Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriSunday, September 24, 2006
Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi

Keilmuan dan Aplikasi Politik ; saranan ulama' tradisonal Nusantara.

 

Sebelum membuka bicara tajuk pada kali ini mari kita soroti persoalan ini terlebih dahulu. Persoalan yang selalu bermain di minda melayu adalah, adakah ulama' tradisonal Melayu mempunyai keilmuan yang setara dengan ulama' Asia barat? Adakah mereka ini alim? Bukankah mereka ini ortodoks?  Pertanyaan ini berlegar lantaran melihat kitab-kitab lama seperti Sabilul Muhtadiy, Bughyatul Tullab, Fathul Mannan serta lain-lain eksiklopedia fiqh  berbahasa melayu tidak menjadi rujukan bagi tesis, kajian ilmaih di dalam bidang syariah Universiti antarabangsa malahan tempatan juga. Hal ini dikecualikan apabila sesebuah jabatan seperti jabatan pengajian melayu, pengajian falsafah atau sejarah tradisonal Islam berminat mengkaji kedatangan Islam serta keilmuan ulama' nusantara. Tetapi bukanlah mereka  menjadikan khazanah ini sebagai rujukan utama untuk sandaran fatwa atau hujah konsensus dalam kajian hadis atau fiqh.

 

          Sepanjang pengetahuan saya, ulama' melayu adalah ulama' yang tawadhuk walaupun ada diantara mereka pernah mengajar di Mekah dan Madinah sekalipun. Mereka mengajar dalam bahasa Arab sebaliknya banyak menulis kitab berbahasa melayu-jawi. Hal ini kerana mereka terlalu menyayangi tanahair mereka dan inginkan peninggalan yang berterusan dalam persuratan ilmu agama berbahasa melayu.

 

          Mereka lebih gemar meneliti serta mengambil fatwa-fatwa ulama' ashab Syafie (ulama' fiqh di bawah mazhab Syafie) serta merumuskan secara ijmal (umum) dalam kitab mereka tanpa memberi asal fatwa serta kaedah yang digunakan oleh ulama' besar rujukan mereka. Fatwa-fatwa daripada Sheikh Ramli, Imam Nawawi, Sheik Ibnu Hajar Haitami serta banyak lagi merupakan antara rujukan yang kerap dipaparkan dalam kitab-kitab fiqh jawi lama. Bermakna kata belajar kitab jawi bersamaan dengan belajar ilmu dan fatwa Imam Nawawi dan sebagainya. Akan tetapi disebabkan ramai yang ingin mendapatkan rujukan yang asah dan tulen, mereka seringkali terus merujuk kepada kitab asal Imam berkenaan. Walau apa pun, ini adalah bermakna ulama' melayu adalah alim dan kealimannya diiktiraf oleh ulama'-ulama' Mekah dan Mesir ketika itu. Percetakan kitab jawi lama terdapat di Mesir dan Makaah dan di bawah seliaan Sultan Turki Usmaniyyah. Namun begitu masih terlalu banyak kitab berbahasa Arab tulisan ulama' melayu yang tidak kita ketahui. Mengapa? Kerana kitab ini tidak sesuai diajar dimasjid-masjid. Lantaran itu kegemilangan ulama' melayu dalam penguasaan bahasa Arab sering dipertikai orang yang jahil serta sinis dengan karya mereka.

 

Tulisan saya pada kali ini sebenarnya ingin membongkar sebahagian kecil pemikiran politik yang terbenam dalam karya-karya ulama' tradisonal Melayu yang rata-ratanya bermazhab Syafie serta beraliran khalaf dalam penafsiran Al Quran dan Aqidah. Sheikh Shmad Al- Fatani umpamanya pernah berkata bahawa mempelajari ilmu siasah atau politik itu adalah suatu fardhu kifayah. Tuntutan mentadbir negara secara Islam adalah keperluan untuk melaksanakan kesemua rubu' dan furu' Islam secara syumul dan sentosa. Bagi beliau siasah bertujuan untuk  "membaikkan rakyat dengan menunjukkan mereka itu kepada jalan-jalan yang melepaskan mereka itu daripada tiap-tiap kekeruhan pada dunia  dan pada akhirat". Beliau menolak fahaman barat ketika itu yang menggagaskan politik yang berteraskan nafsu dan materialisme. Beliau dalam beberapa hal bersetuju dengan saranan kebangkitan ulama' reformis seperti Muhammad Abduh yang beraliran tajdid. Namun begitu, beliau pernah menjejaki Muhammad Abduh bersama anak muridnya iaitu Tok Kenali untuk membincangkan khilafiyyah yang mula diriuhkan oleh tokoh-tokoh yang berfahaman tajdid salaf asia barat. Beliau tidak bersetuju sikap membidaahkan umat Islam secara sewenangnya tanpa hujah yang konkrit dan jelas. Beliau menggagaskan kesatuan dan ketaatan kepada Sultan Turki atas dasar yang jelas dan bukannya Pan-Turkisme yang berunsur prejudis sesama muslim sedunia (antara aliran khalaf dan salaf). Antara faktor kegagalan Pan-Turkisme adalah disebabkan gagasan reformis Islam yang bercanggah jauh daripada fahaman penganut Islam yang sedia selesa dengan tradisi bermazhab mereka.

 

          Sheikh Ahmad  juga menyebut lagi, " ….ilmu siasah itu daripada anbiya' atas khawas san a'wam, pada zahir dan batin mereka itu. Dan daripada segala raja-raja dan salathin (sultan-sulatan) atas mereka itu  pada zahir mereka itu jua". Apakah yang cuba diungkapkan oleh ulama' besar ini? Pesanan beliau ini mengambarkan akan hakikat nubuwwah rasul-rasul adalah untuk membawa agenda ubudiyyah serantau atau seantarabangsa melalui agenda politik yang sejati. Ini menafikan bahawa Islam menciplak idea politik barat dalam menyusun struktur-struktur politiknya. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengatakan refleksi kepada kemuncak penyusunan politik Yunani ialah terhasilnya idea politik Al Mawardi dan Al Farabi. Hakikatnya agenda politik adalah agenda fitrah kemanusiaan dan berlanjutan sedari zaman nabi Allah Adam A.S lagi. Setiap anbiya' adalah pembawa misi iaitu;

Misi pertama : Memperjuangkan tauhid sepertimana yang telah diwajibkan ke atas semua manusia. Agenda ini tidak akan kunjung malap serta diteruskan pula oleh para pengggerak Islam kontemporari.

Misi kedua : Memperjuangkan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada setiap Rasul.

 

Di sini terbuktilah ulama' Melayu yang berteraskan aliran khalaf (yang dikatakan sebagai ortodoks dan jumud) sebenarnya juga menyahut seruan massa untuk mempertahankan kebudayaan Melayu Islam, keutuhan agama melalui institusi kesultanan dan sebagainya. Dalam beberapa hal, ulama' Khalaf berbeza pendapat dengan tokoh agama reformis dalam ruang politik. Aspek yang menjadi perselisihan adalah method politik serta warna-warna politik yang diceburi. Ulama' tradisi yang sememangnya rapat dengan para Sultan Melayu memilih untuk mengukuhkan institusi istana berteraskan Islam kerana memandang inilah sahaja institusi yang berhak untuk melaksanakan syariat Islam secara syumul. Hal Reformis yang lebih terbuka tidak menghairankan memandangkan mereka bukanlah berketurunan Melayu yang asli dan sejati. Namun saranan mereka telah membuka lebih banyak pintu pendidikan yang setanding dengan pendidikan barat, keinginan untuk mengubah mentaliti dan bangsa mereka serta membawa pembaharuan laras politik yang lebih bertenaga.

 

          Sheikh Ahmad Al Fatani juga menegaskan bahawa " Dan wajib atas sekalian Muslimin bersungguh-sungguh mencari akan jalan dengan tadbir dan siasah, dan belajar dan mempelajar akan anak-anak kita akan segala wasilah bagi mendirikan segala hukum syara' daripada segala ilmu siasah dan ilmu syara' hingga dapat mendirikan seperti barang yang zahir". Institusi pondok telah lama memancarkan kewibawaan mereka dalam memacu perjuangan menegakkan pemerintahan Islam. Akan tetapi keilmuan mereka seolah diperosok di penjuru dunia lantaran momokan bahawa mereka adalah golongan yang jumud dan tidak setanding dengan ulama' Timur Tengah yang lain. Hakikatnya, perjuangan Melayu adalah perjuangan bangsa-bangsa kecil (yang tidak tersohor perjuangan mereka). Ulama' Melayu lebih gemar mengajar anak watan mereka sambil berjihad melawan kekuasaan yang menggugat Islam seperti Siam dan Britain. Apabila datangnya sistem pengajian universiti yang berteraskan kajian ilmiah, maka rujukan tidak melalui kitab lama ini melainkan terus melalui kitab yang lebih lama iaitu secara langsung daripada sumber rujukan kitab jawi berkenaan. Inilah antara faktor yang menenggelamkan karismatik pengajian pondok.

 

          Dr. Eaman Mohamed Abbas telah menerbitkan kajian beliau yang bertajuk Sultan Abdul Hamid II dan Kejatuhan Khilafah Islamiyyah (2002). Buku berkenaan telah memberi gambaran jelas berkenaan perana Sheikh Ahmad Al Fatani yang lebih sinonim dengan Faridatul Faraid. Antaranya menyatakan " Pada tahun 1908, Al Sheikh Ahmad Al Fatani meninggal dunia dan dikebumikan di Mekah. Beliau telah memainkan perana  besar dalam menyebarkan kesedaran Islam di kalangan bangsa Melayu Raya. Tiada seorang tokoh pun yang mempunyai ciri-ciri keperibadian dan kelayakan ilmu yang boleh menggantikannya di rantau tersebut. Dengan pengaruh rancangan Kesatuan Islam (Pan-Islamisme) yang dicanangkan oleh Sultan Abdul Hamid, orang Melayu mengetahui kedudukan mereka yang penting dalam Dunia Islam. Ini merupakan permulaan obor kebangkitan ummat Melayu bagi menentang penjajah Belanda dan Britain". Pengupasan ini jelas menunjukkan ulama' Petani telah awal mendominasi gerakan kemerdekaan fikrah dan pembebasan tanah anak watan daripada tangan-tangan rakus emperialis barat. Kita juga melihat di mana Tengku Mahyuddeen yang merupakan pewaris akhir kerajaan Petani telah membantu British menyusun Force 136 demi membebaskan tanah Melayu daripada Jepun yang zalim. Bayarannya adalah, Petani diletakkan dibawah pengaruh Siam yang durjana.

 

          Adab dan siasah beliau amat tertib  dan berakhlak mulia. Ulama' Melayu tidak biadab dengan Sultan Melayu seperti sesetengah gerakan dakwah atau gerakan kemerdekaan. Surat-surat beliau kepada Raja Melayu seperti Sultan Zainal Abidin Terengganu membuktikan akhlak dan rasa rendah diri beliau di hadapan raja Melayu, walaupun kita mengetahui hakikat ketinggian darjatnya berbanding raja-raja pada waktu itu. Beliau menggagaskan 'principle exclusiveness' mengenai Melayu dan Islam. Beliau kental dalam membawa agenda tradisi Melayu yang berunsur syara' Islam. Jelas dalam kitabnya Siasah Wa Tadbir menyatakan bahawa " Urusan Islam adalah pertama-tama dan utama. Urusan lain adalah sambil-sambil sahaja. Barangsiapa mendahuluka urusan-urusan lain daripada Islam agamanya, maka telah khianat kepada agamanya".

 

          Politik ulama' Melayu seperti ulama' Petani, Banjar, Aceh dan Pontianak adalah berhasrat untuk meninggikan tamadun Melayu. Tamadun ini tidak popular semenjak kehadiran berbondong-bondong sistem pedidikan barat. Ketinggian ilmu politik yang membangkitkan ketamadunan Melayu Islam telah dipendam dan ditenggelamkan apabila ketiadaan usaha memartabatkan institusi Sultan Melayu yang  berkarisma. Kelalaian Istana dalam mempertahankan hak mereka telah melumpuhkan lagi agenda mulia ini.

 

Pembongkaran semula idea-idea menggugat ulama' melayu lama ini bukanlah suatu perkara yang main-main. Agenda ini perlu disepadukan seiring dengan usaha memartabatkan tulisan jawi dan pengajian karya-karya mereka. Mengkaji perlu diperdalamkan sehingga kepada nazam-nazam syair mereka juga kerana pemikiran mereka disajikan dalam bentuk cerita, puisi, syair dan kitab-kitab yang ilmiah. Itulah seni ulama' Melayu yang sekiranya dibiarkan berkembang, sistem pondok tidak akan kelihatan usang sebegini, sebaliknya turut akan mempertingkatkan gaya pengajian, isi pengajian dan sebagainya. Dielektik tekanan penjajah dan pemerintahan kini yang anti pengajian kitab lama ini, menyebabkan penggerak pondok bertindak mempertahankan sistem lama dan akhirnya kelihatan rigid. Walhal, kitab karangan ulama' Melayu bukanlah terlalu usang dan lama berbanding kitab tokoh besar seperti Imam Al Ghazali, Imam Nwawi dan sebagainya yang semestinya lebih awal lagi. Pada saya momokan dan labelan yang mengusangkan sistem ini serta turut juga mengusangkan idea menggugat yang tersembunyi dalamnya. Moga Allah merestui penggerak pondok SeNusantara.

 

Muhammad Nuruddin Bashah

Universiti Malaya

 

Rujukan :

1)      Al Fatawal Fathaniyah Jilid 2, Khazanah Fathaniyah 1996.

2)      Kepelbagaian Pemikiran dan Perjuangan Sheikh Ahmad Al Fatani: Kesan Dahulu dan Sekarang, dibentang di Seminar Pemikiran Sheikh Ahmad Bin Mohd Zain Al Fataniy. Dewan bahasa Dan Pustaka. 2002

3)      Koleksi Khazanah Sheikh Ahmad Al Fatani, dibentang di Pameran Manuskrip Dan Khazanah Ulama'-ulama' Kelantan dan Patani, 1992.

4)      Beberapa kitab jawi lama yang berkaitan.

 

         


Posted at 07:37 am by Pendita Bitara

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< September 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed