Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriWednesday, November 15, 2006
Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)

ALIH TULISAN DARIPADA KITAB KIFAYAH AL-MUHTADIY KARANGAN SHEIKH MUHAMMAD NOOR BIN MUHAMMAD ISMAIL AL FATANI.

Kitab (BAB) : Al-Adhhiyyah wal ‘Aqiqah wal Zabaih (Kitab Korban, Aqiqah dan Sembelihan)

Bahagian Pertama 

 

                                

Ini suatu kitab pada menyatakan hukum korban[1] iaitu yang disembelihkan daripada segala bagi na’am (binatang ternakan yang boleh dimakan) kerana mendapatkan pahala daripada Allah Ta’ala pada hari raya atau pada hari tasyrik dan ‘aqiqah iaitu yang disembelihkan daripada bagi an’am bagi Allah Taala kerana anak yang baharu didapatkan dan bagi sembelih yang sunat. Bermula menyembelihkan korban itu sunat muakkad orang yang kuasa lagi bukannya sahaya(bukan seorang hamba) ia korban bagi dirinya dan anaknya yang kecil dan bagi tiap-tiap orang yang ia jadi wali baginya pada hari ‘eid (hari raya korban) atau hari tasyrik sekurang-kurang yang memadai pada korban seekor kambing[2] yang sudah berumur 2 tahun masuk kepada yang ketiganya atau seekor kibash yang berumur setahun cukup atau sesudah bersalin dan giginya yang hadapan dan jika tiada sampai umurnya setahun sekalipun. Dan aulanya yakni aula (prioriti) korban daripadanya daripada kambing dan kibash itu seekor lembu atau kerbau yang berumur 2 tahun masuk kepada yang ketiganya. Dan yang afdhal daripada yang tersebut itu seekor unta yang berumur 5 tahun masuk kepada 6 nya. Dan dan disyaratkan pada segala na’am yang dijadikan korban tiada padanya ‘aib yang mengurangkan suatu yang dimakan daripadanya maka tiada memadai yang terjadi ia tiada bertelinga dan yang terpotong telinganya jika sedikit sekalipun dan yang terpotong ekornya dan yang bekudis badannya jika sedikit sekalipun kerana dagingnya sudah binasa dan yang baharu beranak kerana jahat dagingnya dan yang sangat kurus dan yang buta sebelah matanya dan yang buta  keduanya dan yang sangat tepaknya (aibnya). Maka segala ‘aib[3] ini apabila adalah salah suatu daripadanya pada an’am tiadalah memadai dijadikan dia adhhiyyah (pengorbanan). Dan masuk waktunya (waktu Korban) apabila keluar matahari dan lalu masa dapat sembahyang 2 rakaat hari raya serta lalu masa membaca 2 khutbah yang pendek-pendek maka kemudian daripada lalu masa itu sah lah berkorban tetapi yang afdhalnya ditakkhirkan (dilewatkan) hingga naik matahari kadar segalah dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. Dan tiada harus dimakan suatu daripada korban jika korban itu adalah nazar demikian lagi segala orang yang wajib atasnya nafkahnya bahkan wajib ia sedekahkan lagi mentah dengan sekaliannya hingga kulitnya dan tanduknya maka jika ia makan suatu daripadanya wajib digantikan dia. Dan harus lagi sunat dimakan daripada korban yang sunat dan wajib disedekahkan daging yang mentah[4] namanya sedekah yakni jika sedikit sekalipun seumpama setengah kati lebih kurang tetapi sunat ia makan daripada hatinya maka disedekahkan yang lainnya sekaliannya kepada fuqara’ dan masakin[5] (golongan faqir dan miskin). Dan jika tiada diperbuat seperti yang tersebut itu,(jika ia hendak bahagiannya agak banyak) maka hendaklah ia makan satu pertiga dan dihadiahkan satu pertiga kepada orang yang bukannya faqir atau miskin dan disedekahkan satu pertiga kepada fuqara’ dan masakin, itu pun hasillah dapatlah pahalanya jika korban itu korban yang sunat[6] adapun yang wajib dengan nazarkan dia maka wajib disedekahkan sekaliannya seperti yang disebutkan dia dahulu itu. Dan wajib berniat tatkala sembelihnya seperti ia berniat dengan hatinya akan makna katanya "ini korbanku" jika ia korbankan sunat sendirinya atau ia wakilkan seorang gantinya pada menyembelih maka hendaklah ia berniat[7] tatkala ia beri kepada wakilnya barang yang hendak dikorbankan dia dan jikalau tiada ketahui oleh wakil keadaannya korban sekalipun dan harus bagi seorang ia serahkan niat bagi Muslim yang mumayyiz sama ada ia wakil pada menyembelih atau lainnya (wajib disedekahkan mentahnya. Dan haram ia pindahkan korban daripada negerinya yang disembelihkan padanya kepada negeri yang lain dan tiada mengapa jika dipindahkan harganya daripada satu negeri kepada negeri supaya dibelikan dan disembelihkan di sana maka adalah sah korban itu jika ia daripada salah suatu daripada na’am yang tersebut itu iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan kibash yang memadai daripada na’am itu jika sudah sampai umurnya seperti yang terdahulu sebutnya lagi jangan ada cela yang menegahkan sah korban iaitu seperti yang lalu sebutannya. Dan memadai seekor kambing atau kibash bagi seorang jua dan pada lembu atau kerbau atau unta memadai bersekutu pada seekor daripadanya 7 orang dan jika ada berhimpun pada 7 itu dam[8] dan korban sekalipun.  Adapun ‘aqiqah sunat muakkad bagi walinya[9] yang wajib di atasnya nafkah korbannya itu menyembelih daripadanya harta wlinya dan masuk waktunya daripada waktu bercerai (putus tali pusat) kanak-kanak[10] itu hingga baliqhnya dan afdhalnya pada hari ke-7 daripada hari diperanak dan hari yang diperanakkan padanya dan yang afdhalnya jika anak lelaki[11] atau khunsa disembelihkan 2 ekor kambing bersama-sama keduanya pada rupanya atau dua pertujuh daripada unta dan jikalau perempuan disembelihkan seekor kambing atau satu pertujuh daripada umpama unta dan syarat yang sah yang dijadikan ‘aqiqah itu yang ada umurnya setahun masuk pada yang keduanya pada kibash itu atau sudah bersalin dua giginya yang di hadapan dan pada kambing betul umurnya 2 tahun masuk ketiganya dan hendaklah yang disembelihkan itu sejahtera ia daripada segala ‘aib yang disebutkan dia pada korban dan hukum ‘aqiqah seperti hukum korban melainkan pada ‘aqiqah yang afdhalnya disedekahkan kemudian daripada dimasukkan dia dan tiada dipatah-patah akan tulangnya. Dan sunat di azankan pada telinga yang kananya bagi kanak-kanak dan iqamat pada telinganya yang kiri kemudian daripada diperanakkan dia dan sunat dibacakan ‘inna anzalna hu’ pada telinga yang kanannya dan sunat dicukurkan kepalanya samada ia lelaki atau perempuan pada hari yang ke-7 kemudian daripada disembelihkan ‘aqiqahnya dan sunat dikatakan ketika disembelihnya ‘Bismillah Allahumma laka wa ilaika ‘aqiqatun fulan’ dan sedekah seberat rambutnya daripada emas atau perak kepada faqir dan miskin dan sunat dinamakan dia dengan yang baik[12] seperti Abdullah atau Abdul Rahman kemudian Muhammad atau Ahmad dan haram dinamakan dengan seumpama Abdul Ka’bah, Abdul Nabi, Abdul Rasul, Adul Manaf atau Abdul Manaf dan sunat dimasukkan daging ‘aqiqah dan sunat diberi sebelah kakinya yang kanan daripada ‘aqiqah itu diberi mentah kepada bidannya dan daging yang hendak disedekahkan dimasukkan gula dan dibahagikan kepada fuqara’ dan masakin dan sunat digosokkan pada langit-langit kanak-kanak dengan umpama tamar atau zabib (kismis) atau barang yang manis[13] yang tiada dilintangkan atas api yang sudah dimamah oleh orang yang ahlu as solah (orang baik-baik) kemudian dimasukkan pada mulut kanak-kanak itu kemudian digosokkan langit-langitnya dengan umpama tamar itu.

 

Nota Tambahan:

a) Korban itu adalah sunat kifayah bagi satu rumah. Jika tiada yang mengorbankan sesuatu maka ia menjadi sunat ain.

b) Korban itu adalah sunat pada hak umat dan wajib pada Nabi saw.

c) Sunat bagi lelaki itu sembelih sendiri dan jangan wakilkan kepada orang lain jika beliua mengetahui cara menyembelih.

d) Tukang sembelih haruslah faqih dan jika safih (agak cacat otak) juga dibenarkan.

Makruh korban disembelihkan oleh Kafir ahli kitab. Tidak makruh jika perempuan menyembelih (jika faqih)

e)     Beza Aqiqah dan Korban :

·         Daging Aqiqah sunat dimasak manis manakala korban disedekah mentah.

·         Tulang Aqiqah jangan dipatahkan dan hanya dipotong sendinya sahaja (jika mampu).

·         Fatimah RA telah menghadiahkan bahagian kaki Aqiqah kepada bidan anaknya atas perintah Rasulullah SAW.

 

Disediakan oleh : Muhammad Nuruddin Bashah

                          Universiti Malaya

                           2006

(Semoga kita menyelami ilmu-ilmu fiqh Islam yang digali semula daripada khazanah konvensional-tradisional Ulama' Melayu yang sebenarnya masih baru tetapi terpinggir oleh arus pengajia Islam secara moden dan saintifik. Moga paduan pengajian moden dan tradisional akan menghasilkan jiwa yang matang serta berjati diri tinggi.)[1]  Pengorban haram menjual daging korbannya. Orang kaya yang dihibah/diberikan daging korban, haram menjualnya kembali. Orang miskin yang menerima sedekah daging korban itu.

[2]  Terdapat pendapat sahabat Nabi yang mengatakan boleh untuk kita mengorbankan ayam dan itik jika terlalu tidak mampu. Akan tetapi pendapat ini tidak popular.

[3] Jika cacat asli sejak lahir dan cacat itu tidak jejaskan daging, tidak mengapa untuk dikorbankan serta dibuat aqiqah.

[4]  Daging Dam tidak termasuk dalam bab korban dan aqiqah. Bahagian yang diniat korban tak boleh diniat sebagai bayar dam haji.

[5]  Haram menjamu orang bukan Islam daging korban. Hari ini kita melihat ramai golongan yang cuba membuat helah iaitu dengan mencampurkan daging yang dibeli dengan daging korban semata-mata untuk memberi sedikit kepada orang bukan Islam. Hal ini tidak dibenarkan.

[6]  Jika korban wajib atau nazar, wajib disedekahkan semuanya. Jika tidak sunat menjamah hati dan mensedekahkan selebihnya

[7]  Satu ekor lembu boleh diniatkan untuk jual, aqiqah, korban, nazar mengikut bahagian-bahagian lembu bermaksud lembu itu perlu dibahagikan mengikut tujuan.

[8] Maksud disini adalah dalam seekor lembu sebagai contoh dibahagikan kepada 7 bahagian. Salah satu bahagian diniat Dam dibenarkan. Jangan seekor lembu diniat korban serentak dengan niat Dam. Boleh juga diniat untuyk dijual, untuk dihibah, untuk dihadiah, Dam dan dan korban secara berlainan dalam 7 bahagian itu. (rujuk Kitab Majmu')

[9]  Maksud wali di sini ialah seseorang yang bertanggungjawab memberi nafkah kepada anak itu. Daripada Salman Bin Amir Ad Dhobbi RA, kata Rasulullah " bersama bayi itu aqiqahnya, maka tumpahkanlah darah untuknya dan tanggalkan daripadanya perkara yang menyakitkan" (iiatu kekotoran dan najis) (Riwayat Imam Bukhari)

[10]  Jika anak luar nikah, dibenarkan membuat aqiqah secara rahsia demi menjaga maruah. Hal ini adalah kerana, Imam Hanbali pernah berkata bahawa seseorang itu tidak akan mendapat syafaat anaknya jika tidak membuat aqiqah untuk anaknya.

[11] Daripada Aisyah RA katanya Rasulullah memerintahkan agar mengaqiqahkan anak lelaki dengan 2 ekor kambing yang sepadan dan mengaqiqah anak perempuan dengan seekor kambing. (riwayat  Imam At Tarmizi)

[12]  Sunat kita menamakan anak walaupun mati semasa kecil supaya anak itu mempunyai nama di akhirat kelak.

[13]  Sunat mensedekahkan daging aqiqah dalam bentuk masakan yang manis bukannya seperti daging korban yang diberikan secara mentah.


Posted at 11:17 am by Pendita Bitara

terima kaseh
July 4, 2012   08:12 PM PDT
 
assalamualaikum>>
terima kasih kerana sudah trjawab kekeliruan yg brmain dfkran
mohd
November 19, 2009   09:54 AM PST
 
Mantap anta noh. Rasa bangga bila kengkawan yang mengaji sekali ni hebat
aminah iman
October 21, 2009   12:59 AM PDT
 
apakah manfaatnya melakukan ibadah korban dan aqiqah ??manakah yang lebih penting/??aqiqah atau korban ?
ihsan
July 12, 2007   11:30 AM PDT
 
lebih banyakkan isi dalam bentuk point.itu lebih memudahkan pelajar seperti kami....
lebih fokuskan sesuatu tajuk sahaja dalam bab aqiqah ini.
kader
November 30, 2006   09:17 AM PST
 
Assalam mualaikum wr wb
Terima kasih atas penyampaian kitab ini. ia adalah satu ilmu yang amat baik sekali...

lagi menantikan bab yang kedua.

wassalam
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< November 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed