Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriTuesday, April 18, 2006
Ancaman Islam LIberal....sejarah kembali berulang

TAJUK: ISLAM LIBERAL

Naji Fatimah

Universiti Malaya

---------------------------------------------------------------

 

 

1)                   PENDAHULUAN

Sekarang wujud 1 golongan orang Islam yang mendokong fahaman liberal dan cuba menerapkan fahaman tersebut ke dalam ajaran Islam. Mereka berada dalam 1 gerakan dan menamakan fahaman yang mereka dokong sebagai Islam Liberal.

 

TAKRIF

ISLAM: Satu agama yang Haq, diwahyukan oleh ALLAH taala kepada nabi Muhammad S.A.W. Merupakan agama yang utuh,mempunyai akar,dimensi, sumber dan asas-asas ajarannya sendiri

LIBERAL: Bebas, tidak terikat dengan apa-apa.

LIBERALISM: 1 fahaman/ falsafah yang tercetus dan berkembang di Barat, memiliki tanggapan, teori dan pandangan hidup yang berasaskan kebebasan.

Merupakan sebahagian daripada idea demokrasi.

 

ISLAM LIBERAL: Menggambarkan prinsip-prinsip asasnya, iaitu menekankan kebebasan individu dan kebebasan struktur sosio-politik.

Dikenali juga sebagai penafsiran semula Islam atau Islam Progresif.

Merupakan 1 ajaran yang didasarkan oleh beberapa orang Muslim yang cuba menafsirkan semula             al-Qur'an dan as-Sunnah dari sudut pandangan peribadi tanpa merujuk kepada sumber tradisional seperti mana yang diperakui oleh jumhur ulama' ahli Sunnah wal Jamaah.

 

2)                   SEJARAH ASAL-USUL

LIBERALISME BARAT

- 1 falsafah yang muncul di Eropah kerana pergolakan kelas menengah ketika menentang hak-hak istimewa dan kuasa pihak kerajaan, aristokrat dan kaum gereja.

- Tercetus pada zaman Renaissance, membawa kepada tercetusnya Revolusi Perancis 1789.

- Merupakan pengisytiharan permusuhan ke atas agama Kristian oleh penganut kristian sendiri.

- Fahaman ini mula menular ke dunia Islam sekitar akhir abad ke-16.

- Ketika itu Khilafah Uthmani lebih mementingkan kekuatan fizik dan ketenteraan, giat dalam aktiviti penaklukan.

- Kelemahan dan kemunduran taraf berfikir sangat ketara di kalangan umat Islam ketika itu.

- Sementara Barat sedang maju dengan ciptaan teknologi dan penemuan sains.

- Sebahagian dunia Islam yang terpencil dari kekhilafahan turki terpesona dengan Eropah.

- Di India, muncul fahaman liberal melalui Syah waliyullah (1703-1762) yang mengatakan Islam harus mengikut adat local sesuatu tempat sesuai dengan keperluan penduduk.

- Di Iran, muncul Muhammad Bihbihani (1790) yang membolehkan kebebasan berijtihad.

- Di Mesir, Rifah rafi at-tahtawi memasukkan unsur-unsur Barat ke dalam pendidikan Islam.

- Di Rusia, Shihabuddin Marjani (1818-1889) dan di Bukhara, Ahmad Makhdun (1827-1897) juga memasukkan mata pelajaran sekular ke dalam kurikulum pendidikan Islam.

- Di Pakistan, Fazlur Rahman (1919) yang menetap di Amerika dan menjadi guru besar di universiti Chicago, menggagaskan tafsir konstektual yang merupakan tafsir yang adil dan terbaik menurutnya.

- Di Indonesia, Nurcholis Madjid yang merupakan murid Fazlur Rahman, mempelopori gerakan firqah liberal bersama-sama Djohan Efendi, Ahmad Wahid dan Abdur Rahman Wachid.

- Di Malaysia, Zainah Anwar yang merupakan graduan Fletcher School of Law and Diplomacy dan mendapat Master dari universiti Tuft dalam bidang journalism dan hubungan antarabangsa,pernah menetap di us selama 5 tahun, menolong menubuhkan SIS pada tahun 1998.

- Kini beliau merupakan pengarah eksekutif SIS, sebuah NGO yang menggagaskan penterjemahan semula Islam termasuk dalam beberapa idea moden tentang peranan wanita dalam Masyarakat.

 

-DI SEBALIK TABIR

-Idea, pertubuhan dan individu Islam Liberal di sokong kuat oleh pertubuhan Kristian fundamentalis dan kumpulan-kumpulan yang berkepentingan terhadap Kristian.

-antaranya: Rand Corporation, Asia Foundation, Pathfinder Fund, Ford Foundation, Soros Foundation.

-pertubuhan ini pula di sokong kuat oleh Kerajaan US yang banyak memberi sokongan material dan moral

-antaranya: membantu mempromosi idea mereka dan menentang pergerakan Islam Fundamentalis.

-menyediakan peruntukan untuk menyokong aktiviti-aktiviti mereka

-menyediakan platform public

-menyiarkan pendapat dan keputusan mereka ttg pertikaian melibatkan hal2 agama dalam media massa.

-menolong menubuhkan NGO

 

3)                   MISI ISLAM LIBERAL

- secara luarannya Islam Liberal memperjuangkan beberapa perkara asas bagi fahaman mereka:

- kebebasan mentafsir teks-teks agama

- kebebasan berfikir dan berpendapat secara mutlak

- hak-hak wanita dalam kepimpinan politik dan kekuasaan

- dialog dan keterbukaan  serta toleransi antara agama

- demokrasi beragama

- pemisahan antara negara dan agama

- pluralisme

- kesetaraan gender/ jantina, dll

 

-DI SEBALIK TABIR

- misi lain yang di dokong oleh gerakan ini, misi yamg di sokong oleh musuh-musuh Islam. Tidak zahir tetapi terbukti dilaksanakan dengan mempergunakan kelompok Islam Liberal ini

- menghancurkan gerakan Islam fundamentalis, melabelkan mereka sebagai militan yang mengancam demokrasi.

- islam fundamentalis yang sangat ditakuti oleh musuh Islam ini di sifatkan oleh mereka dengan beberapa ciri khusus:

=mereka yang digerakkan oleh kebencian yang mendalam terhadap barat

=mereka yang bertekad mengembalikan peradaban Islam masa lalu dengan membangkitkan kembali masa lalu itu

=mereka yang bertujuan menerapkan syariat Islam

=mereka yang mempropagandakan bahawa Islam adalah agama dan negara

=mereka yang menjadikan masa lalu itu sebagai petunjuk masa depan

( dinyatakan oleh mantan presiden AS Richard Nixon)

-meragukan keyakinan umat Islam terhadap pemikiran Islam

-menghalang kebangkitan umat Islam melalui idealogi Islam yang sebenar.

-memalingkan umat dari keterikatan pada akidah dan hukum-hukum Islam untuk kemudian menerima paradigma nilai-nilai Barat

 

4)                   AKTIVITI DAN AGENDA SEMASA

-          Mereka bergerak dalam organisasi yang sah di sisi undang-undang

-          Di indonesia, Jaringan Islam Liberal merupakan pejuang fahaman ini di sana

-          Mereka mengadakan temubual dengan tokoh-tokoh pilihan mereka tenteng isu-isu yang mereka pilih dan di siarkan melalui rangkaian radio yang melibatkan 40 buah stesen radio di seluruh Indonesia.

-          Mereka juga menerbitkan buku-buku yang menyokong fahaman mereka

-          Booklet juga diterbitkan

-          Mengadakan yahoogroups yang kini sudah di naiktaraf menjadi website

-          Menyiarkan kempen melalui siaran televisyen kerajaan dan swasta

-          Mengadakan diskusi Islam di Universiti2 dan kolej2.

-          Di malaysia, fahaman ini di dokong oleh Sister In Islam yang merupakan satu NGO yang aktif dan terkenal.

-          Kenyataan pemimpin SIS sentiasa mendapat perhatian media antarabangsa seperti BBC,majalah Times, Frontlines dll

 

-        5)   MENGAPA MESTI MENENTANG ISLAM LIBERAL

 

-          Ajaran Islam  liberal mencemarkan nama Islam

-          Kerana menafikan kesahihan Mushaf Uthmani dan menawarkan Al-Qur'an edisi kritis

-          Menyamakan al-Qur'an dengan kitab-kitab agama lain

-          Menafikan kebenaran tafsir al-Qur'an karangan ulama'

-          Meruntuhkan syariat Islam

-          Menidakkan autoriti Nabi Muhammad SAW, sahabat dan ulama'.

-          Menyokong kerosakan akhlak

-          Mereka beriman kepada sebahagian kandungan al-Qur'an dan menolak sebahagian yang lain dengan cara mencipta tafsir baru yang sesuai dengan maksud dan kehendak mereka.

-          *tafsir ini menjadi rujukan sebahagian kaum muslimin yang tidak menyedari bahaya ajaran ini

-          mereka tidak memiliki ulama' dan tidak percaya kepada ilmu ulama'

-          Cita-cita mereka sama dengan cita-cita barat iaitu menjadikan Turki sebagai model bagi seluruh negara Islam.

-          Mereka memiliki saluran pendidikan yang banyak melahirkan pemikir-pemikir liberal

-          Mereka memiliki jaringan media internasional dan dana yang kukuh

-          Mereka tidak memiliki manhaj yang jelas

-          Kehadiran mereka menimbulkan keraguan dan mendangkalkan keyakinan umat Islam

-          Ajaran mereka lama kelamaan boleh membawa kepada murtad dan memeluk keyakinan baru seperti demokrasi,humanisme dan sekularisme.

 

6)                   KESIMPULAN

 

Liberalisasi pemikiran Islam jlas sekali merupakan satu usaha untuk mempermainkan nas-nas syariat, melakukan interpretasi yang salah terhadapnya dan menundukkan kesimpulan hukum kepada akal fikiran agar sesuai dengan pemikiran dan kehendak.

 

Meletakkan perkataan liberal kepada Islam merupakan sesuatu yang salah dan langsung tidak sesuai, kerana Islam adalah Islam. Islam sudah lengkap dan syumul, tidak perlu menambah apa-apa sifat kepadanya. Tidak perlu Islam Liberal, sama seperti tidak boleh mengada-adakan IslamHadhari atau Islam kontemporari.

 

Namun begitu, seluruh orang Islam perlu berhati-hati dan mengawasi gagasan Islam Liberal ini, kerana cara mereka kadang-kadang sangat halus dan strategik sekali. Secara beransur-ansur dan perlahan-lahan mereka boleh mengeluarkan seorang muslim dari agamanya di luar keinginan dan kesedarannya. Dia menyangka dirinya seorang pejuang ummah dan pembaharu yang unggul, sedangkan dia sebenarnya sedang menjadi tunggangan Barat untuk mempertahankan Imperialisme mereka.

 

Lampiran

Kenyataan pendokong islam liberal sentiasa mendapat perhatian media antarabangsa!

Antara kenyataan Zainah Anwar yang di siarkan media antarabangsa:

 

"The solution to society's ills does not lie in the shrouding, segregation and control of women," Anwar told the British Broadcasting Company.

 

Back in 1996, Anwar told Time magazine, "I want to be a woman, a good Muslim and listen to the B-52s loud. I don't see any contradiction in that."

 

"In letters to newspapers and memoranda to government officials, these Muslim women are challenging traditional understandings of Islam. It makes them a controversial organization," reported PBS's Frontline, which recently profiled Anwar.

 

"It is not Islam that discriminates against women," Anwar told Frontline. "It is not the verses in the Koran. It is the way these verses have been interpreted by men living in patriarchal societies who wish to maintain their dominance and their superiority and control over women."

 

"When religion is being used to punish me and govern my private and public life, then I have every right to say whether I like such laws or not," the Tufts graduate – who is one of the commissioners of the government-appointed Malaysian Human Rights Commission -- told Asia's Straits Times.

 

"[Anwar's views], while applauded quietly by non-Muslims and some Muslims, have embroiled her group in public fights with the wide swathe of traditional ulamas [Muslim scholars] from both within and outside government circles," reported the Times.

 

"The fact that we don't wear tudung or speak Arabic has been used as excuses to say we are Westernized and elite," she told the Times. "To me these are just strategies used by my detractors."

 

"There has been an opening of the space where you can engage in dialogue and debate," the Tufts graduate told the Associated Press.

 

"Anwar said since the attacks in New York and Washington, people in her country have grown less tolerant of religious extremism and more willing to debate issues of faith," reported the Associated Press.

 

 

 


Posted at 05:27 pm by Pendita Bitara

mat lebam
January 5, 2015   07:27 AM PST
 
very good article and informative.my suggestion is, protect yourself and your children from this so call liberal. after all thats what western psychology all about. you can do whatever you like in this world......?
wiwik
February 2, 2009   07:19 PM PST
 
Tugas kita ialah menjaga aqidah kita, keluarga kita dan anak didik kita. Saya di Indonesia, memang benar ada seperti yang ditunjukkan di artikel di atas. Untunglah, dalam kehidupan masyarakat umum faham ini tidak banyak berpengaruh. Yang saya lakukan adalah memastikan pendidikan yg diperolehi anak2 sy adalah berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. Saya akan hindari pengajian tinggi yang sudah tercemar faham liberal ini(untuk anak saya, anak didik saya/masyarakat disekitar nanti insya Allah).
Awang
January 17, 2008   10:25 PM PST
 
Selagi kita berpegang pada al-Duran dan al-Hadis bermakna itulah kebebasan yang bertanggungjawab kepada kehambaannya. Bukankah pangkat kehambaan itu tertinggi di sisi Allah SWT. Moga kita terlepas daripada segala kesesatan. Tidak ada agama melainkan Islam -diiktiraf dalam al-Quran. Selain Islam bukanlah agama sebenarnya, hanya digelar sahaja.
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< April 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed