Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriThursday, April 20, 2006
Demokrasi dan pemerintahan Islam

 Demokrasi dan pemerintahan Islam ; satu pertembungan atau keselarasan.

Muhmmad Nuruddin Bashah

 

 

Pendahuluan.

Pada penulisan kali ini, penulis cuba memberi penerangan ringkas mengenai aspek siasah yang diperaktik di Negara kita. Selaku mahasiswa Islam, kita sewajarnya mengetahui secara jelas mengenai konsep serta elemen sebenar domokrasi yang di amalkan di Malaysia. Tulisan ini tidak bersifat kritikan sebaliknya mencari nilai sepunya atau titik pertemuan diantara teori dan praktisnya demokrasi dengan nilai dan konsep pentadbiran secara Islam. Di akhir penulisan , penulisan akan memberi beberapa hujah komparatif yang boleh dinilai sekiranya pemerintahan syariah ingin diterapkan di Malaysia. Penulis juga akan terus memaparkan beberapa aspek penting di dalam siasah syariyyah di dalam persoalan pentadbiran (Al Qudhat) seperti hakikat syura, kepemimpinan secara Islam, konsep ahli zimmah, serta beberapa kajian lain berkenaan keserasian comman law dengan legalatif(perundangan) Islam dalam tulisan yang akan datang.

 

Takrif Demokrasi.

 

            Melalui perkataan Greek, demos adalah rakyat manakala kratos adalah kekuasaan. Secara umumnya di dalam sejarah Greek, sistem ini adalah peralihan daripada system monarki (beraja mutlak), oligarki( pemerintahan golongan kelompok elite) plutokrasi (pemerintahan golongan kaya) serta aristokrasi (pemerintahan golongan berpengaruh di Yunani).  Hasilnya adalah revolusi pentadbiran Greek kepada pemerintahan secara merakyat. Menurut Robert A Dahl (1983) Demokrasi adalah system yang memberi peluang kepada rakyat jelata untuk melibatkan diri dalam pembuatan keputusan dan pembetukan dasar.

            Secara teorinya demokrasi pada zaman Greek lebig bersifat directly democracy kerana semua rakyat  dikerah berhimpun serta membuat keputusan bersama. Manakala pada zaman ini demokrasi lebih bersifat indirectly kerana melibatkan perwakilan( wakil rakyat). Muammar Al Ghadafi menyatakan bahawa tiada lagi pemerintahan demokrasi tulen lantaran pilihanraya menjadi penentu wakil dan rakyat hanya diberi kuasa undi sahaja. Sebenarnya penentuan perwakilan adalah suatu maslahan akibat bilangan rakyat di dalam negara sekarang lebih ramai serta bersifat pelbagai ragam berbanding komposisi rakyat Yunani.

            Daripada sejarah juga kita melihat bahawa negara yang tertindas serta diperintah secara kuku besi akan mula menguja kaum untuk menerima demokrasi. Maka pemesatan penyebaran sistem ini daripada Greek adalah akibat tekanan dalam sesuatu masyarakat. Sebagai contoh, pada 1688 Revolusi Inggeris mencetuskan domokrasi. Manakala pada 1776  pula Revolusi kemerdekaan pula berlaku di Amerika  serta tercetusnya konsep baru demokrasi berpresiden. Manakala pada 1789 Revolusi Prancis pula memulakan langkah menerima demokrasi. Negara lain terutama daripada jajahan Great Britain menerima demokrasi setelah menerima penjajahan selama berabad lamanya. Hari ini kita melihat pula bagaimana Amerika Syarikat cuba menyebar demokrasi berpresiden kepada Afghanistan, Iraq dan Iran. Persoalannya kenapakah demokrasi kelihatan unggul serta seolah-olah mempunyai "healing sense" dalam permasalahan pentadbiran? Kenapakah setelah menerima demokrasi, masalah sosial pula menjadi natijahnya? Adakah demokrasi bercanggah dengan Islam? Tulisan ini cuba memberi gambaran.

 

Bentuk Demokrasi.

 

1) Demokrasi Berpalimen :  Dalam pentadbiran ini, terdapat hubungan erat antara badan perundangan (legislatif) serta pelaksana (eksekutif) Antara negara yang menjalankan kaedah ini adalah Britain dan Malaysia. Di Negara ini wakil parlimen(perundangan) boleh menjadi pelaksana seperti menteri kabinet. Malahan, kedudukan Raja atau Yang diPertuan Agong amat istimewa kerana mempunyai kuasa dan pengaruh legislatif mahupun eksekutif. Ketua Negara pula berlainan dengan ketua kerajaan.

 

2) Demokrasi Berpresiden : Contoh Negara yang menjalankan kaedah ini adalah Amerika Syarikat. Kaedah ini mengasingkan kuasa perundangan, kehakiman dan pelaksana. Secara umumnya kaedah ini kelihatan lebih adil dan telus. Presiden bertindak selaku ketua Negara dan ketua kerajaan.

 

Ciri-ciri Demokrasi.

   1)      Kekuasaan rakyat : menurut Lipson (1969) kuasa tertinggi adalah kuasa kedaulatan rakyat. Individu merelakan diri mereka diwakilkan oleh wakil mereka di parlimen.

    2)    Perwakilan : Pada hakikatnya dalam teori demokrasi, seluruh rakyat adalah perwakilan negara, namun melihat kepada kepadatan penduduk yang terlampau ramai, mereka wajar untuk menentukan wakil mereka.

   3)     Pilihanraya : Pilihanraya adalah medan untuk menentukan perwakilan.Selalunya demokrasi terjejas teruk disini lantaran permainan politik kotor yang semestinya menjadi ralat dalam pemilihan wakil yang sebenar-benarnya dihajati awam. Sikap masyarakat yang hanya terkesan dengan kelompok dan isu menyebabkan parti politik diperlukan untuk mewakilkan calon sepanjang kempen. Pembentukan parti adalah suatu keperluan masakini lantaran kelompok manusia yang pelbagai, serta hasrat manusia yang ingin diwakilkan oleh parti tertentu dan bukannya atas dasar daya tarikan krediabiliti individu. Tambahan pula, parti politik membantu negara meningkatkan kesedaran rakyat tentang hak mereka serta tanggungjawab mereka dalam pentadbiran negara berdemokrasi.

 

Fahaman Demokrasi dunia.

 

1)      Demokrasi Leberal : Fahaman ini lebih bersifat individualistik. Individu boleh mengeluarkan pendapat dan kerajaan sewajarnya mengambil tindakan atas sebarang cadangan rakyat. Sistem desentralisasi dipraktikkan iaitu membahagi tugasan kepada beberapa peringkat negeri atau wilayah (kuasa autonomi) seperti di Malaysia atau di Amerika Syarikat. Sejauh mana kebebasan memberi pendapat dipraktikkan bergantung kepada budi bicara pentadbir.

2)      Demokrasi bukan Liberal (Proletar) : Konsepnya lebih kepada satu parti seperti pelaksanaan di negara-negara Komunis. Wujid selepas perang dunia kedua.

3)      Demokrasi bukan Liberal (Terpimpin) : Pemimpin dianggap segala-galanya dan dianggap tahu memperjuangkan nasib rakyat dimana tindakan pemimpin tidak dipersoalkan. Contohnya di Indonesia dimana Sukarno kelihatan berkarisma tinggi. Segala ucapannya adalah suatu dasar kerajaaan. Mesir dibawah pentadbiran Gamal Abdul Naseer juga pernah menggunakan fahaman ini.

 

Bagaimana demokrasi sampai ke Malaysia?

           

Demokrasi mula muncul di Malaysia selepas kedatangan syarikat-syarikat perdagangan barat ke seranta melayu. Perlu diingatkan bahawa kedatangan kapal-kapal tersebut bukan sekadar membawa barang dagangan, sebaliknya turut membawa tentera, saintis, ahli sosiologi serta paderi. Hegemoni Great Britain berkemuncak pada era tersebut. Ia berlainan dengan kedatangan kapal-kapal Portugal dan Belanda. Selepas terjadi Revolusi di England, Perancis dan Amerika Syarikat, mereka berlumba-lumba untuk menjaja sistem pentadbiran hasilan pemikiran saintis sosiologi mereka. Dunia menyaksikan hegemoni dan empayar Great Britain lebih maju dan bersedia untuk mengubah perpektif, tanggapan dan mentaliti masyarakat Melayu melalui, dasar berlembut dengan Raja Melayu, pendidikan berterusan serta indoktrinisasi secara berperingkat disamping mengurangkan autonomi pentadbir tempatan serta Raja Melayu.

            Demokrasi di Malaysia cuba mengharmonikan kuasa melayu dengan mengekalkan kedudukan tertinggi melayu dengan adanya kuasa legislatif dan eksekutif Yang Dipertuan Agong. Sistem kabinet dan perundangan negara lebih mirip dengan pentadbiran Great Britain yang mengekalkan kuasa Raja dan Ratu Britain.

 

 

 

 

Pertemuan konsep demokrasi dengan konsep pentadbiran Islam.

 

            Persoalan dan tomahan timbul, tentang status demokrasi, samaada ianya menurut syara' ataupun tidak. Adakah ianya releven dan mempunyai jalan dalam ijtihad muasoroh ulama' kini? Adakah ianya perlu dikekalkan sekiranya sistem syariah dipraktikkan secara total? (bermaksud kuasa mahkamah syariah menyamai kuasa mahkamah sivil sebagai contohnya). Hal ini perlu diteliti dan diperhalusi tanpa menjadikan nafsu dan persepsi sempit sebagai hujah.

            Sebagai mahasiswa Islam, kita mungkin telah arif mengenai hakikat penyebaran sistem demokrasi seluruh dunia. Demokrasi kelihatan ampuh dalam menyelesaikan permasalahan pertikaian perwakilan kaum dan masyarakat dunia yang sering berpecah. Demokrasi kelihatan relevan dalam memudahkan perbincangan secara bersistem dan pengesahan secara kolektif. Namun permasalan kecurangan dalam pelaksanaan demokrasi adalah atas tindakan manusia yang mementingkan nafsu dan akal dalam mencari kuasa peribadi dan kehendak sendiri. Inilah hakikat kecerobohan dalam sistem ini.

            Di dalam kitab Fiqh Ad Daulah, Prof. Dr Yusuf Al Qaradhawi telah menjelaskan bahawa pelaksanaan demokrasi adalah dibenarkan kerana ianya mirip dengan gagasan syura Rasulullah. Terdapat segelintir masyarakat yang memeperjuangkan konsep syura Rasulullah tanpa mereka melihat bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan syura dan perbincangan pada zaman Rasulullah. Profesor Yusof melihatkan maslahah yang boleh diperolehi dengan menggunakan sistem yang diasaskan oleh kaum bukan Islam dengan memasukkan unsur Islamis dalam pelaksanaannya.

 

a) Demokrasi dan akal.

           

Perbezaaan utama syura Islam dengan pelaksanan demokrasi adalah, demokrasi membenarkan majoriti menetapkan keputusan walaupun bercanggah dengan hukum Al Quran dan as Sunnah. Sekiranya pelaksanaan syariah diaplikasi, golongan non muslim hanya akan membahaskan perkara yang bersifat maslahah umum dan bukannya perkara yang jelas hukumnya di dalam rujukan Islam. Hakikatnya demokrasi membuat keputusan dan membentuk perundangan melalui akal fikiran manusia (comman law sebagai contoh).

 

b) Konsep Al Qudhat.

 

Di dalam Islam bidang perundangan, fatwa, pelaksanaan dan kehakiman terangkum didalam perbahasan skop al Qudhat. Di dalam skop ini tiada pemisahan di dalam pembentukan hukum terkini, pelaksanaan serta kehakiman berdasarkan perundangan tersebut. Namun di sebabkan untuk memudahkan pelaksanaan kini, bidang kuasa ini boleh dipisahkan sebaliknya kesemua fatwa terkini perlu diluluskan oleh pihak perundangan sebelum di laksanakan oleh pihak kehakiman. Hari ini kita menyaksikan institusi fatwa tiada hak untuk membawa perkara fatwa di dalam perbahasan perundangan Parlimen. Ini menyebabkan tiada perbahasan berkenaan syariah di Parlimen. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasul sendiri bertindak sebagai pemimpin negara, hakim serta melaksanakan semua undang-undang. Namun dalam kepesatan masyarakat Islam, majlis Qadhi ditubuhkan untuk memudahkan pelaksanaan hukum Islam pada zaman  kesultanan Abbasiyah serta Umayyah. Sultan menggubal undang-undang dengan dibantu oleh para ilmuan dan ulama' negara (untuk perkara yang tidak jelas hukumnya di dalam Al Quran dan Al Hadis).

 

c) Ahli halli Wal Aqdi.

 

Konsep ini adalah konsep dimana perwakilan masyarakat adalah ahli halli wal aqdi yang berilmu, adil serta pandai membuat keputusan bersama-sama dengan khalifah. Konsep ini boleh diterapkan di dalam demokrasi sekiranya calon dewan rakyat dan dewan negara mahupun kabinet menurut kriteria seorang ahli halli wal aqdi Islam. Pada zaman pentadbiran Saidina Umar RA, majlis ini ditubuhkan untuk memudahkan pentadbiran beliau. Majlis-majlis pentadbiran awam ditubuhkan untuk maslahah pentadbiran awam (walaupun belum pernah ditubuhkan pada zaman pentadbiran Rasulullah SAW ). Persoalan juga timbul tentang hak wanita dalam menjalankan bidang perundangan dan eksekutif. Namun dalam ijtihad Imam Abu Hanifah wanita dibenarkan memegang jawatan tertentu kerajaan termasuk menjadi hakim dengan syarat tertentu selagi tidak memegang jawatan tertinggi kerajaan. Manakala Imam Abu Ya'la Al Farra' yang banyak menulis dalam  bidang siasah Islam tidak menggariskan  lelaki sebagai syarat pentadbir tertinggi. Pada zaman saidina Umar RA juga  kita menyaksikan Ummul Syifa' binti Abdullah dilantik sebagai penyelia pasar (suatu jawatan yang mencabar pada zaman tersebut).

 

d) Pilihanraya.

 

            Persoalan juga timbul lantaran pilihanraya kelihatan bukan daripada pelaksanaan Islam. Perlu diketahui semasa Imam Al Mawardi menjadi Qadhi di Kufah, beliau pernah menggagaskan pelaksanaan pilihanraya pemilihan khalifah Iraq oleh rakyat Kufah dan Baghdad (Ianya berpusat disini kerana masyarakat berilmu ramai tertumpu di sini). Pilihanraya juga menepati konsep siasah syariyyah dimana masoleh mursalah digunapakai. Dalam kepesatan penduduk sesebuah negara serta kesedaran kepimpinan yang meningkat, pilihanraya adalah solusi terbaik untuk itu serta mengelakkan huru-hara dalam sesebuah negara.

 

Kesimpulan.

 

Sebagai kesimpulan,kita sewajarnya mengetahui konsep demokrasi sebenar tidak dapat dilaksanakan pada hari ini melihatkan kepada perwakilan rakyat sendiri yang tidak membawa agenda rakyat tetapi agenda kepartian. Walaupun di dalam demokrasi ianya menekankan kedaulatan rakyat serta menganggap rakyatlah sebenarnya pemerintah, namun di dalam Islam kedaulatan hanyalah terletak pada Allah SWT serta kuasa pelaksana undang-undang Allah ditaklifkan kepada khalifah Islam dengan dibantu oleh para ilmuan dan ulama'. Cumanya titik pertemuan demokrasi dengan Islam ialah, rakyat terbanyak boleh memilih anggota ahli halli wal aqdi yang sesuai serta berhak memilih khalifah (Amir) yang adil serta menepati konsep Islam. Inilah titik homofili yang perlu difahami dalam kita menggunakan demokrasi sebagai menepati kaedah masoleh mursalah dalam mewujudkan kepemimpinan yang benar-benar menepati syariah serta disukai rakyat.

 


Posted at 07:21 pm by Pendita Bitara

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< April 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed