Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriSunday, April 30, 2006
Pengaruh Imperialis terhadap Sejarah kita

PENGARUH IMPERIALIS TERHADAP SEJARAH DAN KEBUDAYAAN MELAYU YANG BERTERASKAN ISLAM

 

MUHAMMAD NURUDDIN BASHAH

UNIVERSITI MALAYA

2006

1) Pendahuluan

Kertas kerja ini cuba untuk tidak memfokuskan pengaruh penjajahan daripada barat semata-mata sebaliknya cuba melihat dampak penjajahan melalui skop yang lebih luas. Jika diperluaskan lagi skop ini, perbahasan neo kolonialis boleh dijadikan satu topik perbahasan detail seperti serangan budaya dan norma daripada barat. Pada penulis, cukuplah skop ini dihadkan kepada penjajahan berasaskan wilayah dan rantau politik secara nyata.

 

Menurut Syed Muhd Naquib Al-Attas, teori sejarah secara runcit-runcitan atau mikro yang terlalu tafsil(detail) tanpa melihat dampak dan pola akan datang adalah terlalu acap dikupas. Perbahasan adil, makro dan mencapah serta mengambil kira kesemua faktor yang membentuk sejarah perlu dilihat.

 

2) Tamadun Melayu-lndonesia Sebelum Imperialis.

 

2.1 Melayu juga imperialis dalam konteks wilayah dan perluasan kuasa.

2.2 Melayu mudah menerima konsep Buddha dan Hindu atas sebab nilai otoktoni.
contohnya:- persoalan raja dan kedaulatan.

2.3 Melayu hanya menerima nilai falsafah dan kesenian sastera sahaja dengan meninggalkan ajaran sebenar agama Hindu. Hal ini kerana melihat kehendak raja dan setempat yang masih kekosongan.

2.4 Melayu mudah menerima Islam kerana dibawa oleh pendakwah sebenar yang fasih berbahasa melayu(sejak zaman jahiliyah) dan komited dengan da'wah. llmu kalam dan teori mantiq merasionalkan Melayu(Barat hanya menambah rasionalisme yang lebih cosmopolitanisme dan liberalisme).

 

3) Kedatanqan imperialis pasca Renaissance(abad ke-16)

 

3.1) Kedatanqan Portugis

 

3.1.1 Benarkah Portugis datang ke Asia Tenggara kerana rempah? Bagaimana dengan pangkalan rempah Yaman dan Venice yang lebih besar? Bagaimana dengan laporan-laporan Alfonso De Albourqe yang berbau politik kepada Raja Portugis?.

3.1.2 Datang kerana God, Gold, Gospel (3G).

3.1.3 Ledakan revolusi kesenian dan ketamadunan mendesak Portugis keluar.

3.1.4  Teknologi Asia Tengah(Uthmaniyah) dan barat adalah agak setara pada abad ke-16.

3.1.5 Asbab kepada kedatangan lebih ramai orang barat.

 

3.2) Kedatangan Belanda

 

3.2.1 Mengajar erti kawan dan lawan. Berseteru sesama negeri umat Islam.Contoh:
Aceh.

3.2.2 Terpecah bangsa-bangsa Melayu.

 

3.3) Kedatangan Inqqeris.

 

3.3.1 Silent Movement dan serampang dua mata. Guna falsafah "Give and take".

3.3.2 Inggeris berpakat dengan Belanda sehingga taxonomy Melayu dan "Suku Barrier" mula meledak. Tiada lagi integrasi antara pulau-pulau Melayu secara bebas.

3.3.3 Permusuhan kesejagatan Melayu.

3.3.4 Pengaruh utama.

·               Cara Pendidikan(Raffles pecah pengajian Bahasa Melayu, jawi dan Al-Quran)-Munsyi Abdullah.

·               Cara Pentadbiran(ledakan globalisasi perindustrian mengkehendaki satu norma dan kehendak yang sama).

·               Keagamaan-pemusnahan penyebaran sistem pondok dan pengajian progresif.

·               Sistem ekonomi-dari berniaga kepada budaya makan gaji.(membunuh jati Melayu sebagai tonggak negara).

·               Pecah dan perintah.

 

3.4) Kedatanqan Jepun

 

3.4.1 Pengaruh utama.Semangat Asia untuk Asia

3.4.2 Kekejaman yang memecah perintahkan secara lebih teruk.

3.4.3 Dilemma kaum.

3.4.4 Mengajar Melayu agar jangan hanya makan gaji sehingga terpaksa gadai negara
dan rakan bangsa lain.

3.4.5 Menumbuh semangat kemerdekaan dari budaya kebergantungan kepada Inggeris dan barat.

3.4.6 Memberi kelebihan kepada golongan intelek melebihi bangsawan yang lebih gemarkan British.

 

4) Mengapa ajaran Kristian tidak berjaya menqhakis semanqat kelslaman vang menebal?

·         Penerimaan terhadap Islam yang menekan konsep saintific dan estetik yang tidak eksklusif. Contohnya tulisan dan bahasa Sanskrit yang estetik dan hanya eksklusif untuk golongan Brahmin sahaja.

·         Ajaran Kristian yang disebar tidak bersungguh-sunguh untuk menggantikan tradisi Islam yang menyeliputi otoktoni Melayu seperti ajaran tasawuf, sistem beraja secara Islam. ajaran tauhid secara ilmu kalam dan budaya akhlak islam yang cocok dengan nilai ketimuran.

·         Ajaran Kristian dimoderate selepas ledakan Protesian(Martin Luther).

·         Benteng sistem pengajian konvensional secara tradisional, merupakan tonggak kepada fahaman rakyat sama ada yang belajar secara langsung atau di surau dan masjid.(Prof Syed Naquib Al-Attas).

·         Ajaran Kristian diselitkan dengan imej sombong, bongkak, pengkelasan masyarakat lantaran bawaan pegawai-pegawai British yang bersikap demikian.

  

5) Impak Imperialis kepada keaqamaan dan kebudayaan oranq Melayu.

 

·         Penapisan dan tekanan yang kuat Belanda kepada rakyat Indonesia.Contoh: Ibadah Haji.

·         Penyaingan sekolah agama dengan sekolah Melayu yang diselit dengan asuhan sekular selain elemen sekolah primier yang lebih ketara sekularnya.

·         Pengurangan penggunaan bahasa Lingua franca (pasca pengaruh Islam) kepada penggunaan bahasa Inggeris yang mendominasi Jabatan Kerajaan Negeri Bersekutu dan sedikit pada negeri tidak bersekutu.

·         Penghakisan tulisan jawi kepada tulisan rumi yang impaknya ketara kepada pembelajaran Al-Quran dan Ilmu agama. Golongan awam lebih rendah basic agamanya daripada golongan sebelum mereka.

·         Sistem beraja yang dinasihati oleh mufti yang mana pernah termaktub dalam Kanun Undang-undang Melaka tentang hukuman hudud, kemudiannya diserap kuasa mereka melalui mahkamah sivil dan mahkamah syari'ah.

·         Penyerapan kesenian barat mengakibatkan budaya Meiayu yang mendokongi elemen Islam telah dilayukan sehingga menghasilkan golongan separa Islamis separa secular ala tahun 1930 1960an.

·         Kebangkitan ulama' yang taat dan setia kepada Pan Islam Turkey.

·         Asas kepada terbitnya sikap meniru budaya popular yang menghakis benteng ketamadunan Meiayu.

·         Menerbit golongan agama yang progresif dalam arus "menerima dalam menolak" kebanjiran budaya negatif barat.

·         Persaingan kaum muda dan kaum tua sedikit sebanyak menerbitkan kesedaran betapa Islam mempunyai pelbagai Jalan hidup yang terbuka dan berprinsip.

 

 

 

 

 

 

 

6) Satu kajian kes: Bagaimanakah institusi pondok dikatakan mewarisi serta membentengi ketamadunan Melayu?

 

·         Melayu yang secara "principal exclusivness" bertaut dengan Islam(Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud dalam Seminar Kefahaman Mengenai Rakyat Berjiwa Merdeka 2005, IKIM) mewariskan tanggapan bahawa Melayu itu Islam dan Islam di rantau ini adalah Melayu.

·         Tulisan arab-melayu yang mula digunakan sejak era persuratan Melayu Islam sekitar abad ke-15 lagi telah menerbitkan ulama' penulisan Islam yang tersohor seperti Nuruddin Ar Raniri(Karyanya Siraat Al Mustaqim adalah tulisan fiqh yang pertama dalam tulisan jawi), Abdul Rauf Fansuri(juga disebut Singkel) serta Hamzah Al-Fansuri yang membawa konsep teologi mistik yang berunsur tasawuf. Budaya 'talaqqi' mewarisi aspek ketamadunan Melayu terbesar iaitu tulisan yang asli(mengikut lafaz dan nahu arab).

·         Pondok menjadi pusat latihan dan penyebaran ilmu silat. Dengan eleman sufi dan spiritual, ajaran silat menjadikan pondok lebih popular dan penting dikalangan kanak-kanak lelaki.

·         Sistem pondok menjadi pakar penasihat sultan-sultan Patani, Kelantan dan Terengganu seperti Sheikh Ahmad bin Mohd Zin Al-Fathoni dengan tulisannya At Tadbir  Was  Siyasah.

·          

7) Penutup

Dalam ruangan masa dan keadaan yang sempit ini, adalah mustahil bagi kita untuk mengupas secara terperinci perihal pengaruh yang telah berlaku kepada struktur kebudayaan dan tradisi beragama Meiayu di Nusantara dan Asia Tenggara ini. Perbahasan kali ini seolah menidakkan pengaruh komunisme yang menular serta mengancam institusi pengajian Islam di Kemboja, Burma dan selatan Thailand. Pengaruh terbesar dan terburuk impirelis ialah apabita terpisahnya Pattani Darul Salam (Fatoniy, menurut tulisan ulama' silam) daripada cebisannya iaitu Kelantan dan utara Kedah Malaysia, la juga mengakibatkan Acheh iaitu sebuah kerajaan berdaulat terpaksa bergabung dengan kerajaan sekular campuran komunis Indonesia tajaan Sukarno apabila kekalutan penjajahan Jepun. Hal inilah yang mengakibatkan banyak tradisi dan ketamadunan Melayu Islam musnah dan tercarik dek modenisasi, dimana Patani dan Acheh adalah antara tempat yang mempunyai keluaran ulama', manuskrip, tinggalan peralatan lama serta budaya beradab.

Penulis mengharapkan agar pembaca dapat menambahkan informasi dan pengetahuan sekitar pengaruh buruk yang melanda rantau ini dimana fokus perlu diberikan juga kepada bangsa Melayu yang merupakan tonggak utama agama Islam di Asia Tenggara. Penidakan aspek kemelayuan ini akan memincangkan asas perbahasan sejarah pengaruh westernization ini yang mana dampaknya kita lihat berlaku dikalangan masyarakat dan muda mudi Melayu Islam.

Sekian Terima kasih.

 


Posted at 09:48 pm by Pendita Bitara

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< April 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed