata kepada mereka itu “tinggalkan kepada saya, nanti saya jual sedikit-sedikit dengan harga yang mahal”. Yang haram itu adalah atas orang bandar tidak kepada orang kampung tersebut tetapi jualan itu sah.

-         Haram menjual kurma atau anggur kepada orang membuat arak jika diketahui atau disyak ia membuat arak daripada barang jualan itu nanti tetapi jika syak-syak atau agak-agak sahaja ia membuat arak daripadanya maka hukumnya makhruh.

-         Haram membeli atas belian yaitu membeli barang yang masih dalam khiar(boleh pilih jadi atau tidak jadi beli). Contohnya, seseorang yang ingin menyewa sebuah rumah meletakkan harga rm400 sebulan dan telah dipersejui, tiba-tiba datang individu lain datang dengan ingin menyewa rumah yang sama dengan meletakkan harga rm450. maka tuan rumah tersebut mengubah keputusannya kepada ingin menyewakan kepada individu kedua dengan tujuan inginkan harga yang lebih tinggi tanpa mendapat persetujuan individu pertama, maka haram jualan tersebut.

 

 

 

KHIAR DAN HUKUM

 

Khiar membawa maksud boleh pilih sama ada mahu beli atau tidak jadi beli. Khiar terbahagi kepada 3 iaitu:

1)   khiar majlis(akad tempat)

 2)  khiar syarat

 3)   khiar ‘aib(cacat)

 

1. Khiar majlis

- penjual dan pembeli dikatakan berada dalam khiar majlis jika keduanya berada pada tempat akad yang sama, dan masih dalam perhintungan sama ada mahu membeli atau tidak.

- khiar dikatakan gugur apabila keduanya lazim(jadi beli) atau salah seorang lazim tapi seorang lagi tidak.

- juga dikatakan gugur hak khiarnya jika keduanya atau salah seorang berpisah badan( beralih tempat akad). Cth:

                                          I.      ika dilakukan di dalam rumah besar, khiar gugur jika salah seorang ke bilik lain

                                           II.      jika dilakukan di dalam rumah kecik atau di dalam perahu, maka gugur jika keluar daripadanya.

                                    III.      Jika di kawasan lapang atau kedai, gugur jika berpaling salah seorang atau berjalan kira-kira 3hasta.

-khiar masih berjalan jika mereka berjalan bersama walaupun melebihi 3hari.

 

2. Khiar syarat

- harus bagi pembeli atau penjual mensyaratkan khiar kepada suatu tempoh masa. Dalam tempoh masa itu, pembeli boleh membuat keputusan sama ada mahu membeli atau tidak.

- syarat kepada khiar ini ialah barang yang dijual itu tidak rosak dalam tempoh masa khiar tersebut.

-syarat tersebut tidak ditentukan pada barang jenis riba dan tidak harus disyaratkan.:

·       jualan membawa kepada merdeka: anak membeli ayahnya yang sahaya.

·       Jualan salam: jualan secara pesanan

 

-barang atau manfaat daripada barang tersebut dimiliki oleh salah seorang daripada penjual atau pembeli bergantung kepada siapa yang membuat syarat tersebut. Jika kedua-duanya meletakkan syarat, maka barang tersebut tergantung sehingga kata putus berlaku. Jika dibeli, maka barang tersebut menjadi milik pembeli dan jika tidak dibeli, ia menjadi milik penjual.

 

3. Khiar ‘aib

- harus bagi penjual menyatakan kecacatan yang ada pada barang jualan kepada pembeli.

- kecacatan adalah setiap perkara yang boleh mengurangkan harga barang tersebut. cth2 kecacatan:

§                                 Jika pada hamba sahaya: terpotong kemaluan, mencuri, pelari, kencing malam, mulut busuk, ketiak busuk

§                                 Jika pada rumah: disebelah rumah dihuni oleh jiran yang bekerja bising(ada kilang berdekatan), rumah yang dihuni oleh jin.

- boleh dipulangkan balik jika pembeli mengetahui akan kecacatan barang yang dibeli dengan kadar yang segera.

- wajib bagi pembeli mencari orang yang menyaksikan proses pemulangan barang tersebut.

- disyaratkan pembeli tidak menggunakan lagi barang jualan yang cacat tersebut. Jika telah menggunakannya, maka tidak boleh dipulangkan lagi.

- jika kecacatan yang ada diketahui setelah lama dibeli, maka masih boleh memulangkannya.

- sesetengah perbuatan yang bolehkan pembeli khiar cacat adalah perbuatan tasriah. Cth:

            -membuat tetek lembu bengkak supaya disangka ada susu

            -dlm kawasan tanah yang ada parit, disekat aliran parit tersebut supaya disangkakan mempunyai air yang banyak.

 

 


Posted at 04:58 pm by Pendita Bitara

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< May 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed