Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriThursday, September 28, 2006
Bab Haji (8)

Alih Tulisan Kitab Kifayatul Muhtadiy Pada Menerangkan Sulamul Mubtadiy

Sheikh Muhammad Noor Bin Muhammad Bin Ismail Al Fatani, waris  Al A'lamah Sheikh Daud Al Fatani

KITAB NISKUN (kitab tentang Haji) (Bahagian 8)

 

Ini suatu fasal pada yang dinyatakan barang yang diharamkan dengan sebab ihram (dan haram atas orang yang ihram) samada ihram dengan haji atau umrah (10 perkara iaitu), haram atas lelaki memakai kain yang meliput akan badannya atau satu suku pada barang mana anggota samada yang meliputi itu dengan dijahitnya atau ditenunkan dia atau diselitkan suatu punca kainnya dengan seumpama jarum seperti kancing dan lainnya. Maka tiada mengapa disangkutkan umpama tali pedang dan diikat pinggang yang diselitkan dia atau disempulkan tiada mati. Dan haram menutup akan kepalanya atau setengahnya (1) atau rambut yang di dalam had kepala bagi lelaki dengan sesuatu yang dinamakan menutup pada ‘uruf seperti kopiah atau kain atau tanah atau inai yang pekat keduanya1 tetapi harus ia berpayung dan duduk di bawah shuqduf dan menghantarkan tangannya di atas kepalanya atau tangan orang yang lainnya. Dan harus ia menjunjungkan suatu atas kepalanya jika tiada menutup junjungan itu akan sekalian kepalanya dan ia qasadkan dengan dia menutupkan kepalanya. Dan harus ia menyelam di dalam air dan jikalau keruh sekalipun. Dan haram pada perempuan dan jikalau sahaya sekalipun (menutup mukanya) atau setengahnya jua dengan barang yang dinamakan menutup pada ‘uruf yang bersalahan (kecuali) barang yang tiada dinamakan dia menutup seperti dihantarkan tangan atas mukanya. Dan haram atas perempuan memakai dua sarung tangannya yang dinamakan dia dengan qaffazain. Dan harus ia balutkan tangannya dengan kain dan jikalau disimpulkan dia simpulan yang mati sekalipun. Dan haram pula atas lelaki dan perempuan menghilangkan bulu dan rambut dan romanya dan kukunya melainkan kerana dharurat seperti bulu yang tumbuh di dalam mata atau bulu kening atau rambut kepala yang menutupkan matanya dan kuku yang pecah yang menyakiti akan dia maka harus dihilangkan dia dan tiada dam atasnya. Dan haram atas lelaki dan perempuan memakai minyak pada rambut kepalanya dan janggutnya dan tali tudungnya dan segala bulu yang di muka dan kepala dengan sengaja dan jika pada hujung seurat rambut atau tempat rambut yang dicukurkan dia sekalipun. Dan haram atas lelaki dan perempuan yang ihram memakai bau-bauan yang diqasadkan harumnya (2) pada qholib seperti kasturi za’faran dan gaharu dan kapur dan jika campur pada suatu yang lain sekalipun samada dipakaikan pada zahir atau pada batinnya atau pada pakaiannya. Dan haram memakai segala minyak bau-bauan dan seperti minyak atar dan lainnya. Dan haram pula berburu binatang yang dimakan lagi yang liar (3) lagi binatang di daratan samada binatang atau burung dan belalang yang diperanakkan antaranya dan antara binatang yang lainnya. Dan haram atasnya akad nikah samada qabul atau ijab lagi tiada sah bagi dirinya dan maulinya (wali) atau wakilnya dan jika muwakkilnya itu halal sekalipun. Dan tiada haram atasnya ruju’ akan isterinya atau jadi saksi pada nikah. Dan haram atas laki-laki dan perempuan yang ihram jima’ dan mengeluarkan mani dengan anggotanya dengan ikhtiarnya lagi sengaja dan mengetahui ia akan haramnya dan ia ingat akan ihramnya. Dan lagi haram atas keduanya bergurau-gurau dengan syahwat atau tiada dengan syahwat (4)seperti mengucup akan perempuan atau dipeluknya. Maka adalah sekaliannya perkara yang diharamkan atas orang yang ihram itu mewajibkan fidyahnya jua dan sah hajinya.

 

Melainkan akad nikah itu tiada sah dan tiada jadi pada hajinya dan tiada fidyahnya. Dan melainkan jima’ orang yang haji sebelum lagi tahallul awwal atau orang yang umrah sebelum lagi bercukur jadi fasad hajinya dan umrahnya. Dan berdosa ia samada yang menjima’kan atau yang dijima’kan dia dan samada jima’ itu pada qubul atau dubur dan jikalau bagi binatang sekalipun dan samada pada yang hidup atau yang mati tetapi wajib ia yakni orang yang tersebut itu samada yang jima’kan atau yang dijima’kan dia tamamkan keduanya (selesaikan) yakni umrah dan haji di dalam fasadnya dan wajib ia qada’ pada tahun hadapannya dengan bersegera. Dan jika haji atau umrahnya sunat sekalipun. Dan wajib atasnya yakni lelaki (5)yang menjima’ jua apabila sempurna segala syarat daripada keadaannya berakal lagi baligh lagi mengetahui lagi dengan ikhtiarnya dan adalah jima’ itu dahulu daripada tahallul awwal dan yang dijima’kan isterinya, fidyahnya satu unta maka jika tiada dapat maka seekor lembu maka jika tiada tiada dapat maka tujuh kambing maka jika tiada dapat dikira-kira harga unta dibeli makanan disedekahkan dengan dia maka jika tiada dapat dikira-kirakan cupaknya daripada yang tersebut itu dan ia puasa tiap-tiap cupak sehari dan jikalau ada lagi kurang daripada secupak, dipuasakan sehari. Ada pun yang dijima’kan dia tiada wajib atasnya fidyah semata-mata samada ia isterinya atau tiada dan samada ia muhrim atau tiada tetapi berdosa ia dan batal hajinya dan wajib atasnya qada’nya. Dan wajiblah orang yang luput wuquf di ‘Arafah sebab tiada sampai ke ‘Arafah pada waktu iaitu dahulu daripada fajar wajib atasnya ia tahallul dengan ia mengerjakan amalan umrah iaitu tawaf dan sa’i jika tiada ia sa’I qudum (dan bercukur) dan tiada berhajat kepada niat umrah padanya tetapi wajib ia niat tahallul dengan amalan umrah dan bukannya umrah maka tiada memadai bagi umrah yang wajib atasnya (kemudian wajib atasnya ia qada’ dengan bersegera tahun hadapannya dan jikalau hajinya sunat sekalipun. Dan wajib atasnya menyembelih seekor kambing daripada permulaan masuk pada haji qada’nya dan harus disembelihkan pada masuk waktu ihram dengan haji. Dan demikian lagi wajib tahallul orang yang di hasor yakni ditahan akan dia oleh seteru samada muslim atau kafir sekalian jalan masuk ke Mekah kerana hendak tamamkan hajinya atau umrahnya wajib ia tahallul dengan niat tahallul dan bersyukur dan sembelih fidyahnya seekor kambing dan wajib didahulukan menyembelih atas bersyukur dan wajib diniatkan pada keduanya akan tahallul bahawa ia niatkan keluar daripada niskun(haji) nya dengan sebab tertahan itu. Dan harus ia tahallul daripada haji atau umrah dengan syarat bahawa ada pada waktu niatnya akan haji atau umrah ia niatkan manakala datang sakit atau habis bekalannya ia hendak tahallul maka harus ia tahalul dengan bercukur dan menyembelih dan didahulukan menyembelih atas bercukur dan wajib berniat tahallul pada ketika menyembelih dan bersyukur dan jika disyaratkan pada ketika ia niat ihram akan manakala hasil uzur ia jadi halal maka manakala hasil uzur itu ia jadi halal sendirinya dengan tiada berkehendak kepada bercukur dan fidyahnya iaitu seperti ia berniat Aku ihram dengan haji jikalau hasil bagiku uzur sakit atau habis bekal atau sesat jalan, atau umpamanya Aku jadi halal maka apabila hasil uzur itu jadi halal ia dan tiadalah suatu atasnya.

 

Nota kaki:

 

1)       Inai atau tanah yang pekat seolah-olah tempelan ketulan inai atau tanah yang menjadi penutup kepala bagi lelaki. Hukumnya juga tidak boleh.

2)       Dalam satu hadis daripada Aisay RA, bahawa beliau pernah memberi minyak wangi kepada Rasulullah untuk ihramnya dan baginda belum lagi bertahalul dan bertawaf (Muttafarun Alaih). Di sini hukum berminyak wangi sebenarnya sunnah, walaupun ada halangan daripada mazhab Syafie atas maslahah tertentu hari ini dimana minyak wangi di Mekah akan menimbulkan riya', angkuh dan kehilangan khusyuk dalam ibadat haji.

3)       Dari Aisay RA, menyatakan bahawa Rasulullah bersabda " Lima macam binatang jahat  yang boleh dibunuh dalam tanah halal atau tanah haram iaitu kala jengking, burung helang, burung gagak, tikus dan anjing buas".(Hadis sahih-rujuk Bulughul Maram).  Dalam hadis Riwayat at Tarmizi, menyebut bagaimana Rasulullah menolak pemberian hadiah daging daripada seorang sahabatnya di Makah padahal daging itu diburu oleg sahabat itu kerana ingin menghadiahkan baginda yang sedang berihrah. Maka Nabi mengatakan daging yang ebrtujuan untuk orang berihram juga dilarang oleh Islam. (Hadis Hassan Sahih-rujuk bahrul Mazi). Namun begitu, di dalam Sabilul Muhtadiy, ada menyebut bahawa dibenarkan kita memakan daging yang dibeli daripada orang lain dimana kita yang berihram tidak terlibat dnegan perburuan itu. Di Dalam Sabilul Muhtadiy juga menyebut bahawa binatang yang tidak diharam sembelih adalah binatang jinak yang diternak atau binatang buas yang tidak dimakan oleh kita.

4)       Jima' isteri diantara 2 tahalul iaitu selepas tahalul awal sebelum tahalul thani, maka hajinya rosak dan perlu di selesaikan juga haji itu serta segera diqadha' haji itu selepas tahun itu walaupun haji yang sunat serta umrah.

5)       Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud menyatakan bahawa dalam tahalul awal iaitu selepas melontar di Jamrah Aqabah dan bercukur, maka boleh melakukan apa yang diharamkan kecuali bersama isteri, selepas tawaf Ifadhah (rukun) maka boleh lah bersama isteri (tahalul thani =melontar, bercukur-tawaf ifadhah). Ini juga yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali.

 

Disediakan oleh : Muhammad Nuruddin Bashah 

Universiti Malaya

nota : Adalah lebih baik pembaca memiliki kitab ini (sekitar RM 16) dan cuba berguru atau membaca dahulu bab haji ini menggunakan alih tulisan rumi yang saya sediakan. Moga usaha ini menimbulkan minat kita memahami ilmu Islam serta memertabatkan kembali tradisi pengajian kitab tradisional.

 

 try buka blog ni : http://albazrah.blogspot.com/


Posted at 05:21 pm by Pendita Bitara

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< September 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed