Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriTuesday, October 17, 2006
Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)

TAFSIR AL- Bayan pada memahami tafsiran  surah AL-FURQAN (Bahagian 1)

 

 

Pendahuluan

 

Sebelum melangkah lebih jauh, ingin saya utarakan hadith yang merupakan wasiat Nabi s.a.w. pada haji Wida’ iaitu haji terakhir baginda. Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: “Hendaklah setiap kamu yang hadir, menyampaikan sesuatu dariku kepada mereka yang hadir.”

Bertitik tolak daripada hadith di atas, dapatlah kita simpulkan bahawa sebagai insan yang bergelar seorang mukmin, kita memikul tanggungjawab sebagai seorang da’ie. Perlu menyampai dan menyebarluaskan ilmu Allah kepada sesiapa sahaja mengikut keupayaan dan kadar ilmu masing-masing.

                Menyahut akan seruan ini, di sini, saya ingin berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan tafsir surah Al-Furqan.                 Surah yang mempunyai 77 ayat ini mengandungi mutiara-mutiara ilmu yang cukup indah untuk kita kupas dan teliti bersama-sama.

                Di dalamnya terkandung penjelasan tentang ke Esaan Allah SWT, keNabian Muhammad s.a.w., peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Qiamat serta mengisahkan tentang kebatilan dan kemusyrikan golongan kuffar.

                Surah ini juga menyingkap tentang kejadian alam yang menyimpan bukti agung ke Esaan dan kekuasaanNya dan bagaimana umat terdahulu ditimpa nasib buruk akibat keingkaran dan penentangan yang mereka lakukan. Manakala di akhir surah ini, Allah SWT membongkar tentang “Ibadur Rahman”  iaitu gelaran yang diberikan kepada hamba-hambaNya yang beriman dan memiliki sifat-sifat terpuji.

                Diharap kupasan ringkas tentang tafsir surah Al-Furqan ini akan sedikit sebanyak menambah ilmu kita di samping meningkatkan kecintaan kita pada Allah SWT yang telah menghadiahkan kepada kita lembaran yang amat berharga iaitulah Al-Quran al Karim. Ibarat seseorang yang sentiasa menanti dan berulang membaca surat cinta dari seorang kekasihnya, begitulah jua dengan Al-Quran, yang merupakan surat cinta Al-Khaliq kepada kita sebagai hambaNya. Maka rugilah kita jika mengabaikan surat cinta dari kekasih yang Maha Agung, Maha Penyayang..   

 

Tafsiran Ayat Pertama

 

Surah ini dinamai al-Furqan yang bermaksud (batu) sempadan yang memisahkan, al-Furqan itu ialah al-Quran yang memisahkan atau membezakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Dalam ayat pertama, firman Allah SWT yang bermaksud:

 “ Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Furqan (al-Quran) kepada hambaNya, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”.

 

Di dalam ayat pertama ini, terdapat beberapa isi penting yang dapat diambil pengajaran iaitu:

§               Persoalan tentang Berkat

§               Tiga batu tanda (Furqan)

§               Nabi Muhammad s.a.w. sebagai seorang hamba

 

1.            Persoalan berkat

 

                Surah ini dimulai dengan Tabaraka yang beerti Maha Berkat. Apakah maksud sebenar berkat itu sendiri, tidak dapat diterjemah dalam apa jua bahasa sekalipun di dunia ini. Lantaran kalimah tersebut bukanlah rekaan pakar bahasa.

                Jika sembahyang menurut kalimah agama disebut As-Sholah, yang bermakna menyembah, memuja atau mengabdikan diri. Pengertian ini diberi berdasarkan keinginan naluri manusia untuk memuja dan membesarkan sesuatu. Jika naluri tersebut terbit dari seorang yang mempunyai ilmu, maka yang dipuja itu ialah Allah Taala. Maka keperluan memuja itu mempunyai istilah yang ditetapkan oleh agama iaitulah as-Sholah.

                Namun, kalimah “Barakah” merupakan kalimah tulen dari Allah SWT, yang tiada maknanya yang khusus, melainkan diambil dan disebut dalam bahasanya yang asal iaitu barakah atau dalam bahasa Melayu disebut  berkat.

                Walau bagaimanapun, “Barakah” itu boleh difahami dengan memberikan contoh-contoh tertentu. Antaranya, jika seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak dapat memberikan ketenangan dan kebahagian serta kehidupan mereka sentiasa  dalam kesulitan, maka yang demikian itu dikatakan sebagai tidak berkat.

                Keberkatan dikaitkan dengan akhirat. Justeru semua amalan dan pekerjaan yang dilakukan, Islam mengajar agar semua tersebut mendapat keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Perkara ini diterjemahkan melalui doa harian kita dalam qunud iaitu yang bermaksud “Ya Allah, berilah keberkatan ke atas apa-apa yang telah Engkau kurniakan”. Ertinya di sini, sebanyak manapun kurniaan Allah (seperti kesihatan, jodoh, kekayaan, ilmu dan lain-lain), yang lebih utama ialah keberkatan. Jika diberi jodoh, biarlah yang dapat menjalankan tanggungjawab secara Islam. Sekiranya dikurniakan ilmu pula, biarlah ilmu yang bermanafaat, yang dapat mencapai makrifat kepada Allah Taala.

                Perkara ‘Berkat’ inilah yang membezakan antara apa yang diperolehi oleh orang mukmin dan orang kafir. Kadangkala, kita dapat perhatikan bahawa Allah Taala berikan lebih banyak kurniaan kepada orang kafir. Tetapi malangnya, yang diperolehi tersebut tidak ada keberkatan dan tidak memberi faedah buat dirinya di akhirat. Kerana itu, manusia perlu menuruti jalan yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. yakni Islam, kerana hanya dengan cara ini sahaja kita boleh memperoleh keberkatan.

 

2.            Tiga batu tanda (Furqan)

 

Pada hakikatnya al-Furqan atau al-Quran itu adalah batu tanda. Ayat-ayat yang mengandungi cerita, hukum atau nasihat, kesemuanya menjadi batu sempadan atau pemisah yang membolehkan manusia memilih hanya satu di antara dua. Memilih haq atau batil, halal atau haram, dibenarkan atau dilarang, yang disukai Allah atau yang dibenciNya. Semuanya adalah jelas dan nyata. Sekurang-kurangnya terdapat tiga batu tanda yang terkandung di dalam al-Quran iaitu:

 

i.             Furqan Pertama- Pembeza antara umat seperti kanak-kanak dan orang dewasa.

 

                Apabila al-Quran selesai diturunkan, maka umat manusia (umat Muhammad) sudah dianggap dewasa dan matang. Sementara umat yang sebelum itu disifatkan sebagai umat yang masih kebudak-budakan. Ini dapat kita lihat melalui kisah-kisah umat terdahulu dalam al-Quran apabila Allah Taala segera menurunkan bala bencana terhadap keingkaran mereka. Seumpama seorang bapa melayan anak-anak yang masih kecil, apabila melakukan kesalahan segera dirotan setelah tidak menghiraukan nasihat sebagai cara memberikan pengajaran.

Para Rasul sebelum Nabi Muhammad berdakwah kepada kaumnya seperti mengajak kanak-kanak. Sebagaimana kebiasaannya, kanak-kanak apabila disuruh melakukan sesuatu, mereka akan dijanjikan denagn upah yang menarik. Kerana itulah, apabila rasul-rasul terdahulu meminta umatnya melakukan sesuau, dinyatakan kepada kaum mereka tentang janji-janji yang menarik yang bakal diterima sekiranya melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Taala. Sebagaimana contohnya, Nabi Hud dan Nabi Nuh memberi pelbagai janji indah. Sekiranya mereka memohon keampunan dari dosa mereka, nescaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Janji tersebut memang cukup menarik bagi penduduk yang tinggal di kawasan gurun yang gersang.

                Namun, bagi orang dewasa, jika mereka melanggar perintah Allah, adakah wajar mereka dipukul seperti kanak-kanak? Sudah tentulah tidak. Sejak dari zaman nabi Muhammad, pemikiran manusia sudah dewasa disebabkan adanya al-Quran yang telah membentuk manusia menjadi matang dan berfikiran secara dewasa. Al-Quran bertindak mengasuh manusia dengan sempurna, dengan aqidah yang jelas dan syariat yang lengkap mencakupi seluruh bidang kehidupan.

                Umpamanya, apabila seorang isteri nusyuz, Allah telah mengajar untuk cara mengatasi perkara tersebut secara berperingkat-peringkat (Rujuk surah An-Nisa’:34). Tindakan yang di ambil adalah lebih kepada untuk menimbulkan kesedaran dan keinsafan kerana mereka manusia dewasa mempunyai maruah. Orang dewasa ada kalanya mereka akan lebih malu jika maruah mereka dicabar berbanding dengan ditampar pipinya.

 

ii.            Furqan Kedua- Pembeza antara zaman mukjizat yang dapat dilihat dengan mukjizat yang mesti dilihat dari segi fikiran.

 

                Tidak mudah bagi umat terdahulu untuk beriman dengan kenabian dan kerasulan seorang utusan Allah. Sebagai contoh, kisah kedegilan umat Nabi Shaleh yang telah dirakamkan dalam surah A-Syura ayat 153 hingga 156. Demi untuk membuktikan kebenaran kenabiannya, kaumnya telah mencabar supaya menjadikan seekor unta dari seketul batu yang terbelah secara tiba-tiba di hadapan mereka. Meskipun suatu luar biasa telah dibuktikan, namun mereka tetap ingkar dan tidak menunaikan janji untuk beriman kepada Allah.

                Sebaliknya, generasi selepas turunnya al-Quran disifatkan sebagai umat yang dewasa dan matang. Mereka sudah boleh mengambil perbandingan dari kisah-kisah kaum yang terdahulu sebagai tazkirah (peringatan), nasihat yang berharga dan hukum hakam yang sempurna. Umar al-Khatab, hatinya menjadi lembut dan mengalir air mata apabila timbul keinsafan setelah mendengar bacaan ayat-ayat al-Quran yang dibacakan oleh saudara perempuannya. Umar tidak meminta supya batu menjadi unta atau pembuktian melalui benda lain untuk membenarkan kerasulan Muhammad. Memadai hanya al-Quran yang menjadi penawar, panduan dan ikutan.

 

 

iii.           Furqan Ketiga- Berakhirnya zaman nabi untuk sesuatu bangsa tertentu dengan lahirnya Rasulullah yang diutus untuk seluruh bangsa.

 

                Umat terdahulu apabila diturunkan seorang nabi kepada suatu kaum, beerti nabi tersebut hanya untuk bangsa tersebut sahaja. Maka syariat yang dibawanya adalah terhad bagi keperluan bangsa tertentu.

                Sebaliknya, ajaran nabi Muhammad s.a.w. yang terkandung di dalam al-Quran adalah sesuai untuk seluruh manusia di semua pelusuk alam, yang melangkaui alam timur dan barat tanpa mengira warna kulit dan perwatakan. Nabi Muhammad s.a.w. membawa cahaya Islam, yakni  rahmat kepada semua. Sebagaimana yang dinyatakan melalui firman Allah dalam surah al-Anbiya ayat 107, yang bermaksud:

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

 

3.            Nabi Muhammad s.a.w. sebagai seorang hamba

 

                Dalam ayat pertama ini, Allah SWT telah menggunakan perkataan “ ‘ala ‘abdihi”. Yang dimaksudkan hamba di sini, tidak lain ialah Nabi Muhammad s.a.w. Dari aspek pengertian biasa, hamba ialah manusia yang tidak memiliki kemerdekaan, yang rendah tarafnya dari kuli (yang masih mempunyai kebebasan walaupun ada syarat yang perlu dipatuhi). Wajarkah Nabi SAW dikatakan hamba atau kuli?

                Allah SWT Maha Bijaksana, menghendaki setiap makhluk patuh pada segala arahanNya. Orang yang patuh adalah hamba kepada tuannya/majikannya. Kepatuhan seorang hamba kepada tuannya menyebabkan tuannya itu sayang kepadanya. Sebaliknya, kuli yang tidak patuh atau menangguhkan/mempersoalkan arahan, maka ia disebut kuli yang lawan tauke.

                Di antara ramai hamba Allah SWT, hanya Nabi Muhammad yang sangat patuh atas apa jua arahanNya, maka Allah amat menyayangi baginda. Walaupun Nabi SWT hambaNya, tapi Allah telah memberikan keutamaan kepada baginda sehingga dijemput dan diperjalankan menghadap singgahsana Allah Taala dalam peristiwa Isra’ dan Mikraj.

                Demikianlah penghargaan Allah Taala kepada manusia yang bergelar hamba yang bernama Muhammad SAW. Baginda dibawa ke ufuk yang tinggi untuk menghadiri satu pertemuan dengan Allah SWT, pertemuan yang sungguh akrab dengan jarak yang amat dekat, iaitu hanya sejarak kira-kira dua hujung anak panah. Sesungguhnya Muhammad SAW bukanlah kuli/hamba kepada manusi, tetapi menjadi kuli/hamba kepada Allah Azza wa Jalla.

                  

tamat bahagian pertama. Diharap sebarkan tulisan ini kepada pembaca umum melalui email atau risalah. Komentar berikan pada emial: jundi8282@yahoo.com 

JUNAIDAH ABU SEMAN

Geraduan KUIM

16 Oktober 2006

23 Ramadhan 1427


Posted at 06:29 pm by Pendita Bitara

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< October 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed