Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriMonday, September 11, 2006
Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....

Huraian Berkenaan Isu Kalam Allah menurut aliran at-Tohawiyyah, As-Sanusiyyah dan al-Asyairah.

 

Imam Tohawi berkata;

 

Dan bahawasanya Quran itu perkataan Allah Taala, daripadanya nyata ia sebagai berkata, dan menurunkan ia akan dia atas pesuruhnya sebagai wahyu, dan membenarkan akan dia oleh sekalian yang beriman atas demikian itu sebenar, dan yakin mereka itu akan bahawa Quran itu perkataan Allah Taala dengan sebenar, tiada ada ia makhluk seperti perkataan makhluk, maka barang siapa mendengar ia akan dia maka menyangka ia akan bahawasanya perkataan manusia maka sungguhnya telah kafir ia. Dan sesungguhnya  telah mencela akan dia akan dia oleh Allah Taala dan mencacatkan ia akan dia dan menjanjikan ia akan dia dengan api neraka Saqar kerana berfirman oleh Allah Taala : Selagi aku masukkan akan dia ke dalam  api neraka yang bernama Saqar (Surah Al Muddathir:25). Maka tatkala menjanjikan Allah Taala dengan api neraka Saqar akan mereka itu yang berkata :tiada ini Quran melainkan perkataan manusia(Surah Al Muddtahir;26). Nescaya mengetahui kita dan yakin kita akan bahawasanya Quran itu perkataan  tuhan yang menjadikan manusia, dan tiada menyerupai ia akan perkataan manusia. (rujuk kitab Perisai Bagi Sekalian Mukallaf, Sheikh Abdul Qadir Al Mandili 1961)

------------------------------------------------------

Untuk memahami lagi isu ini secara terperinci marilah kita merenung pula lirik kumpulan Nasyid Mawaddah.

 

Diantara sifat Tuhan yang Wajib lagi Mulia,

Kalam namanya, Ertinya tuhan berkata-kata,

Dengan bahasa tersendiri,

Bahasanya tidak sama,

Dengan Bahasa makhluknya,

Bahasa makhluk, Tuhan yang ciptakan.

 

Ia sudah ada di azali, tidak diikuti,

Dengan bahasa dan zaman,

Sepertinya zatnya adalah dalil,

Bahasa Qadim lagi azali.

 

Bahasa Allah, rata tersendiri,

Tidak dapat difikir,

Tidak dapat dibayangkan,

Tidak sama dengan bahasa makhluk ciptaan Tuhan,

Tuhan bercakap tidak terbatas,

Tidak berhuruf,

Tidak bersuara.

Tuturannya tiada ada yang dahulu dan tidak ada yang kemudian,

 

Maha Suci Tuhan bahawasanya

Tidak dapat digambarkan

 

Al Quran adalah bahasa malaikat, bahasa Rasul,

Terjemahan bahasa Tuhan,

Kita hanya dapat faham bahasa Tuhan dari bahasa Al Quran

Bahasa Tuhan tidak macam bahasa Al Quran,

Maha suci Tuhan bahasanya sedemikian,

 

Jika kita tidak dapat fikirkan dan bayangkan,

Sudah tentu itu mengikut pegangannya,

Jangan diubah lagi keyakinan mengikut sangkaan…

--------------------------------------------------------------------

Baik untuk lebih jelas dan faham bahawa Al Quran itu bukan makhluk dan akan tetapi bukanlah bahasa Allah Taala yang hakiki, maka saya bawakan pula matan Aqidah An Najin karangan Al A'lamah Sheikh Zainul Abidin Bin Muhammad Al Fatani Rahimahumullah.

Beliau berkata :

 

Kalam adalah sifat yang Qadim yang ada pada zat Allah dan dinamakan dengan beberapa macam nama sesuai dengan kita bacakan Kalamullah yang ertinya makhluk Allah namun bukan karangan makhluk. Dan yang  ditulis oleh Sheikh as Sanusi dan beberapa ulama' lain yang mengatakan huruf-huruf Al Quran itu adalah Madlul kalamullah (petunjuk atau dalil adanya kalam Allah) yang azali yang ada pada Zat-Nya. Kerana itulah Al Quran dinamakan Kalamullah kerana ia menunjukkan maksud Kalam  yang ada pada zat Allah. Ahli salaf sepakat (bahawa) haram mengatakan  Al Quran itu makhluk dan yang dikehendaki lafaz yang diturunkan kepada Nabi SAW, melainkan saat belajar dan mengajar agar tidak menimbulkan prasangka tentang kebaharuan sifat yang ada pada Zat-Nya. Orang yang mengatakan Al Quran itu makhluk adalah fasiq namun tidak sampai kafir, dan orang yang dapat katakan kafir adalah orang yang mengatakan Kalamullah yang ada pada zat Allah itu makhluk…..

 

Berkata lagi beliau:

…….Dan Kalamullah yang Qadim itu tidak bercerai dari Zat-Nya yang Qadim yang tiada berhuruf dan tiada bersuara seperti yang disebutkan di atas dan Kalamullah tidak termasuk ke dalam Kitab Al Quran, Taurat, Zabur dan Injil kerana Kalamullah selamanya tidak bercerai dari Zatnya.

 

Sheikh zainal Abidin kembali menerangkan pendapat Imam As Sanusi:

 

Para ulama' sepakat bahawa kalamullah itu tidak terdapat pada 2 zat, tidak diucap oleh 2 orang dan tiada yang berkata Kalamullah itu melainkan Allah jua. Kerana itu hubungan Tilawah dan Qiraah bagi Kalamullah seperti hubungan bayang-bayang dengan empunya bayang-bayang. Tentunya tilawah(bacaan Al Quran) itulah Kalamullah dan siapa yang mengatakan bayang-bayang itulah yang empunya bayang-bayang, tentulah tilawah itulah Kalamullah dan siapa yang mengatakan  bayang-bayang bukan yang empunya bayang-bayang hanya menunjukkan adanya yang mempunyai bayang-bayang, ia mengatakan tilawah hanya menunjukkan Kalamullah. Para ulama' Ahlu Sunnah menyatakan Al Quran itu Kalamullah yang Qadim bukan makhluk kerana khuatir akan menimbulkan kesamaran. Kalau dikatakan Al Quran itu baharu  dapat mengakibatkan ada yang mengatakan kalamullah yang ada pada zat Allah itu juga baharu seperti yang dikemukakan terdahulu bhawa iktiqad sebegitu kafir.

 

Sheikh Zainal Abidin menegaskan lagi berkenaan cara traksaksi kalam Allah kepada Malaikat dan seterusnya kepada umat para nabi-nabi :

 

Semua kitab Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab kemudiannya dari Bahasa Arab itu diterjemahkan oleh setiap Nabi untuk umatnya ke bahasa umat masing-masing. Jibrail yang mendengar  Kalamullah yang tidak mempunyai huruf dan suara dan tidak mempunyai arah tertentu, dan dari Kalamullah itulah diambil makna Al Quran kemudian Allah memrintahkan Israfil mengambil lafaznya dari Luh Mahfuzd. Maka setiap huruf Al Quran di Luh Mahfuzd itu seperti gunung Qaf dan pada  setiap huruf mempunyai beberapa makna yang tidak diketahui semuanya  oleh makhluk melainkan Allah jua mengetahui. Maka lafaz dan makna itu yang diturunkan kepada Nabi SAW yang diambil oleh Jibrail dari Luh mhafuzd dan kemudian diimlakkan  kepada malaikat yang bernama Safrah. Yang dimaksudkan dengan diimlakkan yakni diberikan lafaz satu demi satu agar ditulis dan malaikat Safrah itu berada di Baitul Izzah pda langit dunia dan kemudian  dicantumkan ke dalam Suhuf. Kalau Allah ingin menurunkan satu daripadanya kepada Nabi SAW, maka Allah berfirman kepadanya tanpa huruf dan suara dan tidak mempunyai bentuk bahasa tertentu diturunkan kepada Nabi SAW sedikit demi sedikit sehingga seluruhnya diturunkan dalam waktu sekitar 20 tahun.

 

Perbahasan:

 

Perlu diketahui bahawa  ulama' ilmu aqidah aliran Khalaf yang berteraskan disiplin keilmuan kalam (ilmu hujah) telah mendefinasikan kalam kepada 4 bahagian yang berbeza.

 

1)      Kalam Ismi : iaitulah ilmu tentang kalam Allah yang ada pada diri Allah itu sendiri. Keilmuan ini dibahaskan oleh ulama' aliran salaf dan khalaf keduanya. Mereka sependapat bahawa Kalam Allah tiada huruf, tidak bersuara dan tiada struktur yang sama seperti bahasa manusia kerana haram meyerupakan bahasa Allah dengan bahasa kita.

2)      Kalam Masdari : Iaiatulah taaluq Kalam Allah atau disebut fungsi kalam Allah. Jika tiada fungsi bermakna kalam Allah tiada makna dan tidak bermanfaat. Mustahil bagi Allah berkata-kata benda yang tidak bermanfaat.

3)      Kalam Nafsani : Keadaan bercadang untuk bercakap. Tetapi selalunya belum dizahirkan. Cadangan berkata-kata inilah Taaluq Suluhi Qadim iaitu kemampuan Allah berkata-kata sejak azali walaupun tiada makhluk diciptakan lagi. Allah tidak bersifat spontan untuk bercakap melainkan berkemampuan untuk berkata-kata lebih awal lagi.

4)      Ma Hasala Bil Masdari : Iaitulah hasil daripada fungsi kalam. Fungsi kalam adalah untuk memandu makhluk, memerintah dan mengarahkan mereka, maka disinilah hasilnya adalah bayang-bayang kalam Allah iaitu Al Quran dan kitab-kitab samawi yang lain. Pendengaran Nabi Musa kepada kata-kata Allah juga adalah Ma Hasala Bil Masdari iaitu keberhasilan Musa untuk berkata-kata dengan Allah adalah kerana limpah kurniaan Nya bukanlah menunjukkan Nabi Musa terlali hebat setanding dengan Allah SWT.

 

Kesimpulannya :

Kita memahami bahawa Al Quran bukanlah bahasa Allah yang sebenarnya. Ia hanya dalil dan petunjuk bahawa Allah itu mampu berkata-kata, boleh mengarah, memberi ingat dan panduan kepada manusia menurut bahasa makhluk. Ia umpama bayang-bayang kalam Allah pada zat-Nya yang Maha Agung. Kalam yang sebenar-benarnya Qadim adalah kalam pada Zat-Nya. Tetapi Kitab Al Quran yang ditulis hari ini kita katakan sebagai Qadim juga adalah kerana dikhuatiri manusia mula mengatakan bahawa kata-kata di dalam Al Quran bukan wahyu lagi tetapi adalah bahasa Makhluk. Lantaran itulah kita dilarang mengajar masyarakat awam berkenaan hakikat kalam tanpa keperluan untuk mereka mengetahuinya.  Imam Ahmad mengambil pendekatan bijak dan selamat iaitu terus terang mengatakan bahawa semua daripada kitab samawi adalah bukan Makhluk dan semestinya daripada kata-kata Allah. Jadi jika sudah memahami ilmu ini bolehkah kita mengatakan bahawa Al Quran yang kita baca adalah bahasa Makhluk dan bahasa Allah adalah bahasa Zatnya? Jawapannya adalah kita wajar untuk mendiamkan diri dan hanya mengatakan Al Quran itu Madlul kepada Kalam Allah. Jangan disebut Al Quran itu bahasa makhluk (kecuali dalam keadaan untuk mengajar dan belajar) dan adalah makhluk kerana akan menjerumuskan kita kepada fasiq dan akhirnya kepada kafir. Moga dilindungi.

 

Diharapkan bahan yang saya sediakan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Untuk jelas kefahaman, sila rujuk Kitab Perisi Bagi sekalian Mukallaf, Faridatul faraid, Aqidatun Najin, Ummul Barahin dan beberapa kitab Aqidah salaf yang lain. Lagi baik kalau berguru. Semoga usaha ini menimbulkan minat semua untuk mempelajari semula senjata umat Islam peninggalan ulama' Khalaf dan Salaf. Ilmu kalam adalah senjata muslimin bukannya ilmu yang menyusahkan jika kita tahu perletakkan tempatnya.

 

Muhammad Nuruddin Bashah

Universiti Malaya

2006

 

 


Posted at 11:59 am by Pendita Bitara

oliv
January 14, 2010   06:33 PM PST
 
assalamu'laikum.afwan ana mw minta izin mw copy materi antum karna ana ada tugas nih...wassalam
iza
May 13, 2008   11:09 PM PDT
 
please... saya nak tahu makna di sebalik baitulizzah secara terperinci...
email saya..
izati_iza@yahoo.com
iza
May 13, 2008   11:06 PM PDT
 
please... saya nak tahu makna di sebalik baitulizzah secara terperinci...
email saya..
izati_iza@yahoo.com
Ababill
August 8, 2007   12:26 PM PDT
 
please email me: emoneydigger@yahoo.com...if have any latest news...ex 4th College, UM
TQ
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< September 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed